Amplified Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Ethan the Ezrahite.

1I will sing of the goodness and lovingkindness of the Lord forever;
With my mouth I will make known Your faithfulness from generation to generation.

For I have said, “Goodness and lovingkindness will be built up forever;
In the heavens [unchangeable and majestic] You will establish Your faithfulness.”

[God has said] “I have made a covenant with My chosen one;
I have sworn to David My servant,

I will establish your seed forever
And I will build up your throne for all generations.” Selah.


The heavens (angels) praise Your wonders, O Lord,
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.

For who in the heavens can be compared to the Lord?
Who among the divine beings is like the Lord,

A God greatly feared and reverently worshiped in the council of the holy [angelic] ones,
And awesome above all those who are around Him?

O Lord God of hosts, who is like You, O mighty Lord?
Your faithfulness surrounds You [as an intrinsic, unchangeable part of Your very being].

You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 
You have crushed Rahab (Egypt) like one who is slain;
You have scattered Your enemies with Your mighty arm.

11 
The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and all that is in it, You have founded and established them.
12 
The north and the south, You have created them;
Mount Tabor and Mount Hermon shout for joy at Your name.
13 
You have a strong arm;
Mighty is Your hand, Your right hand is exalted.
14 
Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and truth go before You.
15 
Blessed and happy are the people who know the joyful sound [of the trumpet’s blast]!
They walk, O Lord, in the light and favor of Your countenance!
16 
In Your name they rejoice all the day,
And in Your righteousness they are exalted.
17 
For You are the glory of their strength [their proud adornment],
And by Your favor our horn is exalted.
18 
For our shield belongs to the Lord,
And our king to the Holy One of Israel.

19 
Once You spoke in a vision to Your godly ones,
And said, “I have given help to one who is mighty [giving him the power to be a champion for Israel];
I have exalted one chosen from the people.
20 
“I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 
With whom My hand shall be established and steadfast;
My arm also shall strengthen him.
22 
“The enemy will not outwit him,
Nor will the wicked man afflict or humiliate him.
23 
“I will crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 
“My faithfulness and My steadfast lovingkindness shall be with him,
And in My name shall his horn be exalted [great power and prosperity shall be conferred upon him].
25 
“I will also [a]set his hand on the [Mediterranean] sea,
And his right hand on the rivers [the tributaries of the Euphrates].
26 
“He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 
“I will also make him My firstborn (preeminent),
The highest of the kings of the earth.
28 
“My lovingkindness I will keep for him forevermore,
And My covenant will be confirmed to him.
29 
“His descendants I will establish forever,
And his throne [will endure] as the days of heaven.

30 
“If his children [b]turn away from My law
And do not walk in My ordinances,
31 
If they break My statutes
And do not keep My commandments,
32 
Then I will punish their transgression with the rod [of discipline],
And [correct] their wickedness with stripes.
33 
“Nevertheless, I will not break off My lovingkindness from him,
Nor allow My faithfulness to fail.
34 
“My covenant I will not violate,
Nor will I alter the utterance of My lips.
35 
“Once [for all] I have sworn by My holiness, [My vow which cannot be violated];
I will not lie to David.
36 
“His [c]descendants shall endure forever
And his throne [will continue] as the sun before Me.
37 
“It shall be established forever like the moon,
And the witness in the heavens is ever faithful.” Selah.

38 
But [in apparent contradiction of all this] You [the faithful Lord] have cast off and rejected;
You have been full of wrath against Your anointed.
39 
You have spurned and repudiated the covenant with Your servant;
You have profaned his crown [by casting it] in the dust.
40 
You have broken down all his [city] walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 
All who pass along the road rob him;
He has become the scorn of his neighbors.
42 
You have exalted the right hand of his foes;
You have made all his enemies rejoice.
43 
Also, You have turned back the edge of his sword
And have not made him [strong enough] to stand in battle.
44 
You have put an end to his splendor
And have hurled his throne to the ground.
45 
You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 
How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 
Remember how fleeting my lifetime is;
For what vanity, [for what emptiness, for what futility, for what wisp of smoke] You have created all the sons of men!
48 
What man can live and not see death?
Can he rescue his soul from the [powerful] hand of Sheol (the nether world, the place of the dead)? Selah.

49 
O Lord, where are Your former lovingkindnesses [so abundant in the days of David and Solomon],
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 
Remember, O Lord, the reproach of Your servants [scorned, insulted, and disgraced];
How I bear in [d]my heart the reproach of all the many peoples,
51 
With which Your enemies have taunted, O Lord,
With which they have mocked the footsteps of Your anointed.

