Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Священное Писание

Осия 5:1-15

Суд над Исраилом

1– Слушайте это, священнослужители!

Вы, исраильтяне, внимайте!

Слушай, царский дом!

Этот суд против вас,

потому что вы были западнёй в Мицпе

и сетью, раскинутой на горе Фавор.

2Мятежники глубоко погрязли в распутстве,

но Я их всех накажу.

3Я знаю всё об Ефраиме,

Исраил не скрыт от Меня.

Ефраим, теперь ты обратился к разврату;

Исраил уже осквернён.

4Их поступки не позволяют им

вернуться к своему Богу.

В их сердцах дух разврата,

они не знают Вечного.

5Гордость Исраила свидетельствует против него;

Исраил и Ефраим спотыкаются из-за своих грехов;

спотыкается и Иудея вместе с ними.

6Когда они пойдут искать Вечного

со своими овцами и волами,

они не найдут Его:

Он удалился от них.

7Они не верны Вечному,

потому что рожают незаконных детей.

Теперь же их праздники Новолуния5:7 Праздник Новолуния – исраильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием (см. Чис. 28:11-15).

сами поглотят их вместе с их полями.

8Вострубите рогом в Гиве,

трубой в Раме.

Издайте боевой клич в Бет-Авене («дом зла»)5:8 См. сноску на 4:15.:

«За тобою, Вениамин!»

9Ефраим будет опустошён

в день наказания.

Среди родов Исраила

Я возвещаю то, что случится непременно.

10Вожди Иудеи стали как те,

кто передвигает межи.

Я обрушу на них Свой гнев,

как поток воды.

11Ефраим угнетён,

поражён судом,

потому что он намеревался следовать за идолами5:11 Или: «за суетой»; или: «за повелением». Это, возможно, повеление Ассирии Исраилу..

12Я словно моль для Ефраима,

как гниль для народа Иудеи.

13Когда Ефраим увидел свою болезнь,

а Иудея свои раны,

тогда Ефраим обратился к Ассирии5:13 См. 4 Цар. 15:19-20; 17:3.

и послал за помощью к великому царю5:13 Или: «царю Иареву»..

Но он не может вылечить вас

и не может исцелить ваши раны.

14Потому что Я буду как лев для Ефраима

и как молодой лев для Иудеи.

Я растерзаю их на куски и уйду;

Я унесу их, и никто не спасёт.

15Потом Я уйду в Свою обитель,

пока они не признают свою вину

и не начнут искать Моего лица.