Amplified Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Ethan the Ezrahite.

1I will sing of the goodness and lovingkindness of the Lord forever;
With my mouth I will make known Your faithfulness from generation to generation.

For I have said, “Goodness and lovingkindness will be built up forever;
In the heavens [unchangeable and majestic] You will establish Your faithfulness.”

[God has said] “I have made a covenant with My chosen one;
I have sworn to David My servant,

I will establish your seed forever
And I will build up your throne for all generations.” Selah.


The heavens (angels) praise Your wonders, O Lord,
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.

For who in the heavens can be compared to the Lord?
Who among the divine beings is like the Lord,

A God greatly feared and reverently worshiped in the council of the holy [angelic] ones,
And awesome above all those who are around Him?

O Lord God of hosts, who is like You, O mighty Lord?
Your faithfulness surrounds You [as an intrinsic, unchangeable part of Your very being].

You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 
You have crushed Rahab (Egypt) like one who is slain;
You have scattered Your enemies with Your mighty arm.

11 
The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and all that is in it, You have founded and established them.
12 
The north and the south, You have created them;
Mount Tabor and Mount Hermon shout for joy at Your name.
13 
You have a strong arm;
Mighty is Your hand, Your right hand is exalted.
14 
Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and truth go before You.
15 
Blessed and happy are the people who know the joyful sound [of the trumpet’s blast]!
They walk, O Lord, in the light and favor of Your countenance!
16 
In Your name they rejoice all the day,
And in Your righteousness they are exalted.
17 
For You are the glory of their strength [their proud adornment],
And by Your favor our horn is exalted.
18 
For our shield belongs to the Lord,
And our king to the Holy One of Israel.

19 
Once You spoke in a vision to Your godly ones,
And said, “I have given help to one who is mighty [giving him the power to be a champion for Israel];
I have exalted one chosen from the people.
20 
“I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 
With whom My hand shall be established and steadfast;
My arm also shall strengthen him.
22 
“The enemy will not outwit him,
Nor will the wicked man afflict or humiliate him.
23 
“I will crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 
“My faithfulness and My steadfast lovingkindness shall be with him,
And in My name shall his horn be exalted [great power and prosperity shall be conferred upon him].
25 
“I will also [a]set his hand on the [Mediterranean] sea,
And his right hand on the rivers [the tributaries of the Euphrates].
26 
“He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 
“I will also make him My firstborn (preeminent),
The highest of the kings of the earth.
28 
“My lovingkindness I will keep for him forevermore,
And My covenant will be confirmed to him.
29 
“His descendants I will establish forever,
And his throne [will endure] as the days of heaven.

30 
“If his children [b]turn away from My law
And do not walk in My ordinances,
31 
If they break My statutes
And do not keep My commandments,
32 
Then I will punish their transgression with the rod [of discipline],
And [correct] their wickedness with stripes.
33 
“Nevertheless, I will not break off My lovingkindness from him,
Nor allow My faithfulness to fail.
34 
“My covenant I will not violate,
Nor will I alter the utterance of My lips.
35 
“Once [for all] I have sworn by My holiness, [My vow which cannot be violated];
I will not lie to David.
36 
“His [c]descendants shall endure forever
And his throne [will continue] as the sun before Me.
37 
“It shall be established forever like the moon,
And the witness in the heavens is ever faithful.” Selah.

38 
But [in apparent contradiction of all this] You [the faithful Lord] have cast off and rejected;
You have been full of wrath against Your anointed.
39 
You have spurned and repudiated the covenant with Your servant;
You have profaned his crown [by casting it] in the dust.
40 
You have broken down all his [city] walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 
All who pass along the road rob him;
He has become the scorn of his neighbors.
42 
You have exalted the right hand of his foes;
You have made all his enemies rejoice.
43 
Also, You have turned back the edge of his sword
And have not made him [strong enough] to stand in battle.
44 
You have put an end to his splendor
And have hurled his throne to the ground.
45 
You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 
How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 
Remember how fleeting my lifetime is;
For what vanity, [for what emptiness, for what futility, for what wisp of smoke] You have created all the sons of men!
48 
What man can live and not see death?
Can he rescue his soul from the [powerful] hand of Sheol (the nether world, the place of the dead)? Selah.

49 
O Lord, where are Your former lovingkindnesses [so abundant in the days of David and Solomon],
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 
Remember, O Lord, the reproach of Your servants [scorned, insulted, and disgraced];
How I bear in [d]my heart the reproach of all the many peoples,
51 
With which Your enemies have taunted, O Lord,
With which they have mocked the footsteps of Your anointed.

52 
Blessed be the Lord forevermore!
Amen and Amen.

Notas al pie

 1. Psalm 89:25 I.e. extend his area of influence.
 2. Psalm 89:30 Lit forsake.
 3. Psalm 89:36 Lit seed.
 4. Psalm 89:50 Lit the fold of my garment.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

 1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
 2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
 4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
 5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
 6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
 7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
 8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic