Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 19:1-37

Ang Nagkalain-laing mga Sugo

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini sa tibuok katilingban sa Israel:

Magkinabuhi kamo nga balaan kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, balaan. 3Tahora ninyo ang inyong inahan ug amahan, ug tumana ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

4Ayaw kamo pagsimba sa mga dios ni maghimo ug mga rebulto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

5Kon maghalad kamo ug halad alang sa pakigda-it kanako, ihalad kini sa paagi nga dawaton ko alang kaninyo. 6Kan-on ninyo ang karne niini sa adlaw sa inyong paghalad o sa pagkasunod nga adlaw. Apan kon may mahibilin nga karne hangtod sa ikatulo nga adlaw, kinahanglan nga sunogon na ninyo kini. 7Kon kan-on ninyo kini sa ikatulo nga adlaw, isipon ko kini nga hugaw ug dili ko kini dawaton. 8Si bisan kinsa nga mokaon niini may tulubagon tungod kay gipakawalay-bili niya ang butang nga alang kanako; busa kanang tawhana ayaw na ninyo isipa nga inyong sakop.

9Kon mag-ani kamo, ayaw ninyo hutda ug ani ang anaa sa daplin sa inyong tamnanan, ug ayaw na kamo panghagdaw. 10Mao usab sa ubasan, ayaw na ninyo baliki ang mga nangahulog. Ibilin na lang ninyo kini alang sa mga kabos ug sa mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

11Ayaw kamo pangawat, pamakak, o panglimbong sa inyong isigka-tawo.

12Ayaw kamo panumpa ug bakak ginamit ang akong ngalan, kay kon himuon ninyo kana panamastamasan ninyo ang akong ngalan. Ako mao ang Ginoo.

13Ayaw ninyo limbongi o kawati ang inyong isigka-tawo. Ayaw ninyo paugmai ang paghatag sa sweldo sa tawo nga gipatrabaho ninyo.

14Ayaw ninyo bugalbugali ang bungol, ug ayaw kamo pagbutang ug ali sa agianan sa buta. Himoa ninyo kini sa pagpakita nga nagatahod kamo kanako nga inyong Dios. Ako mao ang Ginoo.

15Kinahanglan nga makatarunganon ug husto ang inyong paghukom sa korte; ayaw kamo pagpabor-pabor—maadunahan man o makabos.

16Ayaw kamo panglibak sa inyong isigka-tawo. Ayaw kamo paghimo ug bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo.

17Ayaw ninyo dumti ang inyong isigka-tawo. Badlonga ninyo siya kon nakasala siya aron wala kamoy tulubagon. 18Ayaw kamo pagpanimalos o pagdumot sa inyong isigka-tawo, kondili higugmaa ninyo siya sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo.

19Tumana ninyo ang akong mga patakaran. Ayaw ninyo pahabali ang usa ka mananap sa lain nga klase sa mananap. Ayaw kamo pagtanom ug duha ka klase nga binhi sa usa ka tamnanan. Ayaw kamo pagsul-ob ug bisti nga hinimo sa duha ka klase nga panapton.

20Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa usa ka sulugoon nga babaye nga kaslonon na sa laing lalaki, apan kining babaye wala pa maluwas o mahatagi ug kagawasan,19:20 kining babaye wala pa maluwas o mahatagi ug kagawasan: Ang buot ipasabot, wala pa mabayri sa iyang pamanhonon o sa ubang tawo ang iyang agalon aron mahimo siyang gawasnon sa iyang pagkaulipon. kinahanglang silotan sila. Apan dili lang sila patyon kay dili pa man gawasnon ang maong babaye. 21-22Kinahanglang magdala ang lalaki ug hamtong nga laking karnero didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan isip bayad sa iyang sala. Pinaagi sa paghalad sa pari ug karnero diha sa akong presensya, mahinloan ang lalaki gikan sa iyang sala ug pasayloon ko siya.

