Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Korean Living Bible

호세아 5:1-15

이스라엘과 유다에 대한 임박한 심판

1“너희 제사장들아, 들어라! 이스라엘 백성들아, 유의하라! 왕족들아, 귀를 기 울여라! 너희가 미스바에서 함정이 되었고 다볼산에 친 그물이 되었으므로 너희에게 심판이 있을 것이다.

2반역자들이 살인죄에 깊이 빠졌으므로 내가 그들을 다 징계할 것이다.

3내가 이스라엘에 관한 것을 모두 알고 있으니 나에게 하나도 숨기지 못할 것이다. 이스라엘아, 이제 너는 창녀짓을 하여 더럽혀지고 말았다.”

4그들의 행위가 그들을 자기들의 하나님에게 돌아가지 못하게 하는구나. 음란한 마음이 그들에게 있으므로 그들이 여호와를 인정하지 않는다.

5이스라엘의 교만이 그것을 증거하고 있으니 그들의 죄로 5:5 또는 ‘이스라엘과 에브라임이’이스라엘이 넘어지고 유다도 그와 함께 넘어질 것이다.

6그들이 양떼와 소떼를 끌고 가서 여호와를 찾아도 만나지 못할 것이다. 이것은 여호와께서 그들을 떠나셨기 때문이다.

7그들이 여호와께 정조를 지키지 않고 사생아를 마구 낳았으므로 5:7 또는 ‘새 달이 저희와 그 기업을 함께 삼키리로다’그들과 그 땅이 곧 삼킴을 당할 것이다.

8여호와께서 말씀하신다. “너희는 기브아에서 나팔을 불어라. 라마에서 호각을 불어라. 벧 – 아웬에서 전쟁의 함성을 질러라. 베냐민아, 전쟁터로 달려가거라.

9형벌의 날에 에브라임이 황폐할 것이다. 이것은 반드시 일어날 일이다.

10유다의 지도자들은 땅의 경계석을 옮기는 자와 같으므로 내가 나의 분노를 그들에게 물같이 쏟아 버리겠다.

11이스라엘이 우상을 따르기로 작정하였으므로 나의 심판으로 깨어지고 부서질 것이다.

12그러므로 내가 이스라엘에게는 좀 같고 유다 백성에게는 부패물 같을 것이다.

13“이스라엘이 자기가 병든 것을 알고 유다가 자기 상처를 보았을 때 이스라엘이 앗시리아 왕에게 가서 도움을 요청했으나 그가 저들을 고치거나 치료하지 못하였다.

14내가 이스라엘과 유다 백성을 사자처럼 공격하겠다. 내가 그들을 찢고 움켜가도 그들을 구출할 자가 없을 것이다.

15그들이 자기들의 죄를 인정하고 나를 찾을 때까지 내가 내 처소로 돌아가 있겠다. 그들이 고통을 당하면 나를 간절히 찾을 것이다.”