Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

New Russian Translation

Бытие 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Евр.: «адам»..

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение». и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.