Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Asante Twi Contemporary Bible

Hosea 5:1-15

Atemmuo A Ɛtia Israel

1“Montie mo asɔfoɔ!

Monhyɛ yei nso, mo Israelfoɔ!

Monyɛ aso, Ao adehyefie!

Saa atemmuo yi tia mo:

Moayɛ afidie wɔ Mispa,

ne asau a wɔagu no Tabor so.

2Atuatefoɔ adɔ mogyahwiegu mu asukɔ.

Mɛtwe wɔn nyinaa aso.

3Menim Efraim ho nsɛm nyinaa;

wɔmfaa Israel nhintaa me.

Efraim, seesei deɛ wobɔ adwaman;

na Israel aprɔ.

4“Wɔn nneyɛeɛ mma wɔn ɛkwan

mma wɔnkɔ Onyankopɔn nkyɛn.

Adwamammɔ honhom wɔ wɔn akoma mu;

wɔnnye Awurade nto mu.

5Israel ahantan di tia no.

Israelfoɔ, mpo Efraim suntisunti wɔ wɔn amumuyɛ mu;

Yuda nso ne wɔn sunti saa ara.

6Sɛ wɔne wɔn nnwan ne wɔn anantwie

kɔhwehwɛ Awurade a

Wɔrenhunu no,

ɛfiri sɛ, watwe ne ho afiri wɔn ho.

7Wɔanni Awurade nokorɛ.

Wɔwowoo adwamam mma.

Afei wɔn Bosome Foforɔ Afahyɛ

bɛsɛe wɔn ne wɔn nsase.

8“Hyɛn totorobɛnto no wɔ Gibea.

Hyɛn abɛn no wɔ Rama.

Momma ɔko nteam so wɔ Bet Awen;

Ao, Benyamin akofoɔ, monsɔre nni anim.

9Wɔbɛsɛe Efraim

wɔ akontabuo da.

Israel mmusuakuo no mu no

mepae mu ka deɛ ɛwom.

10Yuda sodifoɔ no te sɛ

wɔn a wɔyiyi ahyeɛso aboɔ.

Mɛhwie mʼabufuo agu wɔn so

te sɛ nsuyire.

11Wɔhyɛ Efraim so,

wɔtiatia ne so wɔ atemmuo mu,

wasi nʼadwene pi sɛ ɔbɛdi ahoni akyi.

12Mɛyɛ sɛ nweweboa ama Efraim

na mayɛ Yudafoɔ sɛ dua a aporɔ.

13“Ɛberɛ a Efraim hunuu ne yadeɛ,

na Yuda nso hunuu nʼakuro no,

Efraim de nʼani kyerɛɛ Asiria.

Ɔsoma kɔɔ ɔhene kɛseɛ no hɔ kɔpɛɛ mmoa.

Nanso wantumi ansa no yadeɛ,

na akuro no nso anwuwu.

14Enti mɛyɛ sɛ gyata ama Efraim

na mayɛ sɛ gyata hoɔdenfoɔ ama Yuda.

Mɛtete wɔn mu nkete nkete, na makɔ;

Mɛsoa wɔn akɔ, na obiara rentumi nnye wɔn.

15Afei, mɛsane akɔ me nkyi

kɔsi sɛ wobɛnya ahonu.

Na wɔbɛhwehwɛ mʼakyiri ɛkwan;

wɔn awerɛhoɔ mu, wɔbɛhwehwɛ me anibereɛ so.”