Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad nga Regalo

1Kon may maghalad sang halad nga regalo2:1 halad nga regalo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa likod. sa Ginoo, gamiton niya ang maayo nga klase nga harina. Butangan niya ini sang mantika2:1 mantika: Ini halin sa bunga sang kahoy nga olibo. kag sang insenso. 2Dal-on niya ini sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Dayon buhinan sang pari sing isa ka hakop ang ginmiksla nga harina kag mantika, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa harina. Sunugon niya ini bilang pagdumdom sa Ginoo.2:2 pagdumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sang kalan-on ukon nga takos siya nga magbaton sang ginhalad. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo2:2 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9. makapalipay sa Ginoo. 3Ang nabilin nga harina iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat, kag balaan gid ini tungod nga bahin ini sang halad nga paagi sa kalayo nga ginhalad sa Ginoo.

4Kon may maghalad sang tinapay nga ginluto sa pugon bilang halad nga regalo, kinahanglan nga ginhimo ini halin sa maayo nga klase nga harina kag wala ginbutangan sing inugpahabok. Puwede nga ihalad ang madamol nga tinapay nga ginmikslahan sang mantika ukon ang manipis nga tinapay nga ginlamhitan sang mantika.

5Kon ang tinapay nga ihalad ginluto sa sartin, kinahanglan nga ginhimo ini halin sa maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika, pero wala ginbutangan sing inugpahabok. 6Pihak-pihakon ini kag butangan sang mantika. Halad ini nga regalo.

7Kon ang tinapay nga ihalad ginluto sa kalaha, kinahanglan nga ginhimo man ini halin sa maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan man sang mantika.

8Dal-a ang ini nga klase sang mga halad sa pari agod ihalad sa Ginoo didto sa halaran. 9Buhinan ini sang pari, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran bilang pagdumdom sa Ginoo.2:9 bilang pagdumdom sa Ginoo: Tan-awa ang footnote sa 2:2. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nabilin sa sini nga halad iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat, kag balaan gid ini tungod nga bahin ini sang halad nga paagi sa kalayo nga ginhalad sa Ginoo.

11Ang tanan nga halad nga regalo nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga wala sing inugpahabok, kay indi kamo dapat magsunog sang inugpahabok ukon dugos sa inyo paghalad sa Ginoo sang halad nga paagi sa kalayo. 12Puwede ninyo ihalad ang inugpahabok ukon dugos bilang halad halin sa nahauna nga parte sang inyo patubas,2:12 patubas: ukon, produkto. pero indi ini dapat pagsunugon sa halaran. 13Asini ang tanan ninyo nga halad nga regalo, kay ang asin simbolo sang inyo wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo Dios. Asini ang tanan ninyo nga halad.

14Kon maghalad kamo halin sa inyo una nga patubas bilang regalo sa Ginoo, maghalad kamo sang ginaling nga mga uyas2:14 mga uyas: sa English, grain. nga ginsanlag. 15Butangan ninyo ini sang mantika kag insenso. Halad ini nga regalo. 16Sunugon sang pari ang iban nga ginaling nga may mantika, lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa ginaling, bilang pagdumdom sa Ginoo. Halad ini nga paagi sa kalayo para sa Ginoo.