Amplified Bible

Psalm 92

Praise for the Lord’s Goodness.

A Psalm. A Song for the Sabbath day.

1It is a good and delightful thing to give thanks to the Lord,
To sing praises to Your name, O Most High,

To declare Your lovingkindness in the morning
And Your faithfulness by night,

With an instrument of ten strings and with the harp,
With a solemn sound on the lyre.

For You, O Lord, have made me glad by Your works;
At the works of Your hands I joyfully sing.


How great are Your works, O Lord!
Your thoughts are very deep [beyond man’s understanding].

A senseless man [in his crude and uncultivated state] knows nothing,
Nor does a [self-righteous] fool understand this:

That though the wicked sprout up like grass
And all evildoers flourish,
They will be destroyed forever.

But You, Lord, are on high forever.

For behold, Your enemies, O Lord,
For behold, Your enemies will perish;
All who do evil will be scattered.

10 
But my horn [my emblem of strength and power] You have exalted like that of a wild ox;
I am anointed with fresh oil [for Your service].
11 
My eye has looked on my foes;
My ears hear of the evildoers who rise up against me.
12 
The righteous will flourish like the date palm [long-lived, upright and useful];
They will grow like a cedar in Lebanon [majestic and stable].
13 
Planted in the house of the Lord,
They will flourish in the courts of our God.
14 
[Growing in grace] they will still thrive and bear fruit and prosper in old age;
They will flourish and be [a]vital and fresh [rich in trust and love and contentment];
15 
[They are living memorials] to declare that the Lord is upright and faithful [to His promises];
He is my rock, and there is no unrighteousness in Him.

Notas al pie

  1. Psalm 92:14 Lit fat and very green.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 92

Psalmul 92

Un psalm. Un cântec. Pentru Sabat.

Bine este să se aducă laudă Domnului,
    să se cânte Numelui Tău, Preaînalte,
să se vestească dimineaţa îndurarea Ta
    şi credincioşia Ta – noaptea,
cu lira cea cu zece corzi, cu harfa[a]
    şi în sunet de liră.
Căci Tu mă înveseleşti, Doamne, prin ceea ce înfăptuieşti;
    la lucrările mâinilor Tale strig de bucurie!

Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Cât de adânci sunt gândurile Tale!
Omul fără minte nu cunoaşte acest lucru
    şi nebunul nu-l înţelege.
Cei răi înmuguresc ca iarba
    şi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea înfloresc,
dar numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

    Însă Tu, Doamne, eşti înălţat pe vecie!
Duşmanii Tăi, Doamne, duşmanii Tăi pier!
    Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea!
10 Mie însă îmi înalţi puterea[b] ca bivolului sălbatic;
    sunt uns cu uleiuri proaspete.
11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei,
    iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea.

12 Cel drept înmugureşte ca palmierul
    şi creşte ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiţi în Casa Domnului,
    înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.
14 Ei rodesc până la bătrâneţe,
    sunt plini de miez şi de verdeaţă,
15 ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept.
    Stânca mea! În El nu există nedreptate!

Notas al pie

  1. Psalmii 92:3 Ebr.: nevel (vezi nota de la 81:2); sau: cu harfa cu zece coarde, / cu sunete de liră
  2. Psalmii 92:10 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea