Ang Pulong Sa Dios

Hosea 10:1-15

1“Ang mga taga-Israel kaniadto sama sa tanom nga ubas nga daghag bunga. Sa ilang pag-uswag nagpatukod usab sila ug daghang mga halaran, ug gipatahom nila ang ilang sagrado nga mga bato nga ilang gisimba. 2Mga limbongan sila, ug kinahanglan nga mag-antos sila tungod sa ilang mga sala. Gub-on sa Ginoo ang ilang mga halaran ug sagrado nga mga bato. 3Unya moingon sila: Wala kamiy hari tungod kay wala kami motahod sa Ginoo. Apan bisan pag may hari kami, unsa may iyang mahimo nga maayo alang kanamo? 4Magsige lang silag sulti, manumpa, ug maghimog mga kasabotan nga dili nila tumanon. Busa ang hustisya nahisama sa makahilo nga sagbot nga nanurok sa dinaro nga yuta.

5“Mahadlok ang mga lumulupyo sa Samaria tungod kay mawala ang mga dios-dios nga mga dumalagang baka sa Bet Aven. Sila ug ang ilang mga pari nga nalipay sa katahom niining mga dios-dios magsubo gayod tungod kay kuhaon kini gikan kanila 6ug dad-on sa Asiria ingon nga gasa ngadto sa gamhanang hari. Maulawan ang Israel10:6 Israel: sa Hebreo, Efraim. Usa sa mga tribo sa gingharian sa Israel, ug niini nga bersikulo nagarepresentar kini sa tibuok gingharian sa Israel. tungod sa tambag nga iyang gisunod. 7Mahanaw ang iyang10:7 iyang: sa Hebreo, Samaria. Mao kini ang kapital sa Israel ug nagarepresentar sa tibuok gingharian sa Israel. hari sama sa usa ka gamay nga sanga nga gianod sa tubig. 8Gub-on ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit sa Aven,10:8 Aven: Mao usab kini ang Bet Aven o Betel. Tan-awa usab ang 4:15. nga mao ang nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel. Motubo ang tunokon nga mga tanom ug motabon sa ilang mga halaran. Unya moingon sila sa mga bukid, ‘Taboni kami!’ Ug sa mga bungtod, ‘Tumpagi kami!’ ”

Gihukman sa Ginoo nga Silotan ang Israel

9Miingon ang Ginoo, “Kamong mga katawhan sa Israel nagpadayon sa pagpakasala sukad pa sa panahon sa inyong mga katigulangan sa Gibea. Wala gayod kamo nausab. Busa kamong mga kaliwat sa mga daotan sulongon sa Gibea. 10Silotan ko kamo sumala sa akong gusto. Maghiusa ang mga nasod sa pagpakiggira kaninyo tungod sa inyong padayong pagpakasala. 11Kaniadto nagpahayahay lang kamo; sama kamo sa dumalagang baka nga nabansay sa paggiok ug nakaangay na niining trabahoa. Apan karon lisod-lisoron ko kamong mga taga-Israel10:11 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. ug lakip ang mga taga-Juda; mahisama kamo sa dumalagang baka nga sangonan ug yugo ang iyang liog nga wala pa makubali ug unya padaruhon. 12Miingon ako kaninyo, ‘Pahumoka ang inyong kasingkasing sama sa yuta nga gidaro. Pagtanom kamo ug pagkamatarong ug aniha ang paghigugma. Kay panahon na kini nga modangop kamo kanako hangtod nga moabot ako ug magdala ug kaluwasan nga sama sa ulan.’

13“Apan nagtanom kamo ug kadaotan, busa miani usab kamo ug kadaotan. Nalingla kamo sa mga bakak tungod kay misalig kamo sa inyong kaugalingong katakos ug sa inyong daghang mga sundalo. 14Busa ang kasamok sa gubat batok sa inyong mga katawhan ug mang-guba ang inyong pinarilan nga mga lungsod. Himuon sa inyong mga kaaway ang sama sa gihimo ni Shalman10:14 Shalman: Posible nga usa ka hari sa mga Moabihanon. sa lungsod sa Bet Arbel—gidugmok niya ang mga inahan ug ang ilang mga kabataan. 15Mao usab kana ang mahitabo kaninyong mga taga-Betel tungod kay labihan ang inyong kadaotan. Inig-abot sa adlaw sa paghukom, sa pagbanagbanag pa lang, sigurado gayod nga mamatay na ang hari sa Israel.”

