Amplified Bible

Psalm 98

A Call to Praise the Lord for His Righteousness.

A [a]Psalm.

1O sing to the Lord a new song,
For He has done marvelous and wonderful things;
His right hand and His holy arm have [b]gained the victory for Him.

The Lord has made known His salvation;
He has [openly] revealed His righteousness in the sight of the nations.

He has [graciously] remembered His lovingkindness and His faithfulness to the house of Israel;
All the ends of the earth have witnessed the salvation of our God.


Shout joyfully to the Lord, all the earth;
Shout [in jubilation] and sing for joy and sing praises.

Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the sound of melody.

With trumpets and the sound of the horn
Shout with joy before the King, the Lord.


Let the sea thunder and roar, and all the things it contains,
The world and those who dwell in it.

Let the rivers clap their hands;
Let the mountains sing together for joy and delight

Before the Lord, for He is coming to judge the earth;
He will judge the world with righteousness
And the peoples with fairness.

Notas al pie

  1. Psalm 98:1 The ancient rabbis called this song “orphaned” because it is anonymous and has no description with the word “Psalm” (e.g. “A Psalm of Thanksgiving”).
  2. Psalm 98:1 Or accomplished salvation.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!