Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Persian Contemporary Bible

هوشع 5:1-15

داوری بر ضد اسرائيل

1«ای كاهنان و ای رهبران اسرائيل گوش دهيد؛ ای خاندان سلطنتی، اين را بشنويد: نابودی شما حتمی است، زيرا در كوه مصفه و تابور بوسيلهٔ بتها قوم را فريب داده‌ايد. 2ای ياغيان، شما بی‌رحمانه كشتار می‌كنيد و حدی نمی‌شناسيد، پس من همهٔ شما را تنبيه خواهم كرد.

3«من اعمال بد شما را ديده‌ام. ای اسرائيل، همانطوری كه يک فاحشه شوهرش را ترک می‌كند، شما هم مرا ترک كرده و ناپاک شده‌ايد. 4كارهای شما مانع می‌شود از اينكه به سوی من بازگشت كنيد، زيرا روح زناكاری در اعماق وجود شما ريشه دوانده است و نمی‌توانيد مرا بشناسيد.»

5تكبر مردم اسرائيل بر ضد آنها گواهی می‌دهد. آنها در زير بار گناهانشان خواهند لغزيد و مردم يهودا نيز در پی ايشان به زمين خواهند افتاد. 6آنان سرانجام با گله‌ها و رمه‌های خود خواهند آمد تا برای خداوند قربانی كنند، ولی او را پيدا نخواهند كرد، زيرا او از ايشان دور شده و آنها را تنها گذارده است. 7آنها به خداوند خيانت ورزيده‌اند و فرزندانی بوجود آورده‌اند كه از آن او نيستند. پس بزودی آنها با دار و ندارشان از بين خواهند رفت.

8شيپور خطر را در جبعه و رامه و بيت‌ئيل به صدا درآوريد! ای مردم بنيامين به خود بلرزيد! 9ای اسرائيل، به اين اخطار توجه كن! وقتی كه روز مجازات تو فرا رسد، به ويرانه‌ای تبديل خواهی شد.

10خداوند می‌فرمايد: «رهبران يهودا به صورت پستترين دزدان درآمده‌اند؛ بنابراين، خشم خود را مثل سيلاب بر ايشان خواهم ريخت. 11اسرائيل به حكم من در هم كوبيده خواهد شد، زيرا مايل نيست از بت‌پرستی خود دست بكشد. 12من همچون بيد كه پشم را از بين می‌برد، اسرائيل را از بين خواهم برد و شيرهٔ جان يهودا را گرفته، او را خشک خواهم كرد.

13«هنگامی كه اسرائيل و يهودا پی بردند كه تا چه اندازه بيمار شده‌اند، اسرائيل به آشور روی آورد و به پادشاهش پناه برد. ولی آشور نه قادر است درد او را درمان كند و نه كمكی به او برساند.

14«مثل شيری كه شكم شكار خود را می‌درد، من اسرائيل و يهودا را تكه پاره خواهم كرد و با خود خواهم برد و تمامی رهانندگانش را تار و مار خواهم نمود؛ 15سپس آنها را ترک كرده، به خانهٔ خود باز خواهم گشت تا در شدت بيچارگی خود متوجه گناهانشان شده، آنها را اعتراف كنند و مرا بطلبند.»