Persian Contemporary Bible

هوشع 10:1-15

1اسرائيل مانند درخت انگوری است كه شاخه‌های پر بار دارد. ولی چه سود؟ هر چه ثروتش زيادتر می‌شود، آن را برای قربانگاه‌های بتها خرج می‌كند. هر چه محصولاتش فراوانتر می‌شود، مجسمه‌ها و بتهای زيباتری می‌سازد. 2دل مردمانش با خدا راست نيست. آنها خطاكارند و بايد مجازات شوند. خدا قربانگاه‌های بتكده‌هايشان را در هم خواهد كوبيد و بتهايشان را خرد خواهد كرد. 3آنگاه خواهند گفت: «ما خداوند را ترک كرديم و او پادشاه ما را از ما گرفت. ولی اگر پادشاهی نيز می‌داشتيم چه كاری می‌توانست برای ما بكند؟»

4ايشان قسم دروغ می‌خورند و به قولها و عهدهای خود وفا نمی‌كنند. بنابراين، مجازات مثل علفهای سمی كنار مزرعه، در میان آنها خواهد روييد. 5مردم سامره می‌ترسند مبادا بت گوساله شكلشان در بيت‌ئيل صدمه‌ای ببيند. كاهنان و مردم برای آبروی از دست رفتهٔ بتشان عزا می‌گيرند. 6وقتی كه مثل برده به آشور برده شوند، خدای گوساله شكلشان را با خود خواهند برد تا به پادشاه آنجا هديه كنند! اسرائيل به سبب توكل نمودن به اين بت، مسخره و رسوا خواهد شد. 7پادشاه سامره مثل تكه چوبی روی امواج دريا، ناپديد خواهد شد. 8بتكده‌های آون در بيت‌ئيل، جايی كه قوم اسرائيل گناه كردند، با خاک يكسان خواهند شد. خار و خس در اطراف آنها خواهد روييد و قوم با صدای بلند از کوهها و تپه‌ها خواهند خواست كه بر سر ايشان بريزند و آنها را پنهان كنند.

9ای اسرائيل، از آن شب هولناک در جبعه10‏:9 نگاه کنيد به داوران 19‏:20.‏ تاكنون دست از گناه نكشيده‌ای. آيا آنهايی كه در جبعه گناه كردند نابود نشدند؟ 10پس به سبب سركشی‌هايت، بر ضد تو برمی‌خيزم و سپاهيان قومها را عليه تو بسيج می‌كنم تا تو را برای گناهانت كه روی هم انباشته شده، مجازات كنم.

11اسرائيل به كوبيدن خرمن عادت كرده است و اين كار آسان را دوست می‌دارد. قبلاً هرگز يوغ سنگين بر گردن او نگذاشته و از گردن ظريف او چشم‌پوشی كرده بودم، ولی اينک او را برای شخم زدن و صاف كردن زمين آماده می‌كنم. دوران تن پروری‌اش به پايان رسيده است.

12بذر نيكوی عدالت را بكاريد تا محصولی از محبت من درو كنيد. زمين سخت دلهای خود را شخم بزنيد، زيرا اينک وقت آنست كه خداوند را بطلبيد تا بيايد و بر شما باران بركات را بباراند.

13ولی شما بذر شرارت كاشتيد و محصول ظلم درو كرديد و ثمرهٔ دروغهايتان را خورديد.

شما به قدرت نظامی و سپاه بزرگ خود اعتماد كرديد، 14بنابراين، ترس و وحشت از جنگ، شما را فرا خواهد گرفت و تمام قلعه‌هايتان واژگون خواهند شد، درست همانطور كه شلمان10‏:14 شلمان احتمالاً همان شلمناسر پادشاه آشور است که حکومت اسرائيل را برانداخت (دوم پادشاهان 17).‏ شهر بيت اربيل را خراب كرد و مادران و فرزندان آنجا را به خاک و خون كشيد. 15ای مردم اسرائيل، به سبب شرارتهای زيادتان عاقبت شما هم همين است. پادشاهتان به محض شروع جنگ كشته خواهد شد.