Ang Pulong Sa Dios

Hosea 6:1-11

Dili Kinasingkasing ang Paghinulsol sa mga Israelinhon

1Nagaingnanay ang mga Israelinhon, “Dali, mamalik na kita sa Ginoo. Siya ang naglaglag kanato ug siya usab ang motabang kanato.6:1 Siya… kanato: sa literal, Siya ang nagkunis-kunis kanato apan siya usab ang moayo kanato; siya ang nagsamad kanato apan siya usab ang mobendahi sa atong samad. 2Daw sama kita sa patay nga buhion niya dayon. Human sa mubo nga panahon,6:2 dayon… mubo nga panahon: sa literal, pagkahuman sa ikaduha nga adlaw o sa ikatulo nga adlaw. bangonon kita niya, ug magkinabuhi kita diha sa iyang presensya. 3Tinguhaon nato ang pag-ila sa Ginoo. Moabot siya sama kasiguro sa pagsidlak sa adlaw. Ug moabot siya sama sa ulan nga nagahatag ug tubig sa kalibotan.”

4Apan miingon ang Ginoo,Mga katawhan sa Israel6:4 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 10. Tan-awa usab ang 4:17. ug Juda, unsay buhaton ko kaninyo? Ang inyong paghigugma kanako sama sa gabon o yamog sa kabuntagon nga dali ra mahanaw. 5Busa gipahimangnoan ko kamo pinaagi sa akong mga propeta nga malaglag kamo ug mangamatay. Ipadayag ko ang akong paghukom kaninyo sama kahayag sa adlaw. 6Kay dili ang inyong mga halad ang akong gusto kondili ang inyong gugma.6:6 gugma: Posible nga ang buot ipasabot, gugma sa Dios; o, gugma/kalooy sa isigka-tawo. Mas gusto ko pa nga ilhon ninyo ako kaysa maghalad kamo ug mga halad nga sinunog. 7Sama kang Adan, gipakawalay-bili ninyo ang akong kasabotan kaninyo. Nagluib kamo kanako diha sa inyong dapit.6:7 Sama kang Adan… diha sa inyong dapit: o, Sa dapit sa Adan… niana nga lugar. 8Ang siyudad sa Gilead gipuy-an sa mga tawong daotan ug mga kriminal. 9Ang inyong mga pari sama sa pundok sa mga tulisan nga mangatang ug biktimahon. Mopatay sila diha sa dalan paingon sa Shekem,6:9 Shekem: Usa kini sa mga lungsod diin makadangop si bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga dili tinuyo, ug didto walay makahilabot kaniya. ug nagahimo sa uban pang daotang mga binuhatan. 10Mga taga-Israel, makalilisang ang nakita ko kaninyo; nagasimba kamo sa mga dios-dios, busa nahimo kamong mahugaw.6:10 kamong mahugaw: Ang buot ipasabot, dili na sila takos nga makig-ambit sa mga seremonya sa templo. 11Ug bisan kamong mga taga-Juda, gitakda na nga silotan.

“Gusto ko unta nga ibalik ang maayong kahimtang sa akong katawhan.”

King James Version

Hosea 6:1-11

1Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. 2After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. 3Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.

4¶ O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.6.4 goodness: or, mercy, or, kindness 5Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth.6.5 and…: or, that thy judgments might be, etc 6For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings. 7But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.6.7 men: or, Adam 8Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.6.8 polluted: or, cunning for 9And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness.6.9 by…: Heb. with one shoulder, or, to Shechem6.9 lewdness: or, enormity 10I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled. 11Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.