52 
Blessed be the Lord forevermore!
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 89:25 I.e. extend his area of influence.
  2. Psalm 89:30 Lit forsake.
  3. Psalm 89:36 Lit seed.
  4. Psalm 89:50 Lit the fold of my garment.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 89:1-53

Guds løfte til David

1En visdomssang af ezraitten Etan.

2Herre, jeg vil altid synge om din nåde,

tale om din trofasthed fra slægt til slægt.

3Din nåde forandres aldrig,

din trofasthed kan umuligt høre op.

4„Jeg har sluttet pagt med min udvalgte,

højtideligt lovet min tjener David,

5at jeg altid vil tage vare på hans slægt

og bygge ham en evig trone.”

6Englene lovpriser dine undere, Herre,

himmelske skarer synger om din trofasthed.

7Er der nogen, der kan sammenlignes med Gud?

Hvem af englene kan måle sig med ham?

8Den himmelske forsamling skælver foran dig,

alle omkring dig bøjer sig i ærefrygt.

9Hvem er som du, almægtige Gud?

Altid er du omgivet af din trofasthed.

10Du hersker over det oprørte hav,

du befaler over de brusende bølger.

11Du knuste Rahab, det stolte uhyre,

du fejede dine fjender langt væk.

12Himlen er din, jorden tilhører dig,

du skabte dem med alt, hvad de rummer.

13Du skabte både nord og syd.

Tabor og Hermon priser dig med glæde.

14Din arm er umådelig stærk,

din højre hånd kan besejre alt.

15Din trone er bygget på retfærdighed,

du kendetegnes ved nåde og sandhed.

16Lykkelige er de, som lovsynger dig,

de lever i lyset af dit nærvær.

17De glæder sig over dig dagen lang,

soler sig i din godhed.

18Du er grunden til deres styrke,

vi sejrer på grund af din nåde og accept.

19Vor konge89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk. er indsat af Herren,

Israels almægtige Gud udvalgte ham.

20Du sagde engang i et syn til din profet:

„Jeg har valgt at støtte en ung helt,

udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.

21Jeg udtog David som min tjener,

salvede ham med olie til konge.

22Min hånd skal altid støtte ham,

min arm give ham styrke.

23Hans fjender kan ikke få ram på ham,

de onde kan ikke overmande ham.

24Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,

jeg tilintetgør dem, der hader ham.

25Min trofaste kærlighed følger ham altid,

han får styrke ved at stole på mig.

26Jeg giver ham magt over havet,

han skal herske over floderne.

27Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’

og ‚Redningsmand’.

28Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,

den mægtigste konge på jorden.

29Jeg vil være ham tro for evigt,

min pagt med ham står fast.

30Hans slægt skal altid bestå,

hans rige vare ved, så længe himlen er til.

31Men hvis hans børn svigter mig

og ikke adlyder mine bud,

32hvis de bryder mine love

og ikke gør, som jeg siger,

33så må jeg straffe dem for deres oprør,

drage dem til ansvar for deres ulydighed.

34Men jeg vil altid være ham tro

og holde fast ved mit løfte.

35Jeg bryder ikke min pagt,

og svigter ikke mit ord.

36Jeg har én gang aflagt et højtideligt løfte,

og jeg kan ikke lyve overfor David.

37Hans slægt skal altid bestå,

hans rige vare ved, så længe solen står op,

38så længe månen er til,

så længe himlen består.”

Bøn om national befrielse

39Men nu har du forkastet din udvalgte konge,

du har udøst din vrede over mig.

40Du har svigtet pagten med din tjener,

du har kastet min kongekrone i støvet.

41Du har nedbrudt vore forsvarsmure,

lagt vore fæstninger i ruiner.

42Alle, der kommer forbi, udplyndrer os,

vi er til spot for vore naboer.

43Du har givet vore fjender sejren,

og gjort vore modstandere glade.

44Min hær er slået tilbage,

du hjalp mig ikke mod fjenden.

45Du har gjort ende på min herlighed,

væltet min trone omkuld.

46Du gjorde mig gammel før tiden,

jeg blev til skamme for øjnene af alle.

47Åh, Herre, hvor længe skal det fortsætte?

Hvor længe vil du skjule dig for os?

Hvor længe vil din vrede brænde som ild?

48Husk på, at mit liv er kort.

Hvorfor skal mennesker være så magtesløse?

49Kan man leve evigt og aldrig dø?

Kan man undslippe dødsrigets magt?

50Herre, hvor er din trofasthed blevet af?

Hvor er den godhed, du lovede David?

51Herre, se, hvordan din tjener foragtes,

hvordan jeg må udholde folkenes hån.

52Dine fjender ler ad mig, Herre,

de puster mig i nakken med deres hån.

53Lovet være Herren for evigt.

Amen, amen.