Amplified Bible

Psalm 95

Praise to the Lord, and Warning against Unbelief.

1O come, let us sing joyfully to the Lord;
Let us shout joyfully to the rock of our salvation.

Let us come before His presence with a song of thanksgiving;
Let us shout joyfully to Him with songs.

For the Lord is a great God
And a great King above all gods,

In whose hand are the depths of the earth;
The peaks of the mountains are His also.

The sea is His, for He made it [by His command];
And His hands formed the dry land.


O come, let us worship and bow down,
Let us kneel before the Lord our Maker [in reverent praise and prayer].

For He is our God
And we are the people of His pasture and the sheep of His hand.
Today, if you will hear His voice,

Do not harden your hearts and become spiritually dull as at Meribah [the place of strife],
And as at Massah [the place of testing] in the wilderness,

“When your fathers tested Me,
They tried Me, even though they had seen My work [of miracles].
10 
“For forty years I was grieved and disgusted with that generation,
And I said, ‘They are a people who err in their heart,
And they do not acknowledge or regard My ways.’
11 
“Therefore I swore [an oath] in My wrath,
‘They absolutely shall not enter My rest [the land of promise].’”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 95

Psalmul 95

Veniţi să strigăm de bucurie către Domnul,
    să strigăm către Stânca mântuirii noastre!
Să ne înfăţişăm înaintea Lui cu laude
    şi să strigăm către El prin cântări!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare,
    este un împărat mare, mai presus de toţi zeii!
El ţine în mână adâncimile pământului,
    iar înălţimile munţilor sunt ale Lui.
A Lui este marea, – El a făcut-o –
    iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte,
    să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!
Căci El este Dumnezeul nostru,
    iar noi suntem poporul păşunii Lui,
        turma mâinii Sale!

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,[a]
    nu vă împietriţi inimile ca la Meriba[b],
        ca în ziua de la Masa[c], în pustie,
când strămoşii voştri M-au pus la încercare
    şi M-au ispitit, deşi Îmi văzuseră lucrările!
10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie
    şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui
        şi n-au cunoscut căile Mele.»
11 De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Notas al pie

  1. Psalmii 95:7 Sau: O, dacă aţi asculta astăzi glasul Său!
  2. Psalmii 95:8 Meriba înseamnă ceartă
  3. Psalmii 95:8 Masa însemnă testare