Amplified Bible

Psalm 97

The Lord’s Power and Dominion.

1The Lord reigns, let the earth rejoice;
Let the many islands and coastlands be glad.

Clouds and thick darkness surround Him [as at Sinai];
Righteousness and justice are the foundation of His throne.

Fire goes before Him
And burns up His adversaries on all sides.

His lightnings have illuminated the world;
The earth has seen and trembled.

The mountains melted like wax at the presence of the Lord,
At the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory and brilliance.


Let all those be [deeply] ashamed who serve carved images,
Who boast in idols.
Worship Him, all you gods!

Zion heard this and was glad,
And the daughters (cities) of Judah rejoiced [in relief]
Because of Your judgments, O Lord.

For You are the Lord Most High over all the earth;
You are exalted far above all gods.

10 
You who love the Lord, hate evil;
He protects the souls of His godly ones (believers),
He rescues them from the hand of the wicked.
11 
Light is sown [like seed] for the righteous and illuminates their path,
And [irrepressible] joy [is spread] for the upright in heart [who delight in His favor and protection].
12 
Rejoice in the Lord, you righteous ones [those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God],
And praise and give thanks at the remembrance of His holy name.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 97

Psalmul 97

Domnul împărăţeşte! Să se înveselească pământul
    şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Îl înconjoară,
    dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.
Înaintea Lui merge focul,
    arzându-I duşmanii din preajmă.
Fulgerele Lui luminează lumea;
    pământul vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
    înaintea Stăpânului întregului pământ.
Cerurile vestesc dreptatea Lui
    şi toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor
    şi cei ce se laudă cu idolii.
        Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude şi se bucură,
    se veselesc fiicele lui Iuda[a]
        din pricina judecăţilor Tale, Doamne!
Tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul;
    Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
    El păzeşte sufletele credincioşilor Săi
        şi îi scapă din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel drept
    şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.
12 Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi!
    Lăudaţi-L, amintindu- de sfinţenia Lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 97:8 Metaforă folosită pentru cetăţile Iudeii