23Kon moabot na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ayaw ninyo kan-a ang mga bunga sa mga kahoy nga inyong gitanom sa unang tulo ka tuig. Isipon ninyo kini nga hugaw.19:23 hugaw: sa literal, wala matuli. 24Sa ikaupat nga tuig, ang tanang bunga ihalad ninyo isip pagdayeg kanako. 25Apan sa ikalima nga tuig makakaon na kamo sa mga bunga. Ug kon tumanon ninyo kini nga mga patakaran, moabunda ang mga bunga sa inyong mga kahoy. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

26Ayaw kamo pagkaon sa karne nga may dugo pa.

Ayaw ninyo himoa ang ginahimo sa mga manalagna o mamamarang. 27Kon magsubo kamo alang sa patay, ayaw ninyo putli ang inyong buhok sa isigka-kilid sa inyong ulo o ang inyong bangas, 28ug ayaw usab ninyo samari ang inyong lawas. Ayaw usab kamo pagpapatik. Ako mao ang Ginoo.

29Ayaw ninyo panamastamasi ang inyong mga anak nga babaye pinaagi sa pag-aghat kanila sa pagbaligya sa ilang dungog, kay mokaylap ang kahilayan ug mapuno sa kadaotan ang inyong dapit.

30Tumana ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay, ug tahora ninyo ang dapit diin kamo magsimba kanako. Ako mao ang Ginoo.

31Ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista ug niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay, kay kon himuon ninyo kini isipon kamo nga hugaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

32Tahora ninyo ang mga tigulang, ug tahora usab ninyo ako nga inyong Dios. Ako mao ang Ginoo.

33Ayaw ninyo daog-daoga ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo. 34Tagda ninyo sila sama sa inyong pagtagad sa mga sama kaninyo, ug higugmaa ninyo sila sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon, kay mga dumuduong usab kamo kaniadto didto sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

35Ayaw kamo panglimbong sa inyong pagtimbang, pagtakos, o pagsukod. 36-37Gamita ninyo ang husto nga timbangan, taksanan, o sukdanan.

Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Tumana ninyo ang tanan kong mga patakaran ug mga sugo.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 19:1-37

Legi privind viața de fiecare zi

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Vorbește întregii comunități a fiilor lui Israel și spune‑le: «Fiți sfinți, pentru că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, sunt sfânt.

3Fiecare din voi să‑și cinstească mama și tatăl și să țină Sabatele Mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

4Să nu vă întoarceți spre idoli și să nu vă faceți dumnezei turnați. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

5Când veți aduce o jertfă de pace5 Vezi nota de la 3:1. pentru Domnul, să o jertfiți în așa fel încât să fie primită. 6Să fie mâncată în ziua când o veți jertfi sau în ziua următoare; ce va mai rămâne până a treia zi să fie ars în foc. 7Dacă se va mânca din ea a treia zi, fapta aceasta va fi o urâciune și, prin urmare, jertfa nu va fi primită. 8Acela care va mânca din ea va purta pedeapsa pentru nelegiuirea lui pentru că a întinat ceea ce este sfânt pentru Domnul; omul acela să fie nimicit din poporul său.

9Când veți secera holdele țării voastre, să nu seceri până la marginea ogorului tău și să nu aduni spicele rămase după secerișul tău. 10Să nu aduni ciorchinii de struguri rămași după culesul viei tale și să nu aduni boabele căzute din viță, ci să le lași pentru cel sărac și pentru străin. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău.

11Să nu furați, să nu vă purtați cu vicleșug și să nu vă trădați unii pe alții.

12Să nu jurați fals pe Numele Meu, batjocorind Numele Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul.

13Să nu‑l asuprești pe semenul tău și să nu‑l jefuiești. Să nu rămână la tine până dimineața plata zilierului.

14Să nu‑l blestemi pe cel surd și să nu pui o piatră înaintea celui orb, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

15Să nu faceți nicio nedreptate la judecată; să nu fii părtinitor cu cel sărac și să nu‑i favorizezi pe cei mari, ci să‑l judeci cu dreptate pe semenul tău.

