Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 2:1-16

เครื่องธัญบูชา

1“ ‘ผู้ที่จะถวายเครื่องธัญบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงนำแป้งละเอียดมา เทน้ำมันลงบนแป้ง และโรยเครื่องหอม 2แล้วนำมามอบแก่บรรดาปุโรหิตบุตรของอาโรน ปุโรหิตจะกอบแป้งละเอียดมากำมือหนึ่งและน้ำมันพร้อมกับเครื่องหอมทั้งสิ้น และเผาเครื่องบูชานี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 3ธัญบูชาส่วนที่เหลือยกให้อาโรนกับบุตรชาย เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่สุดของเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

4“ ‘หากจะนำขนมอบมาเป็นธัญบูชาจะต้องทำจากแป้งละเอียดเคล้าน้ำมันไม่ใส่เชื้อ หรือใช้ขนมปังแผ่นบางไม่ใส่เชื้อทาน้ำมัน 5หากจะถวายขนมปังที่ปิ้งบนกระทะ จงทำจากแป้งละเอียดเคล้าน้ำมันไม่ใส่เชื้อ 6บิเป็นชิ้นเล็กๆ รินน้ำมันราดเป็นเครื่องธัญบูชาอย่างหนึ่ง 7หากจะถวายขนมที่ทอดในกระทะก็ทำจากแป้งละเอียดเคล้าน้ำมันเช่นเดียวกัน 8จงนำธัญบูชาที่ทำจากสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านำมามอบให้ปุโรหิตซึ่งเขาจะนำมาที่แท่นบูชา 9ปุโรหิตจะนำส่วนอนุสรณ์จากธัญบูชานี้มาเผาบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 10ธัญบูชาส่วนที่เหลือยกให้อาโรนกับบรรดาบุตรชาย เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่สุดของเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

11“ ‘อย่าใส่เชื้อในเครื่องธัญบูชาที่เจ้านำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเจ้าจะต้องไม่เผาเชื้อหรือน้ำผึ้งในเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 12เจ้าอาจจะถวายขนมปังใส่เชื้อและน้ำผึ้งเป็นเครื่องถวายบูชาผลแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ใช่นำมาเผาถวายบนแท่นบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระทัย 13จงใส่เกลือในเครื่องธัญบูชาทุกอย่าง อย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าขาดจากธัญบูชา จงใส่เกลือในเครื่องบูชาทุกอย่าง

14“ ‘หากเจ้าถวายธัญบูชาเป็นผลแรก จงเด็ดเมล็ดจากรวงซึ่งเกี่ยวมาใหม่ๆ นำมาบดและย่างไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 15ใส่น้ำมันและเครื่องหอมในนั้น นี่คือเครื่องธัญบูชา 16ปุโรหิตจะเผาส่วนอนุสรณ์ของเมล็ดพืชบดและน้ำมันพร้อมกับเครื่องหอมทั้งหมด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า