Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

Persian Contemporary Bible

لاويان 2:1-16

هديهٔ آردی

1هرگاه كسی برای خداوند هديهٔ آردی آورد، هديهٔ او بايد از آرد مرغوب باشد. او بايد روغن زيتون روی آن بريزد و كندر بر آن بگذارد. 2سپس يک مشت از آن را كه نمونهٔ تمام هديه است به يكی از كاهنان بدهد تا آن را بسوزاند. اين هديه كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود. 3بقيهٔ آرد به هارون و پسرانش داده شود تا برای خوراک از آن استفاده كنند. قسمتی كه به كاهنان داده می‌شود بسيار مقدس است، زيرا از هديه‌ای گرفته شده كه به خداوند تقديم شده است.

4هرگاه كسی نان پخته شده در تنور برای خداوند هديه آورد، آن نان بايد بدون خميرمايه و از آرد مرغوب مخلوط با روغن زيتون تهيه شده باشد. از نان بدون خميرمايه كه روغن روی آن ماليده شده باشد نيز می‌توان به عنوان هديه استفاده كرد. 5اگر كسی نان پخته شده روی ساج هديه آورد، آن نان نيز بايد از آرد مرغوب بدون خميرمايه و مخلوط با روغن زيتون باشد. 6او بايد آن را تكه‌تكه كند و رويش روغن بريزد. اين نيز يک نوع هديهٔ آردی است. 7اگر هديهٔ شما در تابه پخته شود، آن هم بايد از آرد مرغوب و روغن زيتون باشد.

8اين هدايای آردی را نزد كاهن بياوريد تا به قربانگاه ببرد و به خداوند تقديم كند. 9كاهنان بايد فقط مقدار كمی از هديه را به عنوان نمونه بسوزانند. اين هديه كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند است. 10بقيهٔ هديه به كاهنان تعلق دارد. اين قسمت كه به كاهنان داده می‌شود بسيار مقدس است، زيرا از هديه‌ای گرفته شده كه به خداوند تقديم شده است.

11برای تهيهٔ هديه آردی كه به خداوند تقديم می‌شود از خميرمايه استفاده نكنيد، زيرا به کار بردن خميرمايه يا عسل در هدايايی كه بر آتش به خداوند تقديم می‌شود، جايز نيست. 12هنگام تقديم نوبر محصول خود به خداوند می‌توانيد از نان خميرمايه‌دار و عسل استفاده كنيد، ولی اين هديه را نبايد بر آتش قربانگاه بسوزانيد.

13به تمام هدايا بايد نمک بزنيد، چون نمک يادآور عهد خداست.

14هرگاه از نوبر محصول خود به خداوند هديه می‌دهيد دانه‌ها را از خوشه‌ها جدا كرده، بكوبيد و برشته كنيد. 15سپس روغن زيتون بر آن بريزيد و كندر روی آن بگذاريد، زيرا اين نيز نوعی هديهٔ آردی است. 16آنگاه كاهنان قسمتی از غلهٔ كوبيده شده و مخلوط با روغن را با تمام كندر به عنوان نمونه بر آتش بسوزانند و به خداوند تقديم كنند.