Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

Nádej pre kazdého

List Galaťanom 6

Niesť bremená iných

1 Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.

Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky.

Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba.

Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on.

Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba.

S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne deľte so všetkým, čo máte.

Zákon sejby a žatvy

A nemýľte sa! Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať.

Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva Ducha, získa večný život, lebo Duch je večný.

Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva.

10 A tak kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája viera v Pána Ježiša Krista.

Záver listu

11 Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa veľkého písma.

12 Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi.

13 Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona.

14 Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet.

15 Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom.

16 Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo.

17 Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista; svedčia o tom aj jazvy na mojom tele.

18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia!