Amplified Bible

Psalm 97

The Lord’s Power and Dominion.

1The Lord reigns, let the earth rejoice;
Let the many islands and coastlands be glad.

Clouds and thick darkness surround Him [as at Sinai];
Righteousness and justice are the foundation of His throne.

Fire goes before Him
And burns up His adversaries on all sides.

His lightnings have illuminated the world;
The earth has seen and trembled.

The mountains melted like wax at the presence of the Lord,
At the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory and brilliance.


Let all those be [deeply] ashamed who serve carved images,
Who boast in idols.
Worship Him, all you gods!

Zion heard this and was glad,
And the daughters (cities) of Judah rejoiced [in relief]
Because of Your judgments, O Lord.

For You are the Lord Most High over all the earth;
You are exalted far above all gods.

10 
You who love the Lord, hate evil;
He protects the souls of His godly ones (believers),
He rescues them from the hand of the wicked.
11 
Light is sown [like seed] for the righteous and illuminates their path,
And [irrepressible] joy [is spread] for the upright in heart [who delight in His favor and protection].
12 
Rejoice in the Lord, you righteous ones [those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God],
And praise and give thanks at the remembrance of His holy name.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 97

Guds hellighed og magt

1Herren er konge, lad jorden juble!
    Lad de fjerne lande glæde sig!
Skyer og mørke omslutter ham,
    retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham kommer der en ild,
    som opbrænder alle hans fjender.
Hans lyn oplyser verden,
    jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran ham,
    for han er den Almægtige, jordens Herre.
Himlene udråber hans godhed,
    folkene ser hans herlighed.
De, som beder til afguder, bliver til skamme,
    de praler af deres håbløse guder,
        men alle afguder bliver underlagt Herren.
Jerusalem skal høre det og glæde sig,
    Judas byer skal fryde sig,
        for du, Herre, er en retfærdig dommer.
Du er den højeste magt i verden,
    ingen guder kan måle sig med dig.

10 I, der elsker Herren, skal tage afstand fra det onde,
    for han beskytter dem, der adlyder ham,
        han redder dem ud af de gudløses kløer.
11 De retsindige oplever Guds lys,
    de oprigtige har grund til at glæde sig.
12 Glæd jer i Herren, I retskafne,
    lovsyng hans hellige navn.