Amplified Bible

Psalm 88

A Petition to Be Saved from Death.

A Song. A Psalm of the sons of Korah. To the Chief Musician; set to chant mournfully. A didactic or reflective poem of Heman the Ezrahite.

1O Lord, the God of my salvation,
I have cried out [for help] by day and in the night before You.

Let my prayer come before You and enter into Your presence;
Incline Your ear to my cry!

For my soul is full of troubles,
And my life draws near the grave (Sheol, the place of the dead).

I am counted among those who go down to the pit (grave);
I am like a man who has no strength [a mere shadow],

[a]Cast away [from the living] and abandoned among the dead,
Like the slain who lie in a [nameless] grave,
Whom You no longer remember,
And they are cut off from Your hand.

You have laid me in the lowest pit,
In dark places, in the depths.

Your wrath has rested heavily upon me,
And You have afflicted me with all Your waves. Selah.

You have put my friends far from me;
You have made me an [b]object of loathing to them.
I am shut up and I cannot go out.

My eye grows dim with sorrow.
O Lord, I have called on You every day;
I have spread out my hands to You [in prayer].

10 
Will You perform wonders for the dead?
Shall the departed spirits arise and praise You? Selah.
11 
Will Your lovingkindness be declared in the grave
Or Your faithfulness in Abaddon (the underworld)?
12 
Will Your wonders be known in the darkness?
And Your righteousness in the land of forgetfulness [where the dead forget and are forgotten]?

13 
But I have cried out to You, O Lord, for help;
And in the morning my prayer will come to You.
14 
O Lord, why do You reject me?
Why do You hide Your face from me?
15 
I was afflicted and close to death from my youth on;
I suffer Your terrors; I am overcome.
16 
Your fierce wrath has swept over me;
Your terrors have destroyed me.
17 
They have surrounded me like flood waters all day long;
They have completely encompassed me.
18 
Lover and friend You have placed far from me;
My familiar friends are in darkness.

Notas al pie

  1. Psalm 88:5 Lit Set free. The ancient rabbis understood this to mean that once a man is dead, he is free from all religious duties.
  2. Psalm 88:8 Lit abomination to them.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 88

Psalmul 88

Un cântec. Un psalm al korahiţilor. Pentru dirijor. De cântat în mahalat leannot[a]. Un maschil[b] al ezrahitului Heman.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
    zi şi noapte strig după ajutor înaintea Ta.
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea,
    pleacă-Ţi urechea la cererea mea!

Mi s-a săturat sufletul de atâtea necazuri
    şi viaţa mi-a ajuns în pragul Locuinţei Morţilor.
Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă;
    am ajuns ca bărbatul lipsit de putere.
Sunt abandonat printre morţi
    asemenea celor înjunghiaţi care s-au coborât în mormânt,
de care nu-Ţi mai aduci aminte niciodată
    şi care sunt îndepărtaţi din mâna Ta.
M-ai aşezat în groapa cea mai de jos,
    în locuri întunecoase, în adâncuri.
Ţi-ai aşezat mânia peste mine;
    m-ai copleşit cu toate valurile Tale.Sela
I-ai îndepărtat de la mine pe cei ce mă cunosc,
    făcându-mă o urâciune pentru ei.
Sunt închis, fără de scăpare!
    Mi s-au înceţoşat ochii din pricina necazului.

Strig către Tine, Doamne, în fiecare zi;
    îmi întind mâinile spre Tine.
10 Faci Tu oare minuni pentru cei morţi?
    Oare sufletele morţilor se scoală ca să Te laude?Sela
11 Oare în mormânt se povesteşte despre îndurarea Ta
    şi în Locul Nimicirii[c] despre credincioşia Ta?
12 Oare minunile Tale sunt cunoscute în întuneric
    şi dreptatea Ta – pe tărâmul uitării?

13 Eu însă, Doamne, Ţie Îţi cer ajutorul
    şi încă din zori Te întâmpin cu rugăciunea mea.
14 Doamne, de ce mi-ai lepădat sufletul
    şi Ţi-ai ascuns faţa de mine?
15 Încă din tinereţe am fost necăjit şi aproape de moarte;
    am avut de-a face cu spaimele Tale şi am fost deznădăjduit.
16 Mânia Ta a trecut peste mine;
    înfricoşările Tale m-au sleit.
17 Toată ziua mă împresoară ca nişte ape,
    mă înfăşoară deodată.
18 I-ai îndepărtat de la mine pe apropiaţii mei, pe prietenii mei,
    pe cei ce mă cunosc, mă aflu în întuneric.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 88:1 Titlu. Sensul expresiei ebraice este nesigur; probabil un cântec de penitenţă şi lamentaţie
  2. Psalmii 88:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 88:11 Ebr.: Abadon, sinonim aici cu Şeol
  4. Psalmii 88:18 Sau: mei; / doar întunericul mi-a mai rămas; sau: nu mai cunosc decât întunericul.