Amplified Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Ethan the Ezrahite.

1I will sing of the goodness and lovingkindness of the Lord forever;
With my mouth I will make known Your faithfulness from generation to generation.

For I have said, “Goodness and lovingkindness will be built up forever;
In the heavens [unchangeable and majestic] You will establish Your faithfulness.”

[God has said] “I have made a covenant with My chosen one;
I have sworn to David My servant,

I will establish your seed forever
And I will build up your throne for all generations.” Selah.


The heavens (angels) praise Your wonders, O Lord,
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.

For who in the heavens can be compared to the Lord?
Who among the divine beings is like the Lord,

A God greatly feared and reverently worshiped in the council of the holy [angelic] ones,
And awesome above all those who are around Him?

O Lord God of hosts, who is like You, O mighty Lord?
Your faithfulness surrounds You [as an intrinsic, unchangeable part of Your very being].

You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 
You have crushed Rahab (Egypt) like one who is slain;
You have scattered Your enemies with Your mighty arm.

11 
The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and all that is in it, You have founded and established them.
12 
The north and the south, You have created them;
Mount Tabor and Mount Hermon shout for joy at Your name.
13 
You have a strong arm;
Mighty is Your hand, Your right hand is exalted.
14 
Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and truth go before You.
15 
Blessed and happy are the people who know the joyful sound [of the trumpet’s blast]!
They walk, O Lord, in the light and favor of Your countenance!
16 
In Your name they rejoice all the day,
And in Your righteousness they are exalted.
17 
For You are the glory of their strength [their proud adornment],
And by Your favor our horn is exalted.
18 
For our shield belongs to the Lord,
And our king to the Holy One of Israel.

19 
Once You spoke in a vision to Your godly ones,
And said, “I have given help to one who is mighty [giving him the power to be a champion for Israel];
I have exalted one chosen from the people.
20 
“I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 
With whom My hand shall be established and steadfast;
My arm also shall strengthen him.
22 
“The enemy will not outwit him,
Nor will the wicked man afflict or humiliate him.
23 
“I will crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 
“My faithfulness and My steadfast lovingkindness shall be with him,
And in My name shall his horn be exalted [great power and prosperity shall be conferred upon him].
25 
“I will also [a]set his hand on the [Mediterranean] sea,
And his right hand on the rivers [the tributaries of the Euphrates].
26 
“He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 
“I will also make him My firstborn (preeminent),
The highest of the kings of the earth.
28 
“My lovingkindness I will keep for him forevermore,
And My covenant will be confirmed to him.
29 
“His descendants I will establish forever,
And his throne [will endure] as the days of heaven.

30 
“If his children [b]turn away from My law
And do not walk in My ordinances,
31 
If they break My statutes
And do not keep My commandments,
32 
Then I will punish their transgression with the rod [of discipline],
And [correct] their wickedness with stripes.
33 
“Nevertheless, I will not break off My lovingkindness from him,
Nor allow My faithfulness to fail.
34 
“My covenant I will not violate,
Nor will I alter the utterance of My lips.
35 
“Once [for all] I have sworn by My holiness, [My vow which cannot be violated];
I will not lie to David.
36 
“His [c]descendants shall endure forever
And his throne [will continue] as the sun before Me.
37 
“It shall be established forever like the moon,
And the witness in the heavens is ever faithful.” Selah.

38 
But [in apparent contradiction of all this] You [the faithful Lord] have cast off and rejected;
You have been full of wrath against Your anointed.
39 
You have spurned and repudiated the covenant with Your servant;
You have profaned his crown [by casting it] in the dust.
40 
You have broken down all his [city] walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 
All who pass along the road rob him;
He has become the scorn of his neighbors.
42 
You have exalted the right hand of his foes;
You have made all his enemies rejoice.
43 
Also, You have turned back the edge of his sword
And have not made him [strong enough] to stand in battle.
44 
You have put an end to his splendor
And have hurled his throne to the ground.
45 
You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 
How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 
Remember how fleeting my lifetime is;
For what vanity, [for what emptiness, for what futility, for what wisp of smoke] You have created all the sons of men!
48 
What man can live and not see death?
Can he rescue his soul from the [powerful] hand of Sheol (the nether world, the place of the dead)? Selah.

49 
O Lord, where are Your former lovingkindnesses [so abundant in the days of David and Solomon],
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 
Remember, O Lord, the reproach of Your servants [scorned, insulted, and disgraced];
How I bear in [d]my heart the reproach of all the many peoples,
51 
With which Your enemies have taunted, O Lord,
With which they have mocked the footsteps of Your anointed.

