Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 3:1-16

Ang mga Tigdumala sa mga Tumutuo

1Tinuod ang gi-ingon nga kon may buot nga mahimong tigdumala sa mga tumutuo, maayo nga katungdanan ang iyang gitinguha. 2Kinahanglan nga ang tigdumala sa mga tumutuo, lalaki kansang kinabuhi walay ikasaway, usa lang ang iyang asawa, makapugong sa iyang kaugalingon, maayo motimbang-timbang, tinahod, maabiabihon sa mga dumuduong, ug mahibalong motudlo. 3Kinahanglan dili siya palahubog, dili mapasipalahon, ug dili palaaway, kondili maluloy-on. Kinahanglan dili siya hakog ug kuwarta. 4Bahin sa iyang panimalay, kinahanglan maayo siya modumala, gitahod, ug ginatuman siya sa iyang mga anak. 5Kay unsaon man niya pagdumala sa mga tumutuo kon siya gani dili makahibalo modumala sa iyang kaugalingon nga panimalay? 6Kinahanglan dili siya bag-ong tumutuo, kay basin unya ug magpasigarbo siya ug tungod niini silotan siya sama kang Satanas. 7Kinahanglan usab nga tinahod siya bisan sa mga dili tumutuo aron dili siya maulawan ug mahulog sa laang ni Satanas.

Ang mga Diyakono sa Iglesia

8Bahin sa mga diyakono3:8 diyakono: Ang buot ipasabot, katabang sa buluhaton sa Dios. sa iglesia, kinahanglan tinahod sila, masaligan ang ilang gipanulti, dili magpalabig inom ug bino, dili hakog, 9ug ginahuptan nila nga may hinlo nga konsensya ang kamatuoran mahitungod sa pagtuo kang Cristo, nga wala isugilon sa Dios kaniadto. 10Kinahanglan susihon una ang ilang batasan, ug kon walay ikasaway kanila, makaalagad na sila isip diyakono. 11Ang ilang asawa kinahanglan tinahod usab, dili libakira, mahibalong mopugong sa ilang kaugalingon, ug masaligan sa tanang butang. 12Kinahanglan usa lang ang ilang asawa, ug maayo usab sila modumala sa ilang mga anak ug sa ilang tibuok panimalay. 13Ang mga diyakono sa iglesia nga maayo moalagad tahoron sa mga tawo ug makabaton sila ug dugang kaisog sa pagsulti mahitungod sa ilang pagtuo kang Cristo Jesus.

Ang mga Kamatuoran sa Atong Relihiyon

14Nagplano ako nga moanha diha sa dili madugay aron makigkita kanimo. Apan gisulat ko gayod kini, 15aron nga kon malangan ako, masayod ka na kon unsaon paggawi sa mga tumutuo isip pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang iyang gisaligan nga magbarog ug maglaban sa kamatuoran. 16Dili ikalalis nga kahibulongan gayod ang mga kamatuoran sa atong relihiyon:

Nagpadayag siya ingon nga tawo,

gipamatud-an sa Espiritu Santo nga siya matarong,

nakita siya sa mga anghel,

giwali ngadto sa kanasoran,

gituohan sa mga tawo,

ug gibayaw ngadto sa langit.

Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 3:1-16

Ang mga Manugdumala sang mga Tumuluo

1Matuod ang ginasiling nga kon may ara nga luyag nga mangin manugdumala sang mga tumuluo, maayo nga katungdanan ang iya ginahandom. 2Kinahanglan ang manugdumala sang mga tumuluo lalaki nga wala sing kasawayan,3:2 wala sing kasawayan: ukon, may maayo nga reputasyon. isa lang ang iya asawa, kahibalo magpugong sang iya kaugalingon, kahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, talahuron, maabiabihon sa mga dumuluong, kag maayo magtudlo. 3Dapat indi siya palahubog kag indi mapintas, kundi malulo kag indi palaaway. Kinahanglan indi siya dalok sa kuwarta. 4Kon parte sa iya panimalay, dapat maayo siya magdumala, kag ginatahod siya kag ginatuman sang iya mga anak. 5Kay paano ang iya pagdumala sa iglesya sang Dios kon indi gani siya kahibalo magdumala sang iya kaugalingon nga panimalay? 6Dapat indi siya bag-o lang nga tumuluo, kay basi kon magpabugal siya kag pagasilutan pareho kay Satanas. 7Kinahanglan man nga ginatahod siya bisan sang mga tawo nga wala nagatuo sa Dios, agod indi siya mahuy-an kag mahulog sa siod ni Satanas.

Ang mga Manugbulig sa Iglesya

8Kon parte sa mga manugbulig sa iglesya,3:8 manugbulig sa iglesya: sa Griego, diakonos. dapat ginatahod sila, masaligan sa ila ginahambal, indi palainom, indi dalok, 9kag ginahuptan nila nga may matinlo nga konsensya ang kamatuoran parte sa pagtuo kay Cristo, nga gintago sang una. 10Dapat usisaon gid anay ang ila pamatasan, kag kon wala sing kasawayan nga makita sa ila, makaalagad na sila. 11Ang ila asawa dapat ginatahod man, wala nagaintra sa kutsokutso, kahibalo magpugong sang ila kaugalingon, kag masaligan sa tanan nga butang. 12Dapat isa lang ang asawa sang mga manugbulig sa iglesya, kag dapat maayo sila magdumala sa ila mga anak kag sa ila bug-os nga panimalay. 13Ang mga manugbulig nga husto ang ila pag-alagad ginatahod sang mga tawo kag wala nahadlok maghambal parte sa ila pagtuo kay Cristo Jesus.

Ang Isa ka Butang nga Makatilingala

14Nagaplano ako nga magkadto dira sa labing madali agod magpakigkita sa imo. Pero ginasulat ko pa gid ining mga butang, 15agod kon maatrasar ako, mahibaluan mo na kon paano magginawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya pamilya. Kita nga mga tumuluo amo ang iglesya sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga mag-uyat kag magdepensa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. 16Indi mapanginwala nga makatilingala gid ang mga kamatuoran sang aton relihiyon, nga gintago sang una:

Nagpakita siya bilang tawo,

ginpamatud-an sang Espiritu Santo nga siya matarong,

nakita siya sang mga anghel,

ginwali sa kalibutan,

gintuohan sang mga tawo,

kag gindala pabalik sa langit.