Amplified Bible

Revelation 5

The Scroll with Seven Seals

1I saw in the right hand of Him who was seated on the throne a scroll written on the inside and on the back, closed and sealed with seven seals. And I saw a strong angel announcing with a loud voice, “Who is worthy [having the authority and virtue] to open the scroll and to [a]break its seals?” And no one in heaven or on earth or under the earth [in Hades, the realm of the dead] was able to open the scroll or look into it. And I began to weep greatly because no one was found worthy to open the scroll or look into it. Then one of the [twenty-four] elders said to me, “Stop weeping! Look closely, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome and conquered! He can open the scroll and [break] its seven seals.”

And there [b]between the throne (with the four living creatures) and among the elders I saw a Lamb (Christ) standing, [bearing scars and wounds] as though it had been slain, with seven horns (complete power) and with seven eyes (complete knowledge), which are [c]the seven Spirits of God who have been sent [on duty] into all the earth. And He came and [d]took the scroll from the right hand of Him who sat on the throne. And when He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb (Christ), each one holding a harp and golden bowls full of fragrant incense, which are the prayers of the saints (God’s people). And they sang a new song [of glorious redemption], saying,

“Worthy and deserving are You to take the scroll and to break its seals; for You were slain (sacrificed), and with Your blood You purchased people for God from every tribe and language and people and nation.
10 
“You have made them to be a kingdom [of royal subjects] and priests to our God; and they will reign on the earth.”

Angels Exalt the Lamb

11 Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and [the voice] of the living creatures and the elders; and they numbered myriads of myriads, and thousands of thousands (innumerable), 12 saying in a loud voice,

“Worthy and deserving is the Lamb that was sacrificed to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”

13 And I heard every created thing that is in heaven or on earth or under the earth [in Hades, the realm of the dead] or on the sea, and everything that is in them, saying [together],

“To Him who sits on the throne, and to the Lamb (Christ), be blessing and honor and glory and dominion forever and ever.”

14 And the four living creatures kept saying, “Amen.” And the elders fell down and worshiped [Him who lives forever and ever].

Notas al pie

  1. Revelation 5:2 When the seals are broken, the consummation of history, focused in the judgments, is unveiled.
  2. Revelation 5:6 The Lamb is Jesus Christ, who stands “between,” in other words both as one with God upon the throne and as one with humanity around the throne.
  3. Revelation 5:6 See note 1:4.
  4. Revelation 5:7 Lit has taken. This is the Greek perfect tense, which John sometimes uses to emphasize the lasting significance of an action or event.

Het Boek

Openbaring 5

De boekrol en het Lam

1Toen zag ik een boekrol in de rechterhand van Hem die op de troon zat. Die boekrol was aan beide zijden beschreven en met zeven zegels verzegeld. Ik zag ook een sterke engel die luid riep: ‘Wie is het waard om de zegels te verbreken en de boekrol open te maken?’ Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die in staat was de rol open te maken en te lezen. Ik vond het zo erg dat niemand het waard was om de boekrol open te maken en erin te lezen dat ik begon te huilen. Maar een van de ouderlingen zei tegen mij: ‘U hoeft niet te huilen, want de Leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag Hij de zeven zegels verbreken en de rol openmaken.’

Toen zag ik, tussen de troon met de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen, een Lam staan. Het leek wel of het geslacht was. Het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgestuurd zijn. Het Lam kwam naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van Hem die op de troon zat. Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen voor Hem neer. Zij hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol heerlijk reukwerk: dat zijn de gebeden van de gelovigen. En zij zongen een nieuw lied: ‘U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. 10 U hebt hen bijeengebracht in een Koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde heersen.’

11 Toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de wezens en de ouderlingen. 12 ‘Het Lam dat geslacht is,’ juichten zij, ‘is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen!’ 13 En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: ‘Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.’ 14 De vier wezens zeiden: ‘Amen.’ En de vierentwintig ouderlingen vielen in aanbidding neer.