Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 17:1-16

Ang mga Patakaran bahin sa Hustong Dapit sa Paghalad ug bahin sa Dugo

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa tanang mga Israelinhon:

3Si bisan kinsa kaninyo nga mohalad ug baka, karnero, o kanding sa laing dapit, 4-5ug dili didto sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, sama rang nakapatay siya ug tawo. Busa ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. Gihimo kini nga patakaran aron himuon ninyo ang paghalad didto sa pultahan sa Tolda ug dili sa laing dapit. Ang inyong halad alang sa pakigda-it ihatag ninyo sa pari nga mao ang mohalad niini ngadto sa Ginoo. 6Isablig sa pari ang dugo sa mananap didto sa halaran sa Ginoo, nga anaa dapit sa pultahan sa Tolda. Unya sunogon niya ang mga tambok sa mananap; ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 7Kinahanglan dili na kamo mohalad ngadto sa mga demonyo nga daw kanding, kay kana makapahilayo kaninyo sa Ginoo. Kinahanglan nga tumanon ninyo kini hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

8Timan-i gayod ninyo kini, kamong mga Israelinhon ug ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo:

Si bisan kinsa kaninyo nga mohalad ug bisan unsa nga halad didto sa laing dapit 9ug dili didto sa pultahan sa Tolda, ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop.

10Si bisan kinsa kaninyo nga mokaon ug dugo kapungtan sa Ginoo, ug ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. 11Kay ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo, ug gisugo kamo sa Ginoo nga gamiton ninyo kini aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. Kay ang dugo nga mao ang nagahatag ug kinabuhi, mao ang makahinlo sa tawo gikan sa iyang mga sala. 12Mao kini ang hinungdan kon nganong dili kamo angay mokaon ug dugo.

13Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mangdakop ug mananap o langgam nga mahimong kaonon, kinahanglan nga paagason niya ang dugo niini ug tabonan ug yuta, 14tungod kay ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo. Mao kana nga gisultihan kamo sa Ginoo nga dili kamo mokaon ug dugo sa bisan unsa nga binuhat. Ug si bisan kinsa nga mokaon, ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop.

15Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mokaon sa mananap nga namatay lang o gipatay sa lain nga mananap, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 16Kon dili niya labhan ang iyang bisti ug dili siya maligo, may tulubagon siya.

Korean Living Bible

레위기 17:1-16

피를 신성시함

1여호와께서는 모세를 불러 아론과 그의 아들들과 이스라엘 모든 백성

2에게 다음과 같은 명령을 전하라고 말씀하셨다.

3-4“이스라엘 사람 중에 누구든지 나 여호 와에게 제물로 바칠 소나 양이나 염소를 성막 앞이 아닌 다른 지역에서 잡는 사람은 제사법을 어기고 피를 흘린 죄로 내 백성 가운데서 제거될 것이다.

5그러므로 이스라엘 백성은 들에서 잡던 희생제물을 성막 입구로 끌어다가 제사장에게 주어 나 여호와에게 화목제물로 드려야 하며

6제사장은 그 피를 성막 입구에 있는 제단에 뿌리고 그 기름은 불로 태워 나 여호와를 기쁘게 하는 향기가 되게 해야 한다.

7이스라엘 백성은 들에서 짐승을 잡아 염소 우상에게 제사지내던 일을 버려야 할 것이다. 이것은 그들이 대대로 지켜야 할 규정이다.

8“이스라엘 사람이건 그들 가운데 사는 외국인이건 누구든지 다른 희생제물을 드릴 때

9나 여호와의 성막 입구로 가지고 와서 드리지 않는 자는 내 백성 가운데서 제거될 것이다.

10“이스라엘 사람이건 그들 가운데 사는 외국인이건 누구든지 피를 먹는 자가 있으면 17:10 히 ‘내 얼굴을 그에게 돌려’내가 그를 심판하여 내 백성 가운데서 제거하겠다.

11모든 생물체의 생명은 피에 있다. 그래서 내가 피를 너희에게 주어 이것을 단에 뿌림으로써 너희 생명을 속하게 하였다. 이와 같이 생명이 피에 있기 때문에 이 피가 죄를 속하는 것이다.

12그러므로 내가 이스라엘 백성에게 ‘너희는 아무도 피를 먹지 말고 너희 가운데 사는 외국인도 피를 먹어서는 안 된다’ 고 하였다.

13이스라엘 사람이건 그들 가운데 사는 외국인이건 누구든지 먹어도 좋은 짐승이나 새를 사냥하여 잡았을 경우에 그 피는 땅에 쏟아 흙으로 덮어야 한다.

14이것은 피가 그 생명과도 같기 때문이다. 그래서 내가 이스라엘 백성에게 피를 먹지 말라고 명령하였다. 이와 같이 모든 생물체의 생명은 피에 있으므로 누구든지 피를 먹는 자는 내 백성 가운데서 제거될 것이다.

15“본토인이든 외국인이든 저절로 죽은 것이나 맹수에게 찢겨 죽은 동물의 고기를 먹는 자는 누구든지 옷을 빨고 목욕을 해야 한다. 그래도 저녁까지는 부정할 것이며 그 후에야 깨끗해질 것이다.

16그러나 만일 그가 옷을 빨지도 않고 목욕도 하지 않으면 그는 그 죄의 대가를 받게 될 것이다.”