Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Swedish Contemporary Bible

Hosea 5:1-15

Herrens dom över Israel

1Lyssna, alla präster,

hör, ni israeliter!

Hör, kungahuset!

Domen gäller er!

Ni har varit en snara för Mispa

och ett nät utbrett på Tabor.

2Upprorsmännen5:2 Kan ev. läsas som ortnamn Shittim, och i så fall blir betydelsen: Shittim har gått djupt in för blodsdåd…eller Shittim har gjort sig till ett djup för blodsdåd…Grundtexten är svårtolkad. har gått djupt in för blodsdåd.

Men jag ska tillrättavisa dem alla.

3Jag känner Efraim,

och Israel är inte dolt för mig.

Du, Efraim, har blivit otuktigt,

Israel är orent.

4Deras gärningar låter dem inte vända

tillbaka till Gud igen,

för inom dem bor en ande av otukt,

och de känner inte Herren.

5Israels stolthet vittnar mot honom.

Israel och Efraim faller för sin synd,

och Juda faller tillsammans med dem.

6Med sina flockar och hjordar går de

för att söka Herren,

men de finner honom inte.

Han har dragit sig bort ifrån dem.

7De har svikit Herren

genom att föda barn som inte är hans.

Deras nymånadsfester ska förtära dem

tillsammans med deras åkerfält.5:7 I versens senare hälft är grundtextens innebörd osäker.

8Stöt i horn i Giva,

i trumpet i Rama!

Höj stridsrop i Bet Aven!

Efter dig, Benjamin!

9Efraim ska läggas öde på straffets dag.

Bland Israels stammar förkunnar jag

det som är sant.

10Furstarna i Juda är som de

som flyttar gränsstenar.

Jag ska låta min vrede

komma över dem som en flodvåg.

11Efraim är förtryckt,

krossad av domen.

Han valde att följa människobud5:11 Det hebreiska ordets betydelse är osäker..

12Jag är som en mal för Efraim

och som röta för Judas folk.

13När Efraim såg sin sjukdom

och Juda sitt sår,

gick Efraim till Assyrien

och sände bud till storkungen.

Men han kan inte hela er,

inte bota ert sår.

14Jag är som ett lejon mot Efraim,

som ett stort lejon mot Juda.

Jag sliter dem i stycken och går,

jag för dem bort, bortom all räddning.

15Jag går och återvänder hem

tills de inser sin skuld

och söker mig.

I sin nöd kommer de att söka mig.”