Amplified Bible

Romans 13

Be Subject to Government

1Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God [granted by His permission and sanction], and those which exist have been put in place by God. Therefore whoever [a]resists [governmental] authority resists the ordinance of God. And those who have resisted it will bring judgment (civil penalty) on themselves. For [civil] authorities are not a source of fear for [people of] good behavior, but for [those who do] evil. Do you want to be unafraid of authority? Do what is good and you will receive approval and commendation. For he is God’s servant to you for good. But if you do wrong, [you should] be afraid; for he does not carry the [executioner’s] sword for nothing. He is God’s servant, an avenger who brings punishment on the wrongdoer. Therefore one must be subject [to civil authorities], not only to escape the punishment [that comes with wrongdoing], but also as a matter of principle [knowing what is right before God]. For this same reason you pay taxes, for civil authorities are God’s servants, devoting themselves to governance. Pay to all what is due: tax to whom tax is due, customs to whom customs, respect to whom respect, honor to whom honor.

[b]Owe nothing to anyone except to [c]love and seek the best for one another; for he who [unselfishly] loves his neighbor has fulfilled the [essence of the] law [relating to one’s fellowman]. The commandments, “You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet,” and any other commandment are summed up in this statement: “You shall love your neighbor as yourself.” 10 Love does no wrong to a neighbor [it never hurts anyone]. Therefore [unselfish] love is the fulfillment of the Law.

11 Do this, knowing that this is a critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep [of spiritual complacency]; for our salvation is nearer to us now than when we first believed [in Christ]. 12 The night [this present evil age] is almost gone and the day [of Christ’s return] is almost here. So let us fling away the works of darkness and put on the [full] armor of light. 13 Let us conduct ourselves properly and honorably as in the [light of] day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and irresponsibility, not in quarreling and jealousy. 14 But clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and make no provision for [nor even think about gratifying] the flesh in regard to its improper desires.

Notas al pie

  1. Romans 13:2 An exception to this is recorded in Acts 5:27-29. See especially v 29.
  2. Romans 13:8 Debt is generally to be avoided, but Paul probably is addressing debt to individuals with whom one has a personal relationship.
  3. Romans 13:8 The key to understanding this and other statements about love is to know that this love (the Greek word agape) is not so much a matter of emotion as it is of doing things for the benefit of another person, that is, having an unselfish concern for another and a willingness to seek the best for other believers.

En Levende Bok

Romerne 13

Gode borgere

1Vær lojale mot myndighetene som styrer i landet, for de er innsatt av Gud. All myndighet har fått sin makt av Gud.[a] Den som nekter å være lydig mot landets lover, nekter derfor å være lydige mot Gud og kommer til å bli straffet. Myndighetene er jo ikke noen trussel mot den som gjør godt, men mot den som gjør ondt. Dersom dere vil slippe å være redd for myndighetene, skal dere gjøre det som er godt. Kanskje du da til og med får ros og ære av dem som bestemmer. Myndighetene er innsatt av Gud for å hjelpe oss. Dersom du gjør det som er ondt, bør du naturligvis være redd, for da kommer myndighetene til å straffe deg. Det er for å straffe de onde Gud har bestemt at det skal finnes myndigheter til. Du skal altså være lojal mot landets myndigheter av to grunner: Dels for at du ikke skal bli straffet, og dels for at du skal ha en ren samvittighet.

Det er derfor dere betaler skatt, for at myndighetene kan utføre det arbeid som inngår i Guds plan. Betal det dere er skyldige, både skatter og andre avgifter, og vis respekt for alle.

Det viktigste budet

Ja, pass på at dere betaler alt dere er skyldige. Men et punkt blir dere aldri ferdige med. Det gjelder forpliktelsen til å elske hverandre. Den som elsker sine medmennesker, oppfyller kravet i Moseloven[b]. Budene som er skrevet ned er: ”Du skal ikke være utro i ekteskapet. Du skal ikke drepe. Du skal ikke stjele. Du skal ikke begjære.” Alle andre bud kan sammenfattes i dette ene: ”Du skal elske dine medmennesker som deg selv.”[c] 10 Den som elsker sine medmennesker, gjør ingen noe ondt. Det er derfor kjærligheten oppfyller de kravene Gud setter i loven.

11 En annen grunn til å leve slik Gud vil, er at den tiden vi har, er begrenset. Våkn opp, for vår endelige frelse er nærmere nå enn da vi begynte å tro. 12 Natten er snart slutt. Dagen da Gud skal frelse oss for evig, nærmer seg. Lev ikke i åndelig mørke, men kast av dere alle onde handlinger som om de var skitne klær. Ta i stedet på dere en rustning som består av gode gjerninger som passer for dem som lever i lyset. 13 Pass på at livet tåler dagslyset. Ikke delta i ville fester, drikk dere ikke fulle, lev ikke i seksuell løssluppenhet og umoral, vær ikke i konflikt med andre mennesker og vær ikke misunnelige. 14 Nei, ta på dere nye rene klær som passer sammen med Herren Jesus Kristus. Pass på at dere ikke blir så opptatt med til å tilfredsstille de menneskelige behovene at dere blir fristet til å gjøre det som er ondt.

Notas al pie

  1. 13:1 At de har fått makten sin av Gud, betyr ikke at de alltid følger Guds vilje.
  2. 13:8 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  3. 13:9 Se Andre Mosebok 20:12-16 og Tredje Mosebok 19:18.