Amplified Bible

Psalm 85

Prayer for God’s Mercy upon the Nation.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1O Lord, You have [at last] shown favor to Your land [of Canaan];
You have restored [from Babylon] the captives of Jacob (Israel).

You have forgiven the wickedness of Your people;
You have covered all their sin. Selah.

You have withdrawn all Your wrath,
You have turned away from Your burning anger.


Restore us, O God of our salvation,
And cause Your indignation toward us to cease.

Will You be angry with us forever?
Will You prolong Your anger to all generations?

Will You not revive us and bring us to life again,
That Your people may rejoice in You?

Show us Your lovingkindness, O Lord,
And grant us Your salvation.


I will hear [with expectant hope] what God the Lord will say,
For He will speak peace to His people, to His [a]godly ones—
But let them not turn again to folly.

Surely His salvation is near to those who [reverently] fear Him [and obey Him with submissive wonder],
That glory [the manifest presence of God] may dwell in our land.
10 
Steadfast love and truth and faithfulness meet together;
Righteousness and peace kiss each other.
11 
Truth springs from the earth,
And righteousness looks down from heaven.
12 
Indeed, the Lord will give what is good,
And our land will yield its produce.
13 
Righteousness will go before Him
And will make His footsteps into a way [in which to walk].

Notas al pie

  1. Psalm 85:8 I.e. believers, those in right standing with Him.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.