Ang Pulong Sa Dios

Hosea 3:1-5

Si Hosea ug ang Iyang Asawa

1Miingon ang Ginoo kanako, “Lakaw, ipakita pag-usab ang imong gugma ngadto sa imong asawa bisan pa ug maluibon siya. Higugmaa siya sama sa paghigugma ko sa mga Israelinhon bisan pa ug nagasimba sila sa ubang mga dios pinaagi sa paghalad sa mga pan nga may mga pasas.”

2Busa gipalit ko siya sa kantidad nga 15 ka buok nga pilak ug 150 ka kilong barley. 3Ug giingnan ko siya, “Puyo uban kanako sulod sa taas nga panahon. Ayaw pagpakighilawas ni bisan kinsang lalaki. Ug bisan ako dili usab una makigdulog kanimo.” 4Kay magkahulogan kini nga sa sulod sa taas nga panahon magakinabuhi ang mga Israelinhon nga walay hari, pangulo, halad, handomanan nga bato, efod, ug mga dios-dios. 5Apan sa kaulahian, modangop sila pag-usab sa Ginoo nga ilang Dios, ug sa ilang hari nga kaliwat ni David. Ug moduol sila sa Ginoo nga may pagtahod tungod sa iyang kaayo.

Persian Contemporary Bible

هوشع 3:1-5

پيوند مجدد هوشع با زنش

1آنگاه خداوند به من فرمود: «برو و دوباره زن خود را بردار و نزد خود بياور. هر چند او زنا را دوست دارد و معشوقهٔ مرد ديگری است، ولی تو او را دوست داشته باش؛ چنانكه من نيز اسرائيل را دوست می‌دارم، هر چند ايشان به سوی خدايان ديگر رفته‌اند و قرصهای نان كشمشی3‏:1 «قرصهای نان کشمشی» را به خدای باروری تقديم می‌کردند تا محصولشان را زياد کند.‏ به بتهايشان تقديم می‌كنند.»

2بنابراين، من زن خود را به پانزده مثقال نقره و پنجاه من جو خريدم 3و به او گفتم كه بايد مدت زيادی منتظر من بماند و در اين مدت به دنبال مردهای ديگر نرود و از فاحشگی خود كاملاً دست بردارد؛ من نيز در اين مدت منتظر او خواهم بود.

4اين امر نشان می‌دهد كه اسرائيل ساليان درازی را بدون پادشاه و رهبر، بدون قربانگاه و معبد و كاهن، و حتی بدون بت به سر خواهند برد. 5پس از آن ايشان به سوی خداوند، خدايشان و داوود3‏:5 منظور از داوود، مسيح موعود است که از نسل داوود بود.‏، پادشاهشان بازگشت خواهند نمود. ايشان با ترس و لرز به سوی خداوند خواهند آمد و از بركات او برخوردار خواهند گرديد.