Amplified Bible

Genesis 39

Joseph’s Success in Egypt

1Now Joseph had been taken down to Egypt; and Potiphar, an Egyptian officer of Pharaoh, the captain of the [royal] guard, bought him from the Ishmaelites, who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he [even though a slave] became a successful and prosperous man; and he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to prosper (succeed) in his hand. So Joseph pleased Potiphar and found favor in his sight and he served him as his personal servant. He made Joseph overseer over his house, and he put all that he owned in Joseph’s charge. It happened that from the time that he made Joseph overseer in his house and [put him in charge] over all that he owned, that the Lord blessed the Egyptian’s house because of Joseph; so the Lord’s blessing was on everything that Potiphar owned, in the house and in the field. So Potiphar left all that he owned in Joseph’s charge; and with Joseph there he did not [need to] [a]pay attention to anything except the food he ate.

Now Joseph was handsome and attractive in form and appearance. Then after a time his master’s wife [b]looked at Joseph with desire, and she said, “Lie with me.” But he refused and said to his master’s wife, “Look, with me in the house, my master does not concern himself with anything; he has put everything that he owns in my charge. He is not greater in this house than I am, nor has he kept anything from me except you, because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God [and your husband]?” 10 And so it was that she spoke to Joseph [persistently] day after day, but he did not listen to her [plea] to lie beside her or be with her. 11 Then it happened one day that Joseph went into the house to attend to his duties, and none of the men of the household was there in the house. 12 She caught Joseph by his [outer] robe, saying, “Lie with me!” But he left his robe in her hand and ran, and got outside [the house]. 13 When she saw that he had left his robe in her hand and had run outside, 14 she called to the men of her household and said to them, “Look at this, your master has brought a Hebrew [into the household] to mock and insult us; he came to me to lie with me, and I screamed. 15 When he heard me screaming, he left his robe with me and ran outside [the house].” 16 So she left Joseph’s [outer] robe beside her until his master came home. 17 Then she told her husband the same story, saying, “The Hebrew servant, whom you brought among us, came to me to mock and insult me; 18 then as soon as I raised my voice and screamed, he left his robe with me and ran outside [the house].”

Joseph Imprisoned

19 And when Joseph’s master heard the words of his wife, saying, “This is the way your servant treated me,” his anger burned. 20 So Joseph’s master took him and put him in the prison, a place where the king’s prisoners were confined; so he was there in the prison. 21 But the Lord was with Joseph and extended lovingkindness to him, and gave him favor in the sight of the warden. 22 The warden committed to Joseph’s care (management) all the prisoners who were in the prison; so that whatever was done there, he was [c]in charge of it. 23 The warden paid no attention to anything that was in Joseph’s care because the Lord was with him; whatever Joseph did, the Lord made to prosper.

Notas al pie

  1. Genesis 39:6 Lit know.
  2. Genesis 39:7 Lit cast her eyes on.
  3. Genesis 39:22 Lit the doer.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 39

Iosif şi soţia lui Potifar

1Iosif a fost dus în Egipt, iar Potifar, conducător al gărzii[a] şi unul dintre demnitarii lui Faraon, l-a cumpărat de la ismaeliţii care l-au adus acolo. Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat şi a locuit în palatul stăpânului său egiptean. Stăpânul său a observat că Domnul era cu Iosif şi că făcea ca toate să prospere în mâna lui. Iosif a găsit bunăvoinţă la el şi i-a slujit, iar stăpânul său l-a rânduit supraveghetor al palatului său şi i-a dat în grijă toată gospodăria sa. De când l-a făcut supraveghetor peste palatul său şi peste toată gospodăria sa, Domnul a binecuvântat palatul egipteanului de dragul lui Iosif; binecuvântarea Domnului era peste toată gospodăria sa, inclusiv peste ce avea pe câmp. Astfel, stăpânul a lăsat în grija lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce. Iosif era chipeş şi arătos. După o vreme, soţia stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi i-a zis:

– Culcă-te cu mine!

Dar el a refuzat şi i-a răspuns:

– Stăpânul meu n-are nici o grijă în ce priveşte gospodăria, dându-mi în grijă tot ce are. Nimeni nu este mai mare în această gospodărie decât mine, iar el nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine, pentru că eşti soţia lui. Deci cum aş putea să fac răul acesta mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?

10 Deşi ea îi vorbea lui Iosif în fiecare zi, el n-a ascultat-o nici ca să se culce cu ea, nici să stea în prezenţa ei. 11 Într-o zi însă, când Iosif a intrat în palat ca să-şi îndeplinească slujba şi nimeni altcineva dintre sclavii palatului nu era acolo, 12 ea l-a prins de haină, poruncindu-i: „Culcă-te cu mine!“ Dar el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară. 13 Când a văzut că el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară, 14 i-a chemat pe sclavii palatului şi le-a zis: „Vedeţi, soţul meu ne-a adus un evreu ca să-şi bată joc de noi. El a intrat la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat cât am putut, 15 iar când el a auzit că ţip cu putere, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.“ 16 Ea i-a ţinut haina lângă ea, până când a venit stăpânul său acasă 17 şi i-a spus şi lui aceleaşi lucruri: „Sclavul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a intrat la mine ca şă-şi bată joc de mine, 18 dar, când am ţipat cu putere, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.“

19 Când stăpânul său a auzit acuzele soţiei sale, care spunea: „Aşa s-a purtat sclavul tău cu mine!“, s-a aprins de mânie, 20 l-a luat pe Iosif şi l-a aruncat în temniţă, în locul în care erau închişi prizonierii regelui; şi acolo a rămas. 21 Dar Domnul a fost cu Iosif, i-a arătat îndurare şi a făcut ca el să găsească bunăvoinţă la comandantul temniţei. 22 Comandantul temniţei i-a dat în grija lui Iosif pe toţi cei închişi în temniţă; tot ceea ce se făcea acolo, se făcea prin el. 23 Comandantul temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ceea ce era în responsabilitatea lui Iosif, pentru că Domnul era cu el şi îl ajuta să prospere în tot ceea ce făcea.

Notas al pie

  1. Geneza 39:1 Vezi nota de la 37:36