Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

New International Reader's Version

Genesis 5:1-32

The Family Line of Adam

1Here is the written story of Adam’s family line.

When God created human beings, he made them to be like him. 2He created them as male and female, and he blessed them. He called them “human beings” when they were created.

3When Adam was 130 years old, he had a son who was like him. He named him Seth. 4Adam lived 800 years after Seth was born. He also had other sons and daughters. 5Adam lived a total of 930 years. And then he died.

6Seth lived 105 years. Then he became the father of Enosh. 7Seth lived 807 years after Enosh was born. He also had other sons and daughters. 8Seth lived a total of 912 years. And then he died.

9Enosh lived 90 years. Then he became the father of Kenan. 10Enosh lived 815 years after Kenan was born. He also had other sons and daughters. 11Enosh lived a total of 905 years. And then he died.

12Kenan lived 70 years. Then he became the father of Mahalalel. 13Kenan lived 840 years after Mahalalel was born. He also had other sons and daughters. 14Kenan lived a total of 910 years. And then he died.

15Mahalalel lived 65 years. Then he became the father of Jared. 16Mahalalel lived 830 years after Jared was born. He also had other sons and daughters. 17Mahalalel lived a total of 895 years. And then he died.

18Jared lived 162 years. Then he became the father of Enoch. 19Jared lived 800 years after Enoch was born. He also had other sons and daughters. 20Jared lived a total of 962 years. And then he died.

21Enoch lived 65 years. Then he became the father of Methuselah. 22Enoch walked faithfully with God 300 years after Methuselah was born. He also had other sons and daughters. 23Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God. And then he couldn’t be found, because God took him from this life.

25Methuselah lived 187 years. Then he became the father of Lamech. 26Methuselah lived 782 years after Lamech was born. He also had other sons and daughters. 27Methuselah lived a total of 969 years. And then he died.

28Lamech lived 182 years. Then he had a son 29and named him Noah. Lamech said, “He will comfort us when we are working. He’ll comfort us when our hands work so hard they hurt. We have to work hard because the Lord put a curse on the ground.” 30Lamech lived 595 years after Noah was born. He also had other sons and daughters. 31Lamech lived a total of 777 years. And then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.