Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 16:1-34

Ang Seremonya sa Adlaw sa Paghinlo sa mga Tawo gikan sa Ilang mga Sala

1-2Human namatay ang duha ka anak nga lalaki ni Aaron sa dihang naghalad sila ngadto sa Ginoo, miingon ang Ginoo kang Moises, “Sultihi ang imong igsoon nga si Aaron nga dili siya mosulod sa Labing Balaang Dapit, nga anaa luyo sa kurtina, sa bisan unsang orasa nga buot niya. Mamatay siya kon himuon niya kini. Kay ipadayag ko ang akong presensya pinaagi sa usa ka panganod diha ibabaw sa tabon sa Kahon sa Kasabotan.”

3Mao kini ang gisugo sa Ginoo nga himuon ni Aaron sa adlaw nga mosulod siya sa Labing Balaang Dapit: Magdala si Aaron ug toriyong baka isip halad sa paghinlo ug hamtong nga laking karnero isip halad nga sinunog. 4Kinahanglan nga maligo siya ug unya isul-ob ang bisti alang sa pangulong pari nga puro linen: ang pang-ilalom nga panapton nga nagatabon sa iyang kinatawo, ang panggawas nga bisti, ang bakos, ug ang turban. 5Mohatag kaniya ang katilingban sa Israel ug duha ka laking kanding isip halad sa paghinlo ug usa ka hamtong nga laking karnero isip halad nga sinunog.

6Ihalad ni Aaron ang toriyong baka aron mahimo siyang hinlo ug ang iyang panimalay. 7Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug dad-on usab niya sa presensya sa Ginoo, didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 8Ripahon niya kon asa sa duha ka kanding ang alang sa Ginoo ug ang alang kang Azazel.16:8 Azazel: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi dili klaro ang kahulogan. Mahimong usa kini ka demonyo sa kamingawan. 9Ang kanding nga naripahan alang sa Ginoo ihalad niya isip halad sa paghinlo. 10Apan ang kanding nga naripahan alang kang Azazel ihalad niya nga buhi ngadto sa Ginoo ug buhian niya sa kamingawan, aron mahinloan ang mga tawo gikan sa ilang mga sala.

Ang mga Detalye niadto nga Seremonya

11Ihawon ni Aaron ang toriyong baka isip halad sa paghinlo alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay. 12Unya magkuha siyag butanganan sa insenso ug pun-on niya kini ug baga nga gikan sa halaran nga anaa sa sulod sa Tolda.16:12 sa sulod sa Tolda: sa literal, sa presensya sa Ginoo. Ug magkuha usab siya ug duha ka kumkom sa humot ug pino nga insenso, ug dad-on niya kini sa Labing Balaang Dapit. 13Ibutang niya ang insenso diha sa kalayo didto sa presensya sa Ginoo, ug ang aso niini molukop sa tabon sa Kahon sa Kasugoan,16:13 Kahon sa Kasugoan: Mao usab kini ang sudlanan sa Kasabotan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. aron dili siya mamatay. 14Unya mokuha siya ug dugo sa baka ug motindog atubangan sa Kahon nga nagaatubang sa sidlakan. Ug pinaagi sa iyang tudlo wisikan niya sa makapito ang tabon niini.

15Ihawon usab niya ang kanding isip halad sa paghinlo alang sa katawhan. Dad-on niya ang dugo niini sa Labing Balaang Dapit ug iwisik sa tabon sa sudlanan sa Kasabotan, sama sa gihimo niya sa dugo sa toriyong baka. 16Pinaagi niining himuon ni Aaron, mahinloan ang Labing Balaang Dapit gikan sa pagkahugaw sa mga Israelinhon ug sa tanan nilang mga sala ug mga kalapasan. Himuon usab niya kini sa ubang parte sa Tolda16:16 Himuon… Tolda: o, Mao kini ang iyang himuon sa Tolda. nga anaa taliwala sa mahugaw nga katawhan. 17Kinahanglan nga walay tawong magpabilin didto sa Tolda sa oras nga mosulod si Aaron sa Labing Balaang Dapit hangtod nga mogawas siya. Human niya mahimo ang seremonya aron mahinloan siya ug ang iyang panimalay ug ang tibuok katilingban sa Israel, 18mogawas siya ug moadto sa halaran nga anaa dapit sa pultahan sa Tolda. Unya mokuha siya ug dugo sa baka ug sa kanding ug ipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran sa paghinlo niini. 19Pinaagi sa iyang tudlo iwisik-wisik niya sa makapito ang ubang dugo didto sa halaran sa paghalad niini ngadto sa Ginoo ug sa paghinlo niini tungod sa pagkahugaw sa mga Israelinhon.

20Human mahimo ni Aaron ang paghinlo sa Labing Balaang Dapit ug sa uban pa nga mga parte sa Tolda apil na ang halaran, dad-on niya sa atubangan ang buhi nga kanding. 21Ipatong niya ang iyang duha ka kamot sa ulo sa kanding ug isulti niya ang tanang sala ug kalapasan sa mga Israelinhon. Niining paagiha mabalhin ang ilang mga sala ngadto sa ulo sa kanding. Unya pabuhian ni Aaron ang kanding ngadto sa kamingawan sa tawo nga gitugyanan sa paghimo niini. 22Busa dad-on sa kanding ang tanang sala sa mga Israelinhon didto sa kamingawan.

