Ang Pulong Sa Dios

Galacia 6

Magtinabangay Kita

1Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kon mao kini ang inyong buhaton matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may usa kaninyo nga nagahunahuna nga importante siya, nga ang tinuod wala siyay hinungdan, ginalimbongan lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayod magsusi sa iyang kaugalingon. Ug kon makita niya nga maayo ang iyang ginabuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban. Kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang ginabuhat.

Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulon-an angay motabang ug mohatag sa nagatudlo kaniya.

Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Walay tawo nga makalimbong sa Dios. Kay kon unsa ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kon sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay kataposan. Apan kon sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay kataposan. Busa dili kita angayng pul-an sa pagbuhat ug maayo, kay kon magpadayon kita, moabot gayod ang panahon nga madawat nato ang ganti. 10 Busa kon may kahigayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo, ug labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo.

Ang Kataposan nga Pahimangno

11 Sa kataposan nga bahin niining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagasulat. Tan-awa ninyo kon unsa kadagko ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapugos kaninyo nga magpatuli gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isigka-Judio nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay nahadlok sila nga lutoson kon itudlo nila nga ang kamatayon lang gayod ni Cristo mao ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan gani sila mismo nga nagpatuli wala usab nagatuman sa Kasugoan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo aron ikapasigarbo nila nga nagasunod kamo nianang ilang seremonya. 14 Apan alang kanako, wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibotan wala nay bili alang kanako, ingon nga ako walay bili sa kalibotan. 15 Dili mahinungdanon kon natuli kita o wala, ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag-o na sa Dios. 16 Hinaut nga ang tanang mga tawo nga pinili sa Dios ug nagatuman niining akong ginatudlo makadawat sa kalinaw[a] ug kalooy.

17 Sukad karon, ayaw na kamo paghatag kanako ug kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas nagapamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga igsoon, hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Notas al pie

  1. Galacia 6:16 makadawat sa kalinaw: buot ipasabot, hatagan ug maayong kahimtang.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 6

互相扶持

1弟兄姊妹,如果有人不慎犯了罪,你们顺从圣灵的人就应该温柔地挽回他,同时也要小心,免得自己也受诱惑。 你们要分担彼此的重担,这样就成全了基督的律法。 如果一个一无是处的人自以为了不起,他是自欺。 人人都应该省察自己的行为,即使觉得有可夸之处,自己知道就好了,不必在别人面前炫耀。 因为人人都应该为自己的行为负责。

在真道上受教的人应该把一切美好的东西分享给教导他的人。

不要自欺,上帝是轻慢不得的。人种什么收什么。 顺从罪恶的本性撒种的,必从罪恶的本性收取败坏的恶果;顺从圣灵撒种的,必从圣灵收取永生。 我们行善不可灰心气馁,因为到时候必有收获。 10 我们要把握机会为众人做善事,对待信徒更要如此。

最后的劝勉和祝福

11 你们看,我亲手写给你们的字是多么大啊[a] 12 那些勉强你们接受割礼的人只不过是做表面工夫,想讨好别人,避免为基督的十字架受迫害。 13 那些接受割礼的人自己也不能遵行律法。他们要你们接受割礼,无非是想借着你们的肉体夸耀。 14 至于我自己,我绝不夸耀别的,只夸耀我们主耶稣基督的十字架。因为对我来说,世上的一切都已经被钉在十字架上;对这世界来说,我已经被钉在十字架上。 15 受不受割礼根本无关紧要,做一个新造的人才至关重要。

16 愿上帝的平安和怜悯归给那些愿意按这原则生活的人,也归给上帝的以色列子民[b] 17 但愿从今以后,再也没有人来搅扰我了,因为我身上已经烙上了耶稣的印记。

18 弟兄姊妹,愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在。阿们!

Notas al pie

  1. 6:11 保罗可能有眼疾,故由别人代笔写信。他亲手写的部分字体较大。
  2. 6:16 也归给上帝的以色列子民”或译“即上帝的以色列子民”。