Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 11:1-47

Ang mga Mananap nga Giisip nga Hinlo ug Giisip nga Hugaw

(Deu. 14:3-21)

1-3Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Mahimo ninyong kaonon ang bisan unsa nga mananap sa yuta nga pikas ug kuko ug nagausap pag-usab sa ilang kinaon.11:1-3 nagausap pag-usab sa ilang kinaon: Sama sa baka, kanding, karnero, ug usa. 4-8Apan ayaw ninyo kan-a ang mga mananap nga mousap pag-usab sa ilang kinaon apan dili pikas ug kuko, sama sa kamelyo, “badger,” ug koneho. Dili usab ninyo kaonon ang baboy, kay bisan tuod ug pikas ang iyang kuko, dili kini mousap pag-usab sa iyang kinaon. Isipa ninyo nga hugaw11:4-8 hugaw: Ang buot ipasabot, dili mahimong kaonon o ihalad sa Ginoo. kini nga mga mananap. Ayaw gayod kamo pagkaon sa ilang mga karne o bisan paghikap sa ilang patayng lawas.

9Mahimo ninyong kaonon ang bisan unsa nga mananap sa tubig nga may mga silik ug mga himbis. 10-12Apan ayaw gayod ninyo kan-a ang walay silik ug himbis, ug ayaw usab kamo paghikap sa ilang patayng lawas. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga mananap.

13-19Ayaw gayod ninyo kan-a ang mga mananap nga nagalupad11:13-19 Ang uban nga mga langgam dinhi sumala sa nasulat sa Hebreo lisod ilhon ug ang uban wala dinhi sa Pilipinas. nga sama sa mga agila, uwak, mga langgam nga mokaon ug patayng lawas sa tawo o mananap, mga banog, mga ngiwngiw, mga ostrich, mga langgam nga nagapangdagit ug mga isda, talabon, dugwak, ug kabog. Isipa ninyo nga mangil-ad kining mga mananapa.

20-23Mahimo ninyong kaonon ang mga insekto nga nagalupad ug nagakamang nga may mga tiil nga panglukso, sama sa mga dulon, timos, ug apan-apan. Apan dili gayod ninyo kaonon ang uban pang mga insekto nga nagalupad ug nagakamang. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga insekto.

24-28Ayaw kamo paghikap sa patayng lawas sa mga mananap nga dili pikas ug kuko ug dili mousap pag-usab sa ilang kinaon. Ayaw usab kamo paghikap sa patayng lawas sa mga mananap nga upat ug tiil nga may kukong pangkamras.11:24-28 Sama sa iring, iro, ug liyon. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga mananapa. Si bisan kinsa nga makahikap sa ilang patayng lawas, kinahanglan manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob,11:24-28 manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob: Usa kini ka ritwal nga himuon sa mga Israelinhon aron mahimo silang hinlo ug takos nga makatambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw11:24-28 isipon pa gihapon siya nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili pa siya makatambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. hangtod sa pagsalop sa adlaw.

29-31Isipa ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagakamang sama sa mga ilaga, tuko, tiki, halo, buaya, ibid, ug mga kameleyon.11:29-31 Ang uban nga mga mananap dinhi sumala sa nasulat sa Hebreo lisod ilhon ug ang uban wala dinhi sa Pilipinas. Si bisan kinsa nga makahikap sa ilang patayng lawas isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 32Ang bisan unsa nga mahulogan sa ilang patayng lawas mahimong hugaw, butang man kini nga hinimo ug kahoy, tela, panit, o sako, ug bisan unsay gamitan niini. Kinahanglan nga hugasan kini ug tubig,11:32 hugasan kini ug tubig: Usa kini ka ritwal sa paghinlo sa usa ka butang aron mahimo na kining gamiton. apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 33Kon ang banga mahulogan sa ilang patayng lawas, ang tanan nga anaa sulod niini mahimong hugaw, ug kinahanglan nga buakon kini. 34Ang bisan unsang pagkaon nga mabutangan sa tubig nga gikan niadtong banga mahimong hugaw. Ug mahimong hugaw usab ang tanang matang sa ilimnon nga anaa sulod sa banga. 35Ang bisan unsa nga mahulogan sa ilang patayng lawas mahimong hugaw. Kon ang mahulogan pugon o kolon, isipon ninyo kini nga hugaw ug kinahanglan nga buakon. 36Ang tuboran o ang bangag nga pundohanan ug tubig nga mahulogan sa ilang patayng lawas magapabilin nga hinlo,11:36 hinlo: Ang buot ipasabot, mahimo kining gamiton bisan pa sa mga seremonya sa ilang relihiyon. apan ang mohikap niadtong patayng mananap mahimong hugaw. 37Magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsa nga binhi nga itanomay nga mahulogan niadto, 38apan kon mahulogan ang binhi nga nahulom sa tubig, kini nga binhi mahimong hugaw.

39Kon namatay ang usa ka mananap nga mahimong kaonon, si bisan kinsa nga mohikap niini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 40Si bisan kinsa nga mokuha o mokaon sa lawas niini, kinahanglan manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.11:40 Tan-awa ang duha ka ulahi nga “footnote” sa bersikulo 24-28.

41-42Ayaw ninyo kan-a ang bisan unsa nga mananap nga nagakamang kay hugaw kini: ang bisan unsa nga nagakamang pinaagi sa iyang tiyan o upat ka tiil o daghang mga tiil. 43-44Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa bisan asa niining mga mananapa, kay ako, ang Ginoo, mao ang inyong Dios. Busa ilain ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako ug magkinabuhi kamo nga balaan tungod kay ako balaan. 45Ako ang Ginoo nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Busa pagkinabuhi kamo nga balaan kay ako balaan.