16Să nu umbli cu bârfe în popor și să nu te atingi de viața16 Lit.: să nu te ridici împotriva sângelui, probabil în ideea de a nu condamna cu ușurință la moarte, doar pe baza unor bârfe sau mărturii mincinoase. semenului tău. Eu sunt Domnul.

17Să nu‑l urăști în inima ta pe fratele tău, ci mustră‑l pe semenul tău17 Sau: apără‑ți deschis cauza împotriva semenului tău, termenul ebraic având și conotații juridice (vezi Iov 13:3, 15)., ca astfel să nu te împovărezi cu păcat din cauza lui.

18Să nu te răzbuni și să nu ții dușmănie pe fiii poporului tău, ci să‑l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.

19Să păziți hotărârile Mele. Să nu împerechezi două vite de rasă diferită. Să nu semeni ogoarele cu două feluri de semințe. Să nu porți haine țesute din două feluri de fire.

20Dacă un om se va culca cu o femeie, o roabă, logodită cu un alt bărbat, care nu fusese încă răscumpărată sau eliberată, să fie pedepsiți amândoi. Să nu fie însă omorâți, pentru că ea nu fusese eliberată. 21El să aducă Domnului o jertfă pentru vină la intrarea în Cortul Întâlnirii; să aducă un berbec ca jertfă pentru vină. 22Cu berbecul jertfei pentru vină preotul va face ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l‑a săvârșit, și astfel păcatul pe care l‑a săvârșit îi va fi iertat.

23Când veți intra în țară și veți planta tot felul de pomi pentru hrană, să priviți roadele lor ca fiind interzise.23 Lit.: necircumcise. Timp de trei ani să fie interzise pentru voi; să nu le mâncați. 24În al patrulea an, toate roadele lor să fie închinate Domnului, spre lauda Lui. 25În al cincilea an, să mâncați din roadele lor, pentru ca roadele lor să vi se înmulțească. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

26Să nu consumați nimic cu sânge. Să nu practicați ghicirea26 Sau: să nu căutați semnele, cu referire la arta de a interpreta semne în natură și prin obiecte de cult, prin care omul păgân credea că poate descoperi voia divinității (vezi nota de la Gen. 44:5). și să nu practicați prezicerea26 Ritual de examinare a norilor/astrelor cerești cu scopul de a prezice viitorul sau cu intenția de a afla voia divinității..

27Să nu vă tundeți părul de pe tâmple și să nu‑ți razi27 Verbul ebraic are sensul de a distruge, a ruina, a strica. colțurile bărbii.

28Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă imprimați niciun semn pe voi. Eu sunt Domnul.

29Să nu‑ți pângărești fiica, făcând‑o prostituată, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de prostituție și să se umple de desfrânare.

30Să țineți Sabatele Mele și să cinstiți Sfântul Meu Lăcaș. Eu sunt Domnul.

31Să nu vă duceți la cei care întreabă duhurile morților31 Sau: necromanți; vezi și Deut. 18:11. sau la cei care cheamă spiritele31 Sau: cei cunoscuți, termenul descriind spiritele celor cunoscuți, la care un mediu apelează pentru a descoperi viitorul sau a controla circumstanțele adverse din viață (vezi expresia completă în Deut. 18:11).. Să nu‑i căutați, ca să nu vă pângăriți cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

32Să te ridici înaintea perilor albi și să‑l onorezi pe cel bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

33Dacă vreun străin va locui împreună cu voi în țara voastră, să nu‑l nedreptățiți. 34Străinul care locuiește între voi să fie privit ca un băștinaș. Să‑l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

35Să nu faceți nedreptate în ce privește standardele de măsurare a lungimii sau de cântărire a greutății și a cantității. 36Să aveți talere drepte, greutăți drepte, o efă36 Efa era o unitate de măsură pentru solide, de aproximativ 22 l. dreaptă și un hin36 Hinul era o unitate de măsură pentru lichide, de aproximativ 3,6 l. drept. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v‑am scos din țara Egiptului.

37Să păziți toate hotărârile și toate judecățile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul.»“