Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

New International Version

Leviticus 2:1-16

The Grain Offering

1“ ‘When anyone brings a grain offering to the Lord, their offering is to be of the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it 2and take it to Aaron’s sons the priests. The priest shall take a handful of the flour and oil, together with all the incense, and burn this as a memorial2:2 Or representative; also in verses 9 and 16 portion on the altar, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. 3The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons; it is a most holy part of the food offerings presented to the Lord.

4“ ‘If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of the finest flour: either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. 5If your grain offering is prepared on a griddle, it is to be made of the finest flour mixed with oil, and without yeast. 6Crumble it and pour oil on it; it is a grain offering. 7If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. 8Bring the grain offering made of these things to the Lord; present it to the priest, who shall take it to the altar. 9He shall take out the memorial portion from the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. 10The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons; it is a most holy part of the food offerings presented to the Lord.

11“ ‘Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast, for you are not to burn any yeast or honey in a food offering presented to the Lord. 12You may bring them to the Lord as an offering of the firstfruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. 13Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings; add salt to all your offerings.

14“ ‘If you bring a grain offering of firstfruits to the Lord, offer crushed heads of new grain roasted in the fire. 15Put oil and incense on it; it is a grain offering. 16The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil, together with all the incense, as a food offering presented to the Lord.