Ang Pulong Sa Dios

Hosea 6:1-11

Dili Kinasingkasing ang Paghinulsol sa mga Israelinhon

1Nagaingnanay ang mga Israelinhon, “Dali, mamalik na kita sa Ginoo. Siya ang naglaglag kanato ug siya usab ang motabang kanato.6:1 Siya… kanato: sa literal, Siya ang nagkunis-kunis kanato apan siya usab ang moayo kanato; siya ang nagsamad kanato apan siya usab ang mobendahi sa atong samad. 2Daw sama kita sa patay nga buhion niya dayon. Human sa mubo nga panahon,6:2 dayon… mubo nga panahon: sa literal, pagkahuman sa ikaduha nga adlaw o sa ikatulo nga adlaw. bangonon kita niya, ug magkinabuhi kita diha sa iyang presensya. 3Tinguhaon nato ang pag-ila sa Ginoo. Moabot siya sama kasiguro sa pagsidlak sa adlaw. Ug moabot siya sama sa ulan nga nagahatag ug tubig sa kalibotan.”

4Apan miingon ang Ginoo,Mga katawhan sa Israel6:4 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 10. Tan-awa usab ang 4:17. ug Juda, unsay buhaton ko kaninyo? Ang inyong paghigugma kanako sama sa gabon o yamog sa kabuntagon nga dali ra mahanaw. 5Busa gipahimangnoan ko kamo pinaagi sa akong mga propeta nga malaglag kamo ug mangamatay. Ipadayag ko ang akong paghukom kaninyo sama kahayag sa adlaw. 6Kay dili ang inyong mga halad ang akong gusto kondili ang inyong gugma.6:6 gugma: Posible nga ang buot ipasabot, gugma sa Dios; o, gugma/kalooy sa isigka-tawo. Mas gusto ko pa nga ilhon ninyo ako kaysa maghalad kamo ug mga halad nga sinunog. 7Sama kang Adan, gipakawalay-bili ninyo ang akong kasabotan kaninyo. Nagluib kamo kanako diha sa inyong dapit.6:7 Sama kang Adan… diha sa inyong dapit: o, Sa dapit sa Adan… niana nga lugar. 8Ang siyudad sa Gilead gipuy-an sa mga tawong daotan ug mga kriminal. 9Ang inyong mga pari sama sa pundok sa mga tulisan nga mangatang ug biktimahon. Mopatay sila diha sa dalan paingon sa Shekem,6:9 Shekem: Usa kini sa mga lungsod diin makadangop si bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga dili tinuyo, ug didto walay makahilabot kaniya. ug nagahimo sa uban pang daotang mga binuhatan. 10Mga taga-Israel, makalilisang ang nakita ko kaninyo; nagasimba kamo sa mga dios-dios, busa nahimo kamong mahugaw.6:10 kamong mahugaw: Ang buot ipasabot, dili na sila takos nga makig-ambit sa mga seremonya sa templo. 11Ug bisan kamong mga taga-Juda, gitakda na nga silotan.

“Gusto ko unta nga ibalik ang maayong kahimtang sa akong katawhan.”

Священное Писание

Осия 6:1-11

Лицемерное раскаяние Исраила

1– В своём страдании они будут настойчиво искать Меня:

«Пойдём и вернёмся к Вечному!

Он поразил нас,

но Он же и исцелит.

Он поранил нас,

но Он же и перевяжет наши раны.

2Через два дня Он оживит нас,

а на третий день восстановит,

чтобы мы жили в Его присутствии.

3Узнаем же Вечного,

будем стремиться узнать Его.

То, что Он придёт,

верно, как и то, что взойдёт солнце.

Он явится нам, как дождь,

как весенний дождь, что орошает землю».

4– Что же Мне делать с тобой, Ефраим?

Что же Мне делать с тобой, Иудея?

Ваша верность – как утренний туман,

словно роса, что вскоре исчезает.

5Поэтому Я резал вас на куски обличениями пророков,

Я убивал вас словами Моих уст;

словно заря, воссияет Мой суд над вами.

6Ведь Я милости хочу, а не жертвы,

и познания Всевышнего более, нежели всесожжения.

7Как в городе Адаме6:7 Или: «Как Адам»; или: «Как человек»., вы нарушили соглашение;

там вы не были Мне верны.

8Галаад – город нечестивых людей,

запятнан кровью.

9Сборище священнослужителей подобно разбойникам,

которые сидят в засаде в ожидании человека.

Они убивают на пути в Шехем,

совершая гнусные преступления.

10В Исраиле Я увидел ужасную вещь:

Ефраим предаётся распутству,

Исраил осквернил себя.

11И для тебя, Иудея,

назначена жатва.

Когда Я восстановлю Мой народ,