52 
Blessed be the Lord forevermore!
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 89:25 I.e. extend his area of influence.
  2. Psalm 89:30 Lit forsake.
  3. Psalm 89:36 Lit seed.
  4. Psalm 89:50 Lit the fold of my garment.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 89

Guds løfte til David

1En visdomssang af ezraitten Etan.

Herre, jeg vil altid synge om din nåde,
    tale om din trofasthed fra slægt til slægt.
Din nåde forandres aldrig,
    din trofasthed kan umuligt høre op.

„Jeg har sluttet pagt med min udvalgte,
    højtideligt lovet min tjener David,
at jeg altid vil tage vare på hans slægt
    og bygge ham en evig trone.”

Englene lovpriser dine undere, Herre,
    himmelske skarer synger om din trofasthed.
Er der nogen, der kan sammenlignes med Gud?
    Hvem af englene kan måle sig med ham?
Den himmelske forsamling skælver foran dig,
    alle omkring dig bøjer sig i ærefrygt.
Hvem er som du, almægtige Gud?
    Altid er du omgivet af din trofasthed.
10 Du hersker over det oprørte hav,
    du befaler over de brusende bølger.
11 Du knuste Rahab, det stolte uhyre,
    du fejede dine fjender langt væk.
12 Himlen er din, jorden tilhører dig,
    du skabte dem med alt, hvad de rummer.
13 Du skabte både nord og syd.
    Tabor og Hermon priser dig med glæde.
14 Din arm er umådelig stærk,
    din højre hånd kan besejre alt.
15 Din trone er bygget på retfærdighed,
    du kendetegnes ved nåde og sandhed.
16 Lykkelige er de, som lovsynger dig,
    de lever i lyset af dit nærvær.
17 De glæder sig over dig dagen lang,
    soler sig i din godhed.
18 Du er grunden til deres styrke,
    vi sejrer på grund af din nåde og accept.

19 Vor konge[a] er indsat af Herren,
    Israels almægtige Gud udvalgte ham.
20 Du sagde engang i et syn til din profet:
„Jeg har valgt at støtte en ung helt,
    udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.
21 Jeg udtog David som min tjener,
    salvede ham med olie til konge.
22 Min hånd skal altid støtte ham,
    min arm give ham styrke.
23 Hans fjender kan ikke få ram på ham,
    de onde kan ikke overmande ham.
24 Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,
    jeg tilintetgør dem, der hader ham.
25 Min trofaste kærlighed følger ham altid,
    han får styrke ved at stole på mig.
26 Jeg giver ham magt over havet,
    han skal herske over floderne.
27 Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’
    og ‚Redningsmand’.
28 Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,
    den mægtigste konge på jorden.
29 Jeg vil være ham tro for evigt,
    min pagt med ham står fast.
30 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe himlen er til.
31 Men hvis hans børn svigter mig
    og ikke adlyder mine bud,
32 hvis de bryder mine love
    og ikke gør, som jeg siger,
33 så må jeg straffe dem for deres oprør,
    drage dem til ansvar for deres ulydighed.
34 Men jeg vil altid være ham tro
    og holde fast ved mit løfte.
35 Jeg bryder ikke min pagt,
    og svigter ikke mit ord.
36 Jeg har én gang aflagt et højtideligt løfte,
    og jeg kan ikke lyve overfor David.
37 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe solen står op,
38 så længe månen er til,
    så længe himlen består.”

Bøn om national befrielse

39 Men nu har du forkastet din udvalgte konge,
    du har udøst din vrede over mig.
40 Du har svigtet pagten med din tjener,
    du har kastet min kongekrone i støvet.
41 Du har nedbrudt vore forsvarsmure,
    lagt vore fæstninger i ruiner.
42 Alle, der kommer forbi, udplyndrer os,
    vi er til spot for vore naboer.
43 Du har givet vore fjender sejren,
    og gjort vore modstandere glade.
44 Min hær er slået tilbage,
    du hjalp mig ikke mod fjenden.
45 Du har gjort ende på min herlighed,
    væltet min trone omkuld.
46 Du gjorde mig gammel før tiden,
    jeg blev til skamme for øjnene af alle.

47 Åh, Herre, hvor længe skal det fortsætte?
    Hvor længe vil du skjule dig for os?
        Hvor længe vil din vrede brænde som ild?
48 Husk på, at mit liv er kort.
    Hvorfor skal mennesker være så magtesløse?
49 Kan man leve evigt og aldrig dø?
    Kan man undslippe dødsrigets magt?

50 Herre, hvor er din trofasthed blevet af?
    Hvor er den godhed, du lovede David?
51 Herre, se, hvordan din tjener foragtes,
    hvordan jeg må udholde folkenes hån.
52 Dine fjender ler ad mig, Herre,
    de puster mig i nakken med deres hån.

53 Lovet være Herren for evigt.
    Amen, amen.

Notas al pie

  1. 89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk.