Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 16:1-34

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo batok kang Baasha nga iyang gisulti pinaagi kang Jehu nga anak ni Hanani: 2“Gikuha ko ikaw gikan sa ubos nga kahimtang,16:2 Gikuha… kahimtang: sa literal, Gihaw-as ko ikaw gikan sa abog. ug gihimong pangulo sa akong katawhan nga mga Israelinhon. Apan gisunod mo ang binuhatan ni Jeroboam ug ikaw ang nahimong hinungdan sa pagpakasala sa akong katawhan, ug gipalagot mo ako tungod sa ilang mga sala. 3Busa laglagon ko ikaw ug ang imong panimalay, sama sa gihimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. 4Ang mga miyembro sa imong panimalay nga mangamatay sa lungsod kaonon sa mga iro, ug ang mangamatay sa uma kaonon sa mga langgam.”

5Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Baasha, ug ang iyang bantogang mga binuhatan ug uban pang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 6Sa dihang namatay si Baasha, gilubong siya sa Tirza. Ug si Elah nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

7Kadto nga mensahe sa Ginoo batok kang Baasha ug sa iyang panimalay gisulti sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu nga anak ni Hanani. Gisulti kadto sa Ginoo tungod sa tanang daotang gihimo ni Baasha atubangan sa Ginoo. Gipalagot niya ang Ginoo tungod sa iyang gipanghimo nga sama kadaotan sa gihimo sa panimalay ni Jeroboam, ug tungod sa iyang pagpatay sa tibuok nga panimalay ni Jeroboam.

Ang Paghari ni Elah sa Israel

8Nahimong hari sa Israel si Elah nga anak ni Baasha sa ika-26 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig.

9Unya, si Zimri nga usa sa iyang mga opisyal ug komander sa katunga sa iyang mga tigkarwahe, nagplano ug daotan batok kaniya. Usa ka adlaw, naghubog si Elah sa Tirza, didto sa balay ni Arza nga mao ang tigdumala sa palasyo sa Tirza. 10Misulod si Zimri sa balay ug gipatay niya si Elah. Nahitabo kini sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Ug si Zimri ang mipuli kang Elah ingon nga hari.

11Pagsugod gayod ni Zimri sa paghari, gipamatay niya ang tibuok pamilya ni Baasha. Wala gayod siyay gibilin nga lalaki bisan sa mga paryente ug mga higala ni Baasha. 12Gipamatay ni Zimri ang tibuok pamilya ni Baasha sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Propeta Jehu. 13Kay gipalagot ni Baasha ug sa iyang anak nga si Elah ang Ginoo, ang Dios sa Israel, tungod sa mga sala nga ilang gihimo, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel, paagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

14Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Elah, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Zimri sa Israel

15Nahimong hari sa Israel si Zimri sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, apan pito lang ka adlaw ang iyang paghari. Kay sa dihang nabalitaan sa mga sundalo sa Israel nga nagakampo duol sa Gibeton, nga usa ka lungsod sa mga Filistihanon, 16nga gipatay ni Zimri ang hari, niadto mismong adlawa, gihimo nilang hari sa Israel si Omri. Kini si Omri mao ang komander sa mga sundalo sa Israel.

17Unya mibiya sa Gibeton si Omri ug ang mga kauban niya nga mga taga-Israel, ug gisulong nila ang Tirza. 18Sa dihang nakita ni Zimri nga nailog na ang lungsod, miadto siya sa lig-on nga bahin sa palasyo ug gisunog niya kini, ug naapil siya sa pagkasunog. 19Nahitabo kini tungod sa mga sala nga iyang gihimo. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, ug gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

20Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Zimri, ug ang bahin sa iyang pagrebelde nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Omri sa Israel

21Natunga sa duha ka grupo ang katawhan sa Israel. Ang usa ka grupo gusto nga mahimong hari si Tibni nga anak ni Ginat, ug ang usa usab ka grupo gusto kang Omri. 22Apan mas lig-on ang mga nagadapig ni Omri kaysa mga nagadapig ni Tibni nga anak ni Ginat. Namatay si Tibni ug si Omri ang nahimong hari.

23Nahimong hari sa Israel si Omri sa ika-31 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sulod sa 12 ka tuig; ang unom niini ka tuig didto sa Tirza. 24Gipalit niya gikan kang Shemer ang bungtod sa Samaria sa bili nga 70 ka kilong pilak, ug gipatindogan niya kini ug lungsod nga ginganlan niya ug Samaria, gikan sa ngalan ni Shemer nga mao ang kanhing tag-iya sa bungtod.

25Daotan ang gihimo ni Omri atubangan sa Ginoo, ug labaw pa siya kadaotan kaysa mga hari nga nauna kaniya. 26Gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel. Gipalagot nila ang Ginoo, ang Dios sa Israel, pinaagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

27Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Omri, ug ang iyang bantogang mga binuhatan, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 28Sa dihang namatay si Omri, gilubong siya sa Samaria. Ug si Ahab nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Ahab sa Israel

29Nahimong hari sa Israel si Ahab nga anak ni Omri sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 22 ka tuig. 30Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, labaw pa kadaotan kaysa gihimo sa mga hari nga nauna kaniya. 31Wala pa siya makontento sa pagsunod sa sala nga gihimo ni Jeroboam, gipangasawa pa gayod niya si Jezebel nga anak ni Etbaal, nga hari sa Sidon, ug mialagad ug misimba sa dios-dios nga si Baal. 32Nagpatukod siya ug templo ug halaran alang kang Baal didto sa Samaria. 33Nagpahimo usab siya ug poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Gipalagot gayod niya pag-ayo ang Ginoo, ang Dios sa Israel, labaw pa kaysa gihimo sa mga hari sa Israel nga nahauna kaniya.

34Sa panahon sa paghari ni Ahab, gipatukod pag-usab ni Hiel nga taga-Betel ang Jerico. Sa dihang gitukod niya ang mga pundasyon niini, namatay ang iyang kamagulangan nga anak nga si Abiram. Ug sa dihang gipatrabaho niya ang mga pultahan, namatay ang iyang kamanghorang anak nga si Segub. Nahitabo kining tanan sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Josue nga anak ni Nun.16:34 Tan-awa sa Josue 6:26.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

列王紀上 16:1-34

1耶和華吩咐哈拿尼的兒子耶戶先知責備巴沙說: 2「我從塵土中提拔你,立你為我以色列子民的王,你卻重蹈耶羅波安的覆轍,使我的子民陷入罪中,惹我發怒。 3所以我必除掉你和你全家,像除掉尼八的兒子耶羅波安家一樣。 4你家人中,死在城中的必被狗吃,死在野外的必被鳥吃。」

5巴沙其他的事及其一切所作所為和成就都記在以色列的列王史上。 6巴沙與祖先同眠後葬在得撒,他兒子以拉繼位。 7耶和華藉哈拿尼的兒子耶戶先知譴責巴沙和他全家,是因為他像耶羅波安家一樣做耶和華視為惡的事,惹耶和華發怒,也因為他殺了耶羅波安全家。

以拉做以色列王

8猶大亞撒執政第二十六年,巴沙的兒子以拉得撒登基做以色列王,執政兩年。 9以拉的一半戰車由部下心利掌管。一天,心利以拉得撒宮廷總管亞雜家中喝醉時, 10進去殺了他,篡了位。那一年是亞撒猶大王第二十七年。

11心利一做王,就殺了巴沙全家,他親友家的男子也無一倖免。 12巴沙慘遭滅門之禍,正應驗了耶和華藉耶戶先知譴責他的話。 13這是因為巴沙以拉父子二人作惡多端,祭拜假神,使以色列人陷入罪中,惹以色列的上帝耶和華發怒。 14以拉其他的事及其一切所作所為都記在以色列的列王史上。

心利做以色列王

15亞撒猶大王第二十七年,心利開始在得撒做王,執政僅七天。那時以色列軍正在攻打非利士基比頓城。 16他們聽說心利謀反弑君,就在當天擁立軍中元帥暗利以色列王。 17暗利率領以色列軍離開基比頓,上去圍攻得撒18心利見城被攻破,就走進王宮的城堡中放火燒宮,自焚而死。 19這是因為他犯罪,行耶和華視為惡的事,步耶羅波安後塵,使以色列人陷入罪中。 20心利其他的事及其謀反篡位的經過,都記在以色列的列王史上。

暗利做以色列王

21那時,以色列人分為兩派,一派擁立基納的兒子提比尼做王,另一派支持暗利22兩派相爭,暗利一派佔了上風,提比尼死後,暗利做了王。

23亞撒猶大王第三十一年,暗利登基做以色列王,執政共十二年,其中六年在得撒24暗利用了六十八公斤銀子向撒瑪買了撒瑪利亞山,在上面建了一座城,按原來主人撒瑪的名字稱之為撒瑪利亞25暗利做耶和華視為惡的事,比以前的諸王更壞。 26他步尼八的兒子耶羅波安的後塵,使以色列人陷入罪中,祭拜假神,惹以色列的上帝耶和華發怒。 27暗利其他的事及其一切所作所為都記在以色列的列王史上。 28暗利與祖先同眠後葬在撒瑪利亞,他兒子亞哈繼位。

亞哈做以色列王

29亞撒猶大王第三十八年,暗利的兒子亞哈登基做以色列王,他在撒瑪利亞執政二十二年。 30暗利的兒子亞哈做耶和華視為惡的事,比以前的諸王更壞。 31他不但步尼八的兒子耶羅波安的後塵,還娶了西頓葉巴力的女兒耶洗別為妻,供奉、祭拜巴力32他在撒瑪利亞巴力建廟,在廟裡為巴力設立祭壇。 33他還造了亞舍拉神像,所作所為比先前諸王更惹以色列的上帝耶和華發怒。 34亞哈執政期間,伯特利希伊勒重建耶利哥城。他立地基的時候,長子亞比蘭死了;安城門的時候,幼子西割死了。這應驗了耶和華藉的兒子約書亞說的話。