Ang Pulong Sa Dios

Hosea 14:1-9

Nagpakilooy si Hosea sa mga Taga-Israel

1Miingon si Hosea, “Mga taga-Israel, balik kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kay nalaglag kamo tungod sa inyong mga sala. 2Balik kamo sa Ginoo ug ingna siya, ‘Ginoo, pasayloa kami sa tanan namong mga sala ug dawata kami sumala sa imong kaayo, aron nga makahalad kami kanimo ug mga pagdayeg gikan sa among mga baba. 3Dili na kami mangayo ug tabang sa Asiria ug dili na kami mosalig sa mga kabayo nga alang sa gira. Dili na usab namo tawgon nga among dios ang among hinimo. Kay gikaloy-an mo kami nga sama sa mga ilo.’ ”

4Miingon ang Ginoo, “Ayohon ko ang akong mga katawhan gikan sa ilang pagkamalapason, ug higugmaon ko sila sa hingpit, kay nawala na ang akong kasuko kanila. 5Panalanginan ko ang mga taga-Israel; mahisama ako sa yamog nga mobisbis sa mga tanom. Mouswag sila nga daw liryo nga nagapamulak. Molig-on sila sama sa mga kahoyng sedro sa Lebanon nga lawom ug mga gamot. 6Modaghan sila sama sa mga sanga nga nanalingsing. Mahimo silang bantogan sama sa matahom nga kahoyng olibo ug sa mahumot nga kahoyng sedro sa Lebanon. 7Mopuyo sila pag-usab ilalom sa akong pagpanalipod. Modaghan sila ug mouswag sama sa lugas, ug sa ubas nga nagapamulak. Ug mahimo silang bantogan sama sa bino sa Lebanon.

8“Mga taga-Israel,14:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. ayaw na kamo pagdangop pa sa mga dios-dios. Tubagon ko ang inyong mga pag-ampo ug atimanon ko kamo. Sama ako sa labong nga kahoy nga sipres, nga kanunayng berde. Ako ang nagapauswag kaninyo.14:8 nagapauswag kaninyo: o, nagahatag sa inyong mga kinahanglanon.

Kataposan nga Tambag

9Hinaut nga ang mga maalamon mosabot sa mga nahisulat dinhi. Husto gayod ang mga pamaagi sa Ginoo ug ginasunod kini sa mga matarong, apan mahimo kining kapandolan sa mga malapason.

Vietnamese Contemporary Bible

Ô-sê 14:1-9

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

1Hỡi Ít-ra-ên, hãy quay về với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các ngươi,

vì tội lỗi các ngươi đã làm các ngươi vấp ngã.

2Hãy lấy lời cầu khẩn mà trở lại với Chúa Hằng Hữu.

Hãy thưa với Ngài:

“Xin tha thứ tất cả tội ác chúng con và nhận chúng con với lòng nhân từ,

chúng con sẽ dâng tế lễ ca ngợi14:2 Nt bò con của môi miệng Ngài.

3A-sy-ri không thể cứu chúng con,

hay chúng con không cỡi ngựa chiến nữa.

Không bao giờ chúng con còn gọi các tượng do mình tạo ra rằng:

‘Đây là thần của chúng tôi.’

Không, vì chỉ trong Chúa,

người mồ côi mới được thương xót.”

4Chúa Hằng Hữu phán:

“Ta sẽ chữa lành bệnh bất trung của con;

tình yêu của Ta thật vô hạn,

vì cơn giận Ta sẽ ra đi mãi mãi.

5Ta sẽ đối với Ít-ra-ên

như sương móc tưới nhuần từ trời.

Ít-ra-ên sẽ nở rộ như hoa huệ;

rễ sẽ đâm sâu trong đất

như cây tùng trong Li-ban.

6Các cành con sẽ vươn ra xa như cây ô-liu tươi tốt,

và thơm ngát như cây tùng của Li-ban.

7Dân Ta sẽ một lần nữa sống dưới bóng Ta.

Họ sẽ được tưới nhuần như cây lúa và trổ hoa như cây nho.

Họ sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt như rượu Li-ban.

8Hỡi Ép-ra-im, hãy tránh xa các thần tượng!

Chính Ta là Đấng đáp lời cầu nguyện của con và chăm sóc con.

Ta như cây bách luôn xanh tươi;

nhờ Ta mà con sẽ sinh ra nhiều bông trái.”

9Hãy để những người khôn ngoan tìm hiểu những điều này.

Hãy để họ sáng suốt nhận thức cẩn thận.

Vì đường lối của Chúa Hằng Hữu là chân thật và đúng đắn,

những người công chính sẽ bước đi trong đó.

Nhưng trong con đường ấy tội nhân lại vấp ngã.