Ang Pulong Sa Dios

Hosea 3:1-5

Si Hosea ug ang Iyang Asawa

1Miingon ang Ginoo kanako, “Lakaw, ipakita pag-usab ang imong gugma ngadto sa imong asawa bisan pa ug maluibon siya. Higugmaa siya sama sa paghigugma ko sa mga Israelinhon bisan pa ug nagasimba sila sa ubang mga dios pinaagi sa paghalad sa mga pan nga may mga pasas.”

2Busa gipalit ko siya sa kantidad nga 15 ka buok nga pilak ug 150 ka kilong barley. 3Ug giingnan ko siya, “Puyo uban kanako sulod sa taas nga panahon. Ayaw pagpakighilawas ni bisan kinsang lalaki. Ug bisan ako dili usab una makigdulog kanimo.” 4Kay magkahulogan kini nga sa sulod sa taas nga panahon magakinabuhi ang mga Israelinhon nga walay hari, pangulo, halad, handomanan nga bato, efod, ug mga dios-dios. 5Apan sa kaulahian, modangop sila pag-usab sa Ginoo nga ilang Dios, ug sa ilang hari nga kaliwat ni David. Ug moduol sila sa Ginoo nga may pagtahod tungod sa iyang kaayo.

New Russian Translation

Осия 3:1-5

Примирение Осии со своей женой

1И сказал мне Господь:

– Иди и снова прояви любовь к жене своей, хотя она блудница и ее любит другой. Люби ее, подобно тому, как Господь любит народ Израиля, хотя они обращаются к другим богам и любят их лепешки с изюмом3:1 Лепешки с изюмом – это деликатес, приготовлявшийся из измельченного изюма в особых случаях (см. 2 Цар. 6:19), возможно, использовался в обрядах поклонения Баалу как средство, возбуждающее чувственность (см. Песн. 2:5)..

2Итак, я выкупил ее за пятнадцать шекелей3:2 Пятнадцать шекелей – 170 г – это была половина стоимости рабыни (Исх. 21:32) или выкупа женщины, давшей обет Богу (Лев. 27:4). Очевидно Гомерь стала рабыней, а Осия выкупил ее. и хомер и летек ячменя3:2 Хомер и летек – около 330 л.. 3Тогда я сказал ей:

– Ты должна прожить у меня много дней. Ты не должна быть блудницей и не должна ни с кем спать, и я буду поступать так же.

4Также народ Израиля долгое время будет жить без царя и без правителя, без жертвы и жертвенника3:4 Букв.: «без священных камней»., без эфода3:4 Эфод – иногда это своего рода передник, бывший частью облачения священника при исполнении им его обязанностей (см. Исх. 28:6-30), а иногда, объект языческого культа, связанный с идолами. и идола3:4 Евр.: «терафим».. 5После этого народ Израиля вернется и будет искать Господа, своего Бога, и Давида, своего царя. И в последние дни они будут благоговеть перед Господом и Его благословениями.