Ang Pulong Sa Dios

Hosea 6:1-11

Dili Kinasingkasing ang Paghinulsol sa mga Israelinhon

1Nagaingnanay ang mga Israelinhon, “Dali, mamalik na kita sa Ginoo. Siya ang naglaglag kanato ug siya usab ang motabang kanato.6:1 Siya… kanato: sa literal, Siya ang nagkunis-kunis kanato apan siya usab ang moayo kanato; siya ang nagsamad kanato apan siya usab ang mobendahi sa atong samad. 2Daw sama kita sa patay nga buhion niya dayon. Human sa mubo nga panahon,6:2 dayon… mubo nga panahon: sa literal, pagkahuman sa ikaduha nga adlaw o sa ikatulo nga adlaw. bangonon kita niya, ug magkinabuhi kita diha sa iyang presensya. 3Tinguhaon nato ang pag-ila sa Ginoo. Moabot siya sama kasiguro sa pagsidlak sa adlaw. Ug moabot siya sama sa ulan nga nagahatag ug tubig sa kalibotan.”

4Apan miingon ang Ginoo,Mga katawhan sa Israel6:4 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 10. Tan-awa usab ang 4:17. ug Juda, unsay buhaton ko kaninyo? Ang inyong paghigugma kanako sama sa gabon o yamog sa kabuntagon nga dali ra mahanaw. 5Busa gipahimangnoan ko kamo pinaagi sa akong mga propeta nga malaglag kamo ug mangamatay. Ipadayag ko ang akong paghukom kaninyo sama kahayag sa adlaw. 6Kay dili ang inyong mga halad ang akong gusto kondili ang inyong gugma.6:6 gugma: Posible nga ang buot ipasabot, gugma sa Dios; o, gugma/kalooy sa isigka-tawo. Mas gusto ko pa nga ilhon ninyo ako kaysa maghalad kamo ug mga halad nga sinunog. 7Sama kang Adan, gipakawalay-bili ninyo ang akong kasabotan kaninyo. Nagluib kamo kanako diha sa inyong dapit.6:7 Sama kang Adan… diha sa inyong dapit: o, Sa dapit sa Adan… niana nga lugar. 8Ang siyudad sa Gilead gipuy-an sa mga tawong daotan ug mga kriminal. 9Ang inyong mga pari sama sa pundok sa mga tulisan nga mangatang ug biktimahon. Mopatay sila diha sa dalan paingon sa Shekem,6:9 Shekem: Usa kini sa mga lungsod diin makadangop si bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga dili tinuyo, ug didto walay makahilabot kaniya. ug nagahimo sa uban pang daotang mga binuhatan. 10Mga taga-Israel, makalilisang ang nakita ko kaninyo; nagasimba kamo sa mga dios-dios, busa nahimo kamong mahugaw.6:10 kamong mahugaw: Ang buot ipasabot, dili na sila takos nga makig-ambit sa mga seremonya sa templo. 11Ug bisan kamong mga taga-Juda, gitakda na nga silotan.

“Gusto ko unta nga ibalik ang maayong kahimtang sa akong katawhan.”

New International Version - UK

Hosea 6:1-11

Israel unrepentant

1‘Come, let us return to the Lord.

He has torn us to pieces

but he will heal us;

he has injured us

but he will bind up our wounds.

2After two days he will revive us;

on the third day he will restore us,

that we may live in his presence.

3Let us acknowledge the Lord;

let us press on to acknowledge him.

As surely as the sun rises,

he will appear;

he will come to us like the winter rains,

like the spring rains that water the earth.’

4‘What can I do with you, Ephraim?

What can I do with you, Judah?

Your love is like the morning mist,

like the early dew that disappears.

5Therefore I cut you in pieces with my prophets,

I killed you with the words of my mouth –

then my judgments go forth like the sun.6:5 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

6For I desire mercy, not sacrifice,

and acknowledgment of God rather than burnt offerings.

7As at Adam,6:7 Or Like Adam; or Like human beings they have broken the covenant;

they were unfaithful to me there.

8Gilead is a city of evildoers,

stained with footprints of blood.

9As marauders lie in ambush for a victim,

so do bands of priests;

they murder on the road to Shechem,

carrying out their wicked schemes.

10I have seen a horrible thing in Israel:

there Ephraim is given to prostitution,

Israel is defiled.

11‘Also for you, Judah,

a harvest is appointed.

‘Whenever I would restore the fortunes of my people,