Ang Pulong Sa Dios

Efeso 6

Ang mga Kabataan ug mga Ginikanan

1Kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. “Tahora ang imong amahan ug inahan.” Mao kini ang una nga sugo nga may saad; ug mao kini ang saad, “Aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”[a]

Kamong mga ginikanan, ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan, kondili amumaha hinuon ninyo sila sa pagdisiplina ug pagtudlo nga gikan sa Ginoo.

Ang mga Ulipon ug mga Agalon

Kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon dinhi sa yuta nga may pagtahod ug kahadlok. Pagtrabaho kamo nga kinasingkasing, ug pag-alagad kamo kanila sama nga si Cristo ang inyong gialagaran. Busa pagtrabaho kamo nga kinasingkasing ingon nga mga ulipon ni Cristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios ug dili nagapakita-kita lang aron malipay sila. Tumana ninyo ang inyong buluhaton sa maayong kabubut-on ingon nga mga ulipon. Isipa ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tawo lamang. Hinumdomi ninyo nga ang Ginoo mao ang mobalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo, ulipon man siya o dili.

Ug kamong mga agalon, sa sama nga pamaagi ayoha ninyo pagdala ang inyong mga ulipon. Ayaw ninyo sila hulgaa, kay nasayod kamo nga kamo ug ang inyong mga ulipon may usa lang ka agalon sa langit ug wala siyay pinalabi.

Ang mga Hinagiban Kontra kang Satanas

10 Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. 11 Gamita ninyo ang Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. 12 Kay ang atong kaaway dili mga tawo, kondili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadaotan nga anaa sa kalibotan, ug anaa usab sila sa kawanangan. 13 Busa gamita ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios, aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadaotan; ug sa pagkahuman niini magpabilin gihapon kamong lig-on. 14 Busa sukol kamo. Isul-ob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamita ninyo ang pagkamatarong ingon nga taming sa imong dughan. 15 Ug isul-ob ninyo ingon nga sapatos ang pagka-kanunayng andam sa pagsugilon sa Maayong Balita mahitungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. 16 Gawas niana, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagadilaab nga mga pana. 17 Ug gamita ninyo ingon nga “kalo” ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. 18 Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayod kamo pagpasagad, kondili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. 19 Ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kon unsa ang akong angay isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti mahitungod sa Maayong Balita nga wala isugilon kaniadto. 20 Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw niining Maayong Balita. Ug tungod sa akong pagsangyaw ania ako dinhi karon sa bilanggoan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton.

Ang Kataposan nga mga Tugon

21 Si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo mahitungod sa akong kahimtang ug buluhaton dinhi. Hinigugma siya nga igsoon ug kasaligan nga alagad sa Ginoo. 22 Gipadala ko siya diha aron masuginlan niya kamo mahitungod sa among kahimtang dinhi ug aron madasig kamo.

23 Mga igsoon, hinaut nga madawat ninyo gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo ang pakigdait ug ang dugang nga pagtuo ug paghinigugmaay sa usag usa. 24 Hinaut nga panalanginan sa Dios ang tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa walay kataposan nga gugma.

Notas al pie

  1. 6:3 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.

Nkwa Asem

Efesofo 6

Mma ne awofo

1Mma, muntie mo awofo asɛm wɔ Awurade mu efisɛ, saa na eye. “Di w’agya ne wo na ni” no ne mmaransɛm a edi kan a bɔhyɛ ka ho! na asi wo yiye na wo nna nso aware asase yi so.”

Awofo, monnhyɛ mo mma abufuw. Na mmom montetew wɔn Awurade kwan pa so.

Asomfo, momfa ehu ne ahopopo ntie mo wuranom a mo ne wɔn wɔ asase so ha, na momfa koma pa nsom wɔn sɛnea moresom Kristo no. Ɛnyɛ bere a wɔrehwɛ mo nko na monyɛ saa sɛnea mubenya wɔn anim nyam, na mmom, momfa mo koma nyinaa nyɛ Onyankopɔn apɛde sɛ n’asomfo. Momfa anigye nyɛ mo adwuma sɛ asomfo a moresom Awurade a ɛnyɛ nnipa. Monkae sɛ adwuma pa biara a obi yɛ no, sɛ ɔyɛ ɔsomfo anaa ɔde ne ho no, Awurade betua no so ka.

Awuranom, saa ara na mo nso monyɛ mo asomfo na munnyae wɔn ahunahuna. Monkae sɛ mo ne mo asomfo nyinaa wɔ wura baako a ɔwɔ soro; na ɔno de ɔnhwɛ anim mmu atɛn.

10 Nea etwa to ne sɛ, momfa mo ahoɔden nhyɛ Awurade mu wɔ ne tumi mu. 11 Momfa akode a Onyankopɔn de ama mo no nyinaa nhyehyɛ mo ho sɛnea ɛbɛyɛ a mubetumi asɔre atia ɔbonsam ne ne nnaadaa no. 12 Efisɛ, ɛnyɛ yɛne mogya ne honam na anya, na mmom, yɛne mpanyinni ne tumidi ne wiase yi sum mu atumfo ne ahohommɔne a ɛwɔ soro hɔ na anya.

13 Eyi nti, momfa Onyankopɔn akode no mprempren! Na sɛ da bɔne no ba a, moatumi agyina atamfo no anim na moko wie nso a, moagyina pintinn.

14 Enti munnyina hɔ; momfa nokware mmɔ mo asen, na monhyɛ trenee nkatabo 15 na momfa Asɛmpa a ɛma asomdwoe no sɛ mpaboa nhyehyɛ mo nan. 16 Bere biara, momfa gyidi nyɛ mo kyɛm. Na ɛno na mode bedum ɔbonsam bɛma a ɛredɛw a ɔbɛtow no. 17 Momfa nkwagye kyɛw ne Onyankopɔn asɛm sɛ nkrante a Honhom no de ama mo.

18 Monyɛ eyi nyinaa wɔ mpaebɔ mu na mummisa Onyankopɔn hɔ mmoa. Bere biara, momma Honhom no nni mo kan wɔ mpaebɔ mu. Eyi nti munnyina pintinn na mommpa abaw. Daa mommɔ mpae mma Onyankopɔn nkurɔfo. 19 Mommɔ mpae mma me na sɛ mepɛ sɛ mekasa a, Onyankopɔn ama me asɛm aka, na matumi akasa akokoduru so mada Asɛmpa no mu ahintasɛm adi. 20 Ɛwom sɛ mprempren meyɛ odeduani de, nanso Asɛmpa yi nti, meyɛ ɔnanmusifo. Mommɔ mpae mma me na matumi de akokoduru akasa sɛnea ɛsɛ sɛ mekasa.

21 Yɛn nua pa, Tihiko, a ɔyɛ Awurade adwumayɛ mu somfo gyidini no bɛka me ho nsɛm nyinaa akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu dwuma a meredi. 22 Eyi nti na meresoma no mo nkyɛn, ama wabɛka sɛnea yɛresi kɔ so akyerɛ mo na wasan ahyɛ mo nkuran nso.

23 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mma anuanom nyinaa asomdwoe ne ɔdɔ a gyidi wɔ mu. 24 Adom nka wɔn a daa wɔdɔ yɛn Awurade Yesu Kristo no.