23Unya mosulod si Aaron sa Tolda ug huboon niya ang iyang bisti nga alang sa pangulong pari nga iyang gisul-ob sa wala pa siya mosulod sa Labing Balaang Dapit, ug ibilin niya kini didto. 24Maligo siya didto sa usa ka balaan nga dapit sa Tolda ug pagkahuman isul-ob niya ang iyang ordinaryong bisti. Unya mogawas siya ug ihalad niya ang halad nga sinunog alang sa iyang kaugalingon ug halad nga sinunog alang sa mga Israelinhon aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala. 25Sunogon usab niya didto sa halaran ang mga tambok sa mananap nga halad sa paghinlo.

26Ang tawo nga gitugyanan nga buhian ang kanding alang kang Azazel kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa dili pa mobalik ngadto sa kampo. 27Kinahanglan nga dad-on ngadto sa gawas sa kampo ug sunogon ang nahibilin nga bahin niadtong baka ug kanding nga gikuhaan sa dugo nga gidala didto sa Labing Balaang Dapit sa paghinlo niini. 28Ang tawo nga mosunog niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa dili pa mobalik ngadto sa kampo.

29-31Mao kini ang mga patakaran nga himuon sa mga Israelinhon ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila. Pagatumanon nila kini hangtod sa kahangtoran. Sa ikanapulo nga adlaw sa ikapito nga bulan, kinahanglan nga magpuasa sila ug dili motrabaho, sama sa Adlaw nga Igpapahulay. Kay mao kana ang adlaw nga himuon ang seremonya sa paghinlo kanila gikan sa ilang mga sala aron mahimo silang hinlo atubangan sa Ginoo. 32Ang pari nga gipili ug giordinahan nga maoy mopuli sa iyang amahan isip pangulong pari mao ang mohimo sa seremonya. Isul-ob niya ang bisti nga alang sa pangulong pari, 33ug himuon niya ang seremonya sa paghinlo sa Labing Balaang Dapit, sa uban pa nga mga parte sa Tolda apil na sa halaran, sa mga pari, ug sa tibuok katilingban.

34Himuon nila kini nga patakaran kausa matag tuig. Kinahanglan tumanon nila kini hangtod sa kahangtoran.

Ug natuman kini sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Tagalog Contemporary Bible

Leviticus 16:1-34

Ang Seremonya sa Araw ng Pagtubos

1-2Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron nang silaʼy naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa Pinakabanal na Lugar sa kabila ng tabing, sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng Kahon ng Kasunduan.”16:1-2 Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod.

3Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa Pinakabanal na Lugar: Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. 4Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos, isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen: pang-ilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit.16:4 panlabas na damit: katulad ng kapa ng pari. 5Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng dalawang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, at isang lalaking tupa bilang handog na sinusunog.

6Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. 7Pagkatapos, kukunin niya ang dalawang kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng Toldang Tipanan. 8At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel.16:8 Azazel: Marahil ay isa sa mga demonyo sa disyerto. 9Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. 10Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at saka niya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan.

Ang mga Detalye ng Seremonyang Iyon

11Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambahayan niya. 12Pagkatapos, kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ng baga galing sa altar na nasa loob ng Tolda. At kukuha rin siya ng dalawang dakot ng mabangong insenso na pinong-pino, at dadalhin niya sa loob ng Pinakabanal na Lugar. 13Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy, at ang usok nito ay papailanlang sa palibot ng takip ng Kahon ng Kasunduan, kaya hindi siya mamamatay. 14Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harap ng Kahon ng Kasunduan na nakaharap sa silangan. At sa pamamagitan ng mga daliri niya, iwiwisik niya ang dugo sa takip ng pitong beses.

15Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa paglilinis para sa mga tao. Dadalhin din niya ang dugo nito sa Pinakabanal na Lugar at iwiwisik sa takip ng Kahon ng Kasunduan katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. 16Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang Pinakabanal na Lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Itoʼy gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng Tolda16:16 Itoʼy … Tolda: o, Ito ang kanyang gagawin sa Tolda. na nasa gitna ng maruming mga taga-Israel. 17Walang sinumang mananatili sa loob ng Tolda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng Pinakabanal na Lugar hanggang sa siyaʼy lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambahayan niya at ang lahat ng taga-Israel, 18saka siya lalabas mula sa Pinakabanal na Lugar at pupunta siya sa altar, malapit sa may pintuan ng Tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. 19Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, iwiwisik niya ng pitong beses ang natirang dugo sa altar para itoʼy ihandog sa Panginoon at upang itoʼy linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel.

20Pagkatapos magawa ni Aaron ang paglilinis sa Pinakabanal na Lugar at sa iba pang bahagi ng Tolda pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. 21Ipapatong niya ang dalawang kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos, ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito roon sa ilang. 22Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilang.

23Pagkatapos, papasok si Aaron sa Tolda at huhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinuot bago siya pumasok sa Pinakabanal na Lugar at iiwan niya iyon doon. 24Maliligo siya sa banal na lugar doon sa Tolda at saka niya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos, lalabas siya at ihahandog ang dalawang handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. 25Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na iniaalay bilang handog sa paglilinis.

26Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. 27Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa Pinakabanal na Lugar para sa paglilinis ay kailangang dalhin sa labas ng kampo at sunugin. 28At ang taong magsusunog nito ay kinakailangang maglaba rin ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo.

29-31Ito naman ang mga tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama nila, at itoʼy dapat sundin magpakailanman. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng Araw ng Pamamahinga. Sapagkat sa araw na iyon gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para silaʼy maging malinis sa presensya ng Panginoon. 32Sa mga susunod na salinlahi, ang paring napili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari, 33at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa Pinakabanal na Lugar, ng iba pang bahagi ng Tolda pati na ang altar, ng mga pari, at ng mga mamamayan ng Israel.

34Kinakailangang sundin nila ang mga tuntuning ito magpakailanman. At itoʼy gagawin nila minsan sa isang taon.

At ginawa ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.