Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 2:1-16

Ang Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

1Kon may maghalad ug halad sa pagpasidungog sa Ginoo,2:1 halad sa pagpasidungog sa Ginoo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. gamiton niya ang pinakamaayo nga klase sa harina, ug butangan niya kinig mantika ug insenso. 2Dad-on niya kini didto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Unya kuhaan sa pari ug usa ka kumkom ang harina nga sinagolan ug mantika, ug sunogon niya kini diha sa halaran. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo.2:2 paghinumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa kalan-on o nga takos siya nga modawat sa gihalad. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 3Ang nasobra sa harina nga gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

4Kon pan nga linuto sa pugon ang ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug walay patubo. Mahimong ihalad ang baga nga pan nga sinagolan ug mantika o ang nipis nga pan nga pinahiran ug mantika.

5Kon ang pan nga ihalad linuto sa lapad nga kalaha, kinahanglan nga gikan kini sa maayong klase sa harina ug gisagolan ug mantika, ug walay patubo. 6Pikas-pikason kini ug buboan ug mantika. Halad kini sa pagpasidungog sa Ginoo.

7Kon ang pan nga ihalad linuto sa lawom nga kalaha, kinahanglan nga hinimo kini gikan sa maayong klase sa harina ug gisagolan usab ug mantika.

8Dad-a ngadto sa pari kini nga halad aron iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa halaran. 9Kuhaan kini sa pari, ug ang iyang gikuha sunogon niya diha sa halaran isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10Ang nasobra sa gihalad iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron, ug balaan kaayo kini tungod kay kabahin kini sa halad nga alang sa Ginoo.

11Ang tanang halad sa pagpasidungog nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga walay patubo, kay dili kamo mahimong magsunog ug patubo o dugos sa inyong paghalad sa Ginoo. 12Mahimo ninyong ihalad ang patubo o dugos isip halad gikan sa inyong unang abot, apan dili kini angay sunogon diha sa halaran. 13Asini ang tanan ninyong halad sa pagpasidungog sa Ginoo, kay ang asin simbolo sa inyong walay kataposan nga kasabotan sa Ginoo. Asini ninyo ang tanang mga halad.

14Kon maghalad kamo sa inyong unang abot ingon nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, paghalad kamog ginaling o sinanlag nga mga trigo. 15Butangan ninyo kini ug mantika ug insenso. Halad kini sa pagpasidungog. 16Sunogon sa pari ang ubang ginaling nga mga trigo nga may mantika ug ang tanang insenso nga gibutang niini aron sa paghinumdom sa Ginoo. Halad kini pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

利未记 2:1-16

献素祭的条例

1“如果有人献素祭给耶和华,要用细面粉作祭物。要在细面粉上浇油、加乳香, 2带到祭司——亚伦的子孙那里。祭司要抓一把浇了油的细面粉,连同所有乳香,作为象征放在坛上焚烧。这是蒙耶和华悦纳的馨香火祭。 3剩下的素祭要归亚伦及其子孙,这在献给耶和华的火祭中是至圣的。

4“如果献用炉子烤的素祭,要献调油的无酵细面饼,或涂油的无酵薄饼。

5“如果献用平底锅烤的素祭,要献调油的无酵细面饼。 6要把饼掰成碎块,浇上油。这是素祭。

7“如果献用煎锅煎的素祭,要献用细面粉和油做的祭物。

8“要把做好的素祭带到耶和华面前,交给祭司献在祭坛上。 9祭司要从中取出一部分,作为象征放在祭坛上焚烧。这是蒙耶和华悦纳的馨香火祭。 10剩下的素祭要归亚伦及其子孙。在献给耶和华的火祭中,这是至圣之物。

11“献给耶和华的任何素祭都不可含酵,因为你们不可把酵或蜜当作火祭献给耶和华。 12你们可以把酵和蜜作为初熟之祭献给耶和华,但不可作为馨香之祭烧在祭坛上。 13所有素祭中都要放盐,借此提醒你们与上帝所立的约。所有祭物中都要放盐。

14“如果将初熟的谷物献给耶和华作素祭,要用烘好后压碎的新麦穗, 15加上油和乳香。这是素祭。 16祭司要将一些压碎的麦穗、油及所有乳香作为象征焚烧。这是献给耶和华的火祭。”