46Pinaagi niining patakaran mahitungod sa tanang matang sa mga mananap, 47mahibaloan ninyo kon asa kanila ang hinlo ug ang hugaw, ang mahimong kaonon ug ang dili mahimong kaonon.

Persian Contemporary Bible

لاويان 11:1‏-47

حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت

(تثنيه 14‏:3‏-21)

1‏-3خداوند به موسی و هارون فرمود كه اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهند: هر حيوانی كه شكافته‌سم باشد و نشخوار كند حلال گوشت است. 4‏-7ولی گوشت شتر، گوركن و خرگوش را نبايد خورد، زيرا اين حيوانات هر چند نشخوار می‌كنند اما شكافته‌سم نيستند؛ همچنين گوشت خوک را نيز نبايد خورد، زيرا هر چند شكافته‌سم است اما نشخوار نمی‌كند. 8پس نبايد اين حيوانات را بخوريد و يا حتی دست به لاشهٔ آنها بزنيد، زيرا گوشت آنها حرام است.

9از حيواناتی كه در آب زندگی می‌كنند چه در رودخانه باشند و چه در دريا آنهايی را می‌توانيد بخوريد كه باله و فلس داشته باشند. 10تمام جانوران آبزی ديگر برای شما حرامند؛ 11نه گوشت آنها را بخوريد و نه به لاشهٔ آنها دست بزنيد. 12باز تكرار می‌كنم، هر جانور آبزی كه باله و فلس نداشته باشد برای شما حرام است.

13‏-19از ميان پرندگان اينها را نبايد بخوريد: عقاب، جغد، باز، شاهين، لاشخور، كركس، كلاغ، شترمرغ، مرغ دريايی، لک‌لک، مرغ ماهیخوار، مرغ سقا، قره‌قاز، هدهد و خفاش.

20حشرات بالدار نبايد خورده شوند، 21‏-22به‌جز آنهايی كه می‌جهند، يعنی ملخ و انواع گوناگون آن. اينها را می‌توان خورد. 23اما ساير حشرات بالدار برای شما حرامند.

24هر كس به لاشهٔ اين حيوانات حرام گوشت دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. 25هر کس لاشهٔ آنها را بردارد بايد لباسش را بشويد؛ او تا غروب شرعاً نجس خواهد بود.

26اگر به حيوانی دست بزنيد كه سمش كاملاً شكافته نباشد و يا نشخوار نكند، شرعاً نجس خواهيد بود، زيرا حرام گوشت هستند. 27هر حيوان چهارپا كه روی پنجه راه رود خوردنش حرام است. هر کس به لاشهٔ چنين حيوانی دست بزند تا غروب نجس خواهد بود. 28هر کس لاشهٔ آن را بردارد تا غروب نجس خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد. اين حيوانات برای شما حرام هستند.

29‏-30موش كور، موش صحرايی، موش خانگی و انواع مارمولک حرامند و نبايد خورده شوند. 31هر کس به لاشهٔ اين جانوران دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. 32اگر لاشهٔ آنها روی شیئی كه از جنس چوب، پارچه، چرم يا گونی باشد بيفتد آن شیء شرعاً نجس خواهد شد؛ بايد آن را در آب بگذاريد و آن تا غروب نجس خواهد بود ولی بعد از آن، می‌توان دوباره آن را به کار برد. 33اگر لاشهٔ يكی از اين جانوران در يک ظرف سفالين بيفتد، هر چيزی كه در ظرف باشد نجس خواهد بود و بايد ظرف را شكست. 34اگر آب چنين ظرفی روی خوراكی ريخته شود آن خوراک نيز شرعاً نجس خواهد شد و هر آشاميدنی هم كه در چنين ظرفی باشد، نجس خواهد بود.

35اگر لاشهٔ يكی از اين جانوران روی تنور يا اجاقی بيفتد، آن تنور يا اجاق شرعاً نجس خواهد شد و بايد آن را شكست. 36اما اگر لاشه در چشمه يا آب انباری بيفتد، چشمه يا آب انبار نجس نخواهد شد ولی كسی كه لاشه را بيرون می‌آورد نجس خواهد شد. 37‏-38اگر لاشه روی دانه‌هايی كه قرار است كاشته شود بيفتد آن دانه‌ها نجس نخواهند شد، ولی اگر روی دانه‌های خيس كرده بيفتد دانه‌ها نجس خواهند گرديد.

39اگر حيوان حلال گوشتی بميرد، هر کس لاشهٔ آن را لمس كند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. 40همچنين اگر كسی گوشت آن را بخورد و يا لاشهٔ آن را جابه‌جا كند بايد لباس خود را بشويد و او تا غروب نجس خواهد بود.

41‏-42جانورانی كه روی زمين می‌خزند، چه آنهايی كه دست و پا ندارند و چه آنهايی كه چهار دست و پا و يا پاهای زياد دارند، حرامند و نبايد خورده شوند. 43با آنها خود را نجس نسازيد. 44من خداوند، خدای شما هستم. خود را تقديس نماييد و مقدس باشيد، چون من مقدس هستم. پس با اين جانورانی كه روی زمين می‌خزند خود را نجس نكنيد. 45من همان خداوندی هستم كه شما را از سرزمين مصر بيرون آوردم تا خدای شما باشم. بنابراين بايد مقدس باشيد، زيرا من مقدس هستم.

46اين قوانين را بايد در مورد حيوانات، پرندگان، جانوران آبزی و خزندگان رعايت كنيد. 47بايد در ميان حيوانات نجس و طاهر، حرام گوشت و حلال گوشت، تفاوت قائل شويد.