Amplified Bible

Psalm 84

Longing for the Temple Worship.

To the Chief Musician; set to a [a]Philistine lute. A Psalm of the sons of Korah.

1How lovely are Your dwelling places,
O Lord of hosts!

My soul (my life, my inner self) longs for and greatly desires the courts of the Lord;
My heart and my flesh sing for joy to the living God.

The bird has found a house,
And the swallow a nest for herself, where she may lay her young—
Even Your altars, O Lord of hosts,
My King and my God.

Blessed and greatly favored are those who dwell in Your house and Your presence;
They will be singing Your praises all the day long. Selah.


Blessed and greatly favored is the man whose strength is in You,
In [b]whose heart are the highways to Zion.

Passing through the Valley of Weeping ([c]Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion.


O Lord God of hosts, hear my prayer;
Listen, O God of Jacob! Selah.

See our shield, O God,
And look at the face of Your anointed [the king as Your representative].
10 
For a day in Your courts is better than a thousand [anywhere else];
I would rather stand [as a doorkeeper] at the threshold of the house of my God
Than to live [at ease] in the tents of wickedness.
11 
For the Lord God is a sun and shield;
The Lord bestows grace and favor and honor;
No good thing will He withhold from those who walk uprightly.
12 
O Lord of hosts,
How blessed and greatly favored is the man who trusts in You [believing in You, relying on You, and committing himself to You with confident hope and expectation].

Notas al pie

  1. Psalm 84:1 A technical musical term, meaning uncertain.
  2. Psalm 84:5 Lit their.
  3. Psalm 84:6 Possibly a kind of plant.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 84

Psalm 84

Glädjen över Guds tempel

1För körledaren, till gittit. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Hur ljuvliga är inte dina boningar,

härskarornas Herre!

3Jag längtar innerligen till Herrens gårdar.

Med kropp och själ jublar jag inför dig,

du den levande Guden.

4Även sparven har funnit ett hem och svalan ett bo åt sig

där den kan lägga sina ungar:

dina altaren, härskarornas Herre,

min kung och min Gud!

5Lyckliga är de som kan bo i ditt hus

och alltid sjunga lovsånger till dig. Séla

6Lyckliga är de som har sin styrka i dig,

de som lagt pilgrimsvandringen på sitt hjärta.

7När de vandrar genom Bakaträdens dal

blir den fylld av källor,

och höstregnet täcker den med välsignelser.[a]

8De går från styrka till styrka

tills de står inför Gud på Sion.

9Herre, härskarornas Gud, hör min bön!

Lyssna, Jakobs Gud! Séla

10Gud, se vår sköld

och ge akt på din smorde.

11En enda dag i dina förgårdar

är bättre än tusen andra dagar.

Jag vill hellre stå vid tröskeln till min Guds hus

än uppehålla mig i de gudlösas tält.

12Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära.

Han undanhåller inget gott från dem

som lever ostraffligt.

13Härskarornas Herre,

lycklig är den som förtröstar på dig!

Notas al pie

  1. 84:7 Versens innebörd i grundtexten är osäker. ”Bakaträdens dal” kan också tolkas som tåredalen (så bl.a. Septuaginta), och välsignelser (med en annan vokalisering) vattenpölar.