Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 17:1-16

Ang mga Patakaran bahin sa Hustong Dapit sa Paghalad ug bahin sa Dugo

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa tanang mga Israelinhon:

3Si bisan kinsa kaninyo nga mohalad ug baka, karnero, o kanding sa laing dapit, 4-5ug dili didto sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, sama rang nakapatay siya ug tawo. Busa ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. Gihimo kini nga patakaran aron himuon ninyo ang paghalad didto sa pultahan sa Tolda ug dili sa laing dapit. Ang inyong halad alang sa pakigda-it ihatag ninyo sa pari nga mao ang mohalad niini ngadto sa Ginoo. 6Isablig sa pari ang dugo sa mananap didto sa halaran sa Ginoo, nga anaa dapit sa pultahan sa Tolda. Unya sunogon niya ang mga tambok sa mananap; ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 7Kinahanglan dili na kamo mohalad ngadto sa mga demonyo nga daw kanding, kay kana makapahilayo kaninyo sa Ginoo. Kinahanglan nga tumanon ninyo kini hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

8Timan-i gayod ninyo kini, kamong mga Israelinhon ug ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo:

Si bisan kinsa kaninyo nga mohalad ug bisan unsa nga halad didto sa laing dapit 9ug dili didto sa pultahan sa Tolda, ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop.

10Si bisan kinsa kaninyo nga mokaon ug dugo kapungtan sa Ginoo, ug ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. 11Kay ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo, ug gisugo kamo sa Ginoo nga gamiton ninyo kini aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. Kay ang dugo nga mao ang nagahatag ug kinabuhi, mao ang makahinlo sa tawo gikan sa iyang mga sala. 12Mao kini ang hinungdan kon nganong dili kamo angay mokaon ug dugo.

13Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mangdakop ug mananap o langgam nga mahimong kaonon, kinahanglan nga paagason niya ang dugo niini ug tabonan ug yuta, 14tungod kay ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo. Mao kana nga gisultihan kamo sa Ginoo nga dili kamo mokaon ug dugo sa bisan unsa nga binuhat. Ug si bisan kinsa nga mokaon, ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop.

15Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mokaon sa mananap nga namatay lang o gipatay sa lain nga mananap, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 16Kon dili niya labhan ang iyang bisti ug dili siya maligo, may tulubagon siya.

New International Version - UK

Leviticus 17:1-16

Eating blood forbidden

1The Lord said to Moses, 2‘Speak to Aaron and his sons and to all the Israelites and say to them: “This is what the Lord has commanded: 3any Israelite who sacrifices an ox,17:3 The Hebrew word can include both male and female. a lamb or a goat in the camp or outside it 4instead of bringing it to the entrance to the tent of meeting to present it as an offering to the Lord in front of the tabernacle of the Lord – that person shall be considered guilty of bloodshed; they have shed blood and must be cut off from their people. 5This is so that the Israelites will bring to the Lord the sacrifices they are now making in the open fields. They must bring them to the priest, that is, to the Lord, at the entrance to the tent of meeting and sacrifice them as fellowship offerings. 6The priest is to splash the blood against the altar of the Lord at the entrance to the tent of meeting and burn the fat as an aroma pleasing to the Lord. 7They must no longer offer any of their sacrifices to the goat idols17:7 Or the demons to whom they prostitute themselves. This is to be a lasting ordinance for them and for the generations to come.”

8‘Say to them: “Any Israelite or any foreigner residing among them who offers a burnt offering or sacrifice 9and does not bring it to the entrance to the tent of meeting to sacrifice it to the Lord must be cut off from the people of Israel.

10‘ “I will set my face against any Israelite or any foreigner residing among them who eats blood, and I will cut them off from the people. 11For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar; it is the blood that makes atonement for one’s life.17:11 Or atonement by the life in the blood 12Therefore I say to the Israelites, ‘None of you may eat blood, nor may any foreigner residing among you eat blood.’

13‘ “Any Israelite or any foreigner residing among you who hunts any animal or bird that may be eaten must drain out the blood and cover it with earth, 14because the life of every creature is its blood. That is why I have said to the Israelites, ‘You must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is its blood; anyone who eats it must be cut off.’

15‘ “Anyone, whether native-born or foreigner, who eats anything found dead or torn by wild animals must wash their clothes and bathe with water, and they will be ceremonially unclean till evening; then they will be clean. 16But if they do not wash their clothes and bathe themselves, they will be held responsible.” ’