Ang Pulong Sa Dios

Hosea 7:1-16

1“Gusto ko untang ayohon ang mga taga-Israel. Apan ang akong makita kanila mao ang ilang7:1 ilang: sa Hebreo, Efraim ug Samaria. Kini sila nagarepresentar sa tibuok gingharian sa Israel. pagkadaotan. Nagapanglimbong sila, nagapangawat sa kabalayan, ug nagapanulis didto sa mga kadalanan. 2Wala sila nakahunahuna nga gihinumdoman ko ang tanan nilang daotang buhat. Sa gihapon nagapos sila sa ilang mga sala ug nakita ko kining tanan. 3Gilipay nila ang ilang hari ug mga opisyal sa ilang kadaotan ug pagpamakak. 4Maluibon7:4 Maluibon: o, Nagapanapaw. Posible usab nga ang buot ipasabot, nagasimba sila sa mga dios-dios. silang tanan. Sama sila sa labihan kainit nga pugon nga dili na kinahanglan sugnoran sa panadero—gikan sa pagmasa sa harina hangtod sa pagtubo. 5Sa adlaw7:5 adlaw: o, adlaw sa pagkorona. sa ilang7:5 ilang: sa Hebreo, atong. hari, gihubog nila ang mga opisyal niini. Ug ang hari nakig-inom usab sa mga bugalbugalon. 6Ug samtang nagapaduol sila aron sa pagpatay sa hari ug sa iyang mga opisyal, sama sa pugon ang kainit sa ilang kasuko. Kay sa dihang nagahulat pa lang sila sa takna sa ilang pagsulong, tibuok gabii silang nagpugong sa ilang kasuko, ug pagkabuntag midilaab kini sama sa kalayo. 7Silang tanan daw nagdilaab sa kasuko sama sa mainit nga pugon, busa gipamatay nila ang ilang mga pangulo. Nalaglag ang tanan nilang mga hari, apan wala gayoy bisan usa kanila nga nangayo ug tabang kanako.

8“Ang mga katawhan sa Israel7:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nakig-uban sa ubang mga nasod. Dili sila mapuslan. Sama sila sa nipis nga pan nga wala mabali.7:8 wala mabali: Tingali ang buot ipasabot, napagod o ang pikas nga bahin wala naluto. 9Gikuha sa mga taga-laing nasod ang ilang katakos, apan wala sila makamatngon. Gituboan na silag uban apan wala sila makamatikod niini. 10Ang ilang pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay silang silotan. Apan bisan pa niining tanan nga nahitabo, wala gihapon sila mobalik ug modangop kanako nga ilang Dios. 11Sama sila sa salampati nga dali rang matunto ug walay panabot. Didto hinuon sila sa Ehipto o sa Asiria mangayo ug tabang. 12Apan inig-adto nila niining mga dapita, pugngan7:12 pugngan: o, laglagon; o, ipabihag. ko sila. Mahisama sila sa langgam nga itsahan ko ug pukot ug birahon paubos. Silotan ko sila sumala sa giingon ko na sa ilang panagtigom. 13Alaot sila tungod kay nagpahilayo sila kanako. Laglagon ko sila tungod kay mirebelde sila kanako. Buot ko silang luwason, apan nagsulti sila ug bakak mahitungod kanako. 14Dili kinasingkasing ang ilang pagsangpit kanako. Nagminatay hinuon sila ug hilak diha sa ilang mga katre sa pagpangayo ngadto sa mga dios-dios ug mga lugas ug bino. Gisamaran nila ang ilang mga lawas,7:14 Gisamaran nila ang ilang mga lawas: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Nagtigom sila. ug nagpalayo sila kanako. 15Gidisiplina ko sila ug gilig-on, apan nagplano sila ug daotan batok kanako. 16Midangop sila sa butang nga walay pulos.7:16 butang nga walay pulos: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. Ang “butang nga walay pulos” mahimong mao ang mga dios-dios. Sama sila sa hiwi nga pana nga dili kasaligan. Mangamatay sa espada ang ilang mga pangulo tungod kay garboso silang manulti. Tungod niini biay-biayon sila sa mga tawo sa Ehipto.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

何西阿书 7:1-16

“每当我要使子民复兴的时候,

1每当我要医治以色列的时候,

却看见以法莲的罪,撒玛利亚7:1 撒玛利亚”为北国以色列的首都,此处代指以色列。本卷书中下同。的恶。

他们行事诡诈;

盗贼进屋偷窃,强盗外出抢劫。

2他们没有想到我记得他们的所有恶行。

如今他们的罪恶环绕他们,

都暴露在我面前。

3他们以罪恶取悦君王,

以谎言讨好首领。

4他们都是通奸之徒7:4 通奸之徒”此处指以色列人背弃耶和华,祭拜偶像。

就像热烘烘的烤炉,

从揉面到面团发起,

烤饼的人不用挑炉火。

5君王宴乐的时候,

首领们醉酒成病,

君王也与轻慢上帝的人联手。

6他们的心如烤炉,燃烧着阴谋。

他们的怒气如整夜闷烧的炉火,

早晨爆发出熊熊烈焰。

7他们像炙热的烤炉,

吞灭他们的首领。

他们的君王都倒地而亡,

没有一个向我求救。

8以法莲与外族人混杂,

就像没有翻过的饼7:8 没有翻过的饼”指一面烤焦一面生的饼,不能食用,意义见下节。

9外族人耗尽了他的力量,

他却茫然不知。

他头发斑白,

却浑然不觉。

10以色列人被自己的傲慢指控,

他们却不归向他们的上帝耶和华,

也不去寻求祂。

11以法莲像鸽子一样愚蠢无知,

他们向埃及求救,又投奔亚述

12他们去的时候,

我要张网网住他们,

我要像打落飞鸟一样打落他们。

我要按他们的恶行7:12 他们的恶行”希伯来文是“他们的会众所听到的”。惩罚他们。

13他们有祸了,

因为他们背弃我!

他们要被毁灭了,

因为他们背叛我!

我要救赎他们,

他们却向我撒谎。

14他们没有真心呼求我,

只是在床上哭号。

他们为求五谷和新酒而割伤自己,

却背弃了我。

15我训练他们,使他们臂膀强壮,

他们却阴谋作恶抗拒我。

16他们回转,却不肯转向至高者,

他们就像无用的断弓。

他们的首领要因出言狂妄而丧身刀下,

成为埃及人的笑柄。