Amplified Bible

Psalm 90

Book Four

God’s Eternity and Man’s Transitoriness.

A Prayer of Moses the man of God.

1Lord, You have been our dwelling place [our refuge, our sanctuary, our stability] in all generations.

Before the mountains were born
Or before You had given birth to the earth and the world,
Even from everlasting to everlasting, You are [the eternal] God.


You turn man back to dust,
And say, “Return [to the earth], O children of [mortal] men!”

For a [a]thousand years in Your sight
Are like yesterday when it is past,
Or as a watch in the night.

You have swept them away like a flood, they fall asleep [forgotten as soon as they are gone];
In the morning they are like grass which grows anew—

In the morning it flourishes and springs up;
In the evening it wilts and withers away.


For we have been consumed by Your anger
And by Your wrath we have been terrified.

You have placed our wickedness before you,
Our secret sins [which we tried to conceal, You have placed] in the [revealing] light of Your presence.

For all our days pass away in Your wrath;
We have finished our years like a whispered sigh.
10 
The days of our life are [b]seventy years—
Or even, if because of strength, eighty years;
Yet their pride [in additional years] is only labor and sorrow,
For it is soon gone and we fly away.
11 
Who understands the power of Your anger? [Who connects this brevity of life among us with Your judgment of sin?]
And Your wrath, [who connects it] with the [reverent] fear that is due You?
12 
So teach us to number our days,
That we may cultivate and bring to You a heart of wisdom.

13 
Turn, O Lord [from Your fierce anger]; how long will it be?
Be compassionate toward Your servants—revoke Your sentence.
14 
O satisfy us with Your lovingkindness in the morning [now, before we grow older],
That we may rejoice and be glad all our days.
15 
Make us glad in proportion to the days You have afflicted us,
And the years we have suffered evil.
16 
Let Your work [the signs of Your power] be revealed to Your servants
And Your [glorious] majesty to their children.
17 
And let the [gracious] favor of the Lord our God be on us;
Confirm for us the work of our hands—
Yes, confirm the work of our hands.

Notas al pie

  1. Psalm 90:4 This was understood by the ancient rabbis to mean that a “thousand years” are literally only one day in God’s reckoning, and Peter seems to confirm the idea in 2 Pet 3:8.
  2. Psalm 90:10 This psalm is credited to Moses, who is interceding with God to remove the curse which made it necessary for every Israelite over twenty years of age (when they rebelled against God at Kadesh-barnea) to die before reaching the promised land of Canaan (Num 14:26-35). Moses himself lived to be 120 years old, Aaron 123, Miriam several years older, and Joshua 110 years of age; but it is conceivable that Moses considered such longevity the exception. The ancient rabbis taught that by the time of David, 70 was the age of death for an old man and 80 for a vigorous old man.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 90

Fjärde boken

(90—106)

Psalm 90

Guds evighet, människans förgänglighet

1En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vår tillflykt

från generation till generation.

2Innan bergen föddes, innan du frambringade jorden och världen,

fanns du, Gud, från evighet till evighet.

3Du låter människan bli jord igen

och säger: ”Vänd åter, människobarn!”

4Tusen år är för dig bara som gårdagen som gick,

som en enda timme i natten.

5Du sveper bort dem,

de är som en sömn om morgonen,

de försvinner som gräset,

6som växer upp på morgonen

men vissnar och torkar ut innan kvällen.

7Genom din vrede förgås vi,

vi förskräcks av din vredes glöd.

8Du lägger fram våra synder inför dig,

våra hemliga synder drar du fram i ljuset.

9Våra dagar försvinner under din vrede,

vi slutar våra år med en suck.

10Vi blir sjuttio år,

kanske åttio, om krafterna räcker.

Men våra flyende[a] år är möda och besvär.

Snart har de försvunnit, och vi är borta.

11Vem känner din vredes styrka,

vem fruktar att drabbas av din förbittring?[b]

12Lär oss att inse hur få våra dagar är,

så att vi får visa hjärtan.

13Herre, kom åter! Hur länge ska detta vara?

Förbarma dig över dina tjänare!

14Mätta oss med din nåd var morgon,

så att vi får sjunga och glädjas i alla våra dagar.

15Ge oss glädje lika många dagar som du har plågat oss,

lika många år som vi har sett det onda.

16Låt dina tjänare få se dina gärningar

och deras barn din härlighet.

17Herre, vår Gud, visa oss din godhet

och ge oss framgång i allt vad vi gör.

Notas al pie

  1. 90:10 Grundtextens innebörd är osäker. Kan ev. också översättas deras stolthet, eller: Men även våra bästa år…
  2. 90:11 Tanken kan också vara: Din vrede är lika stor som den tillbörliga fruktan för dig.