Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

New International Reader's Version

Leviticus 2:1-16

Rules for Grain Offerings

1“ ‘Suppose anyone brings a grain offering to the Lord. Then their offering must be made out of the finest flour. They must pour olive oil on it. They must also put incense on it. 2They must take it to the priests in Aaron’s family line. A priest must take a handful of the flour and oil. He must mix them with all the incense. Then he must burn that part on the altar. It will be a reminder that all good things come from the Lord. It is a food offering. Its smell pleases the Lord. 3The rest of the grain offering belongs to Aaron and to the priests in his family line. It is a very holy part of the food offerings presented to the Lord.

4“ ‘If you bring a grain offering baked in an oven, make it out of the finest flour. It can be thick loaves of bread made without yeast. Mix them with olive oil. Or it can be thin loaves of bread that are made without yeast. Spread olive oil on them. 5If your grain offering is cooked on a metal plate, make your offering out of the finest flour. Mix it with oil. Make it without yeast. 6Break it into pieces. Pour oil on it. It is a grain offering. 7If your grain offering is cooked in a pan, make your offering out of the finest flour and some olive oil. 8Bring to the Lord your grain offering made out of all these things. Give it to the priest. He must take it to the altar. 9All good things come from the Lord. The priest must take out the part of the grain offering that reminds you of this. He must burn it on the altar. It is a food offering. Its smell pleases the Lord. 10The rest of the grain offering belongs to Aaron and the priests in his family line. It is a very holy part of the food offerings presented to the Lord.

11“ ‘Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast. You must not add any yeast or honey to a food offering presented to the Lord. 12You can bring them to the Lord as an offering of the first share of food you gather or produce. But they must not be offered on the altar as a pleasant smell. 13Put salt on all your grain offerings. Salt stands for the lasting covenant between you and your God. So do not leave it out of your grain offerings. Add salt to all your offerings.

14“ ‘Suppose you bring to the Lord a grain offering of the first share of your food. Then offer crushed heads of your first grain that have been cooked in fire. 15Put olive oil and incense on the grain. It is a grain offering. 16The priest must burn part of the crushed grain and the oil. It will remind you that all good things come from the Lord. The priest must burn it together with all the incense. It is a food offering presented to the Lord.