Amplified Bible

Revelation 8

The Seventh Seal—the Trumpets

1When He (the Lamb) broke open the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour [in awe of God’s impending judgment]. Then I saw the seven angels who stand before God, and seven [a]trumpets were given to them.

Another angel came and stood at the altar. He had a golden [b]censer, and much [c]incense was given to him, so that he might add it to the prayers of all the saints (God’s people) on the golden altar in front of the throne. And the smoke and fragrant aroma of the incense, with the prayers of the saints (God’s people), ascended before God from the angel’s hand. So the angel took the censer and filled it with fire from the altar, and hurled it to the earth; and there were peals of thunder and loud rumblings and sounds and flashes of lightning and an earthquake.

Then the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound them [initiating the judgments].

The first [angel] sounded [his trumpet], and there was [a storm of] hail and fire, mixed with blood, and it was hurled to the earth; and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up.

The second angel sounded [his trumpet], and something like a great mountain blazing with fire was hurled into the sea; and a third of the sea was turned to blood; and a third of the living creatures that were in the sea died, and a third of the ships were destroyed.

10 The third angel sounded [his trumpet], and a great star fell from heaven, burning like a torch [flashing across the sky], and it fell on a third of the rivers and on the springs of [fresh] waters. 11 The name of the star is [d]Wormwood; and a third of the waters became wormwood, and many people died from the waters, because they had become bitter (toxic).

12 Then the fourth angel sounded [his trumpet], and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and a third of the daylight would not shine, and the night in the same way [would not shine].

13 Then I looked, and I heard a solitary eagle flying in [e]midheaven [for all to see], saying with a loud voice, “[f]Woe, woe, woe [great wrath is coming] to those who dwell on the earth, because of the remaining blasts of the trumpets which the three angels are about to sound [announcing ever greater judgments]!”

Notas al pie

  1. Revelation 8:2 In the Old Testament, trumpets announced God’s commands to congregate, move camp, and prepare for war (Num 10:1-9). Trumpets were also used to announce celebrations (Num 10:10; 29:1), royal coronations (1 Kin 1:34, 39; 2 Kin 9:13), and God’s impending wrath (Josh 6:1-8; Zeph 1:14-16). Angels will blow trumpets during the judgment and resurrection (Matt 24:31; 1 Cor 15:52; 1 Thess 4:16).
  2. Revelation 8:3 I.e. a special container for burning incense.
  3. Revelation 8:3 I.e. fragrant spices which exude perfume when burned.
  4. Revelation 8:11 Gr apsinthos, cf Eng “absinthe.” This is a plant from which a bitter oil is extracted that is highly toxic to the nervous system. The name “wormwood” comes from the fact that the oil was used medicinally to kill intestinal worms.
  5. Revelation 8:13 The Greek word used here refers to the meridian or zenith, the highest point of the sun in the sky, where the sun is directly overhead.
  6. Revelation 8:13 During the first four trumpets, judgment fell on nature, but in the final three trumpet judgments (chs 9-11), unbelieving humanity will be directly punished through torment, death, and at last total destruction.

Het Boek

Openbaring 8

Het zevende zegel en de bazuinen

1Toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Ik zag de zeven engelen voor God staan en zij kregen allemaal een bazuin.

Een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan en kreeg heel veel reukwerk dat hij, samen met de gebeden van de gelovigen, op het gouden altaar voor de troon moest offeren. En uit de hand van de engel die voor God stond, steeg de geur van de wierook omhoog, samen met de gebeden van de gelovigen. Toen vulde de engel het wierookvat met vuur van het altaar en gooide het op de aarde. Het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan.

De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. De eerste engel blies op zijn bazuin: hagel en vuur, vermengd met bloed, werden op de aarde gegooid. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen verbrandde en al het gras werd door de vlammen verteerd. De tweede engel blies op zijn bazuin: er werd iets in de zee gegooid dat op een reusachtige brandende berg leek. Een derde deel van de zee veranderde in bloed en een derde deel van de zeedieren ging dood en een derde deel van de schepen verging. 10 De derde engel blies op zijn bazuin: er viel een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster was ‘Bitter’. Een derde deel van het water werd bitter, en omdat het bitter was, stierven vele mensen ervan.

12 De vierde engel blies op zijn bazuin: een derde deel van de zon, de maan en de sterren werd door een zware slag getroffen. Daardoor werden zij voor een derde verduisterd. Zowel overdag als ʼs nachts gaven zij een derde minder licht. 13 Toen zag ik hoog in de lucht een arend vliegen en hij schreeuwde: ‘Och, hoe verschrikkelijk zal het voor de mensen op de aarde zijn, wanneer de drie andere engelen op hun bazuin blazen!’