Amplified Bible

Psalm 98

A Call to Praise the Lord for His Righteousness.

A [a]Psalm.

1O sing to the Lord a new song,
For He has done marvelous and wonderful things;
His right hand and His holy arm have [b]gained the victory for Him.

The Lord has made known His salvation;
He has [openly] revealed His righteousness in the sight of the nations.

He has [graciously] remembered His lovingkindness and His faithfulness to the house of Israel;
All the ends of the earth have witnessed the salvation of our God.


Shout joyfully to the Lord, all the earth;
Shout [in jubilation] and sing for joy and sing praises.

Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the sound of melody.

With trumpets and the sound of the horn
Shout with joy before the King, the Lord.


Let the sea thunder and roar, and all the things it contains,
The world and those who dwell in it.

Let the rivers clap their hands;
Let the mountains sing together for joy and delight

Before the Lord, for He is coming to judge the earth;
He will judge the world with righteousness
And the peoples with fairness.

Notas al pie

  1. Psalm 98:1 The ancient rabbis called this song “orphaned” because it is anonymous and has no description with the word “Psalm” (e.g. “A Psalm of Thanksgiving”).
  2. Psalm 98:1 Or accomplished salvation.

Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.