Amplified Bible

Psalm 81

God’s Goodness and Israel’s Waywardness.

To the Chief Musician; set to the [a]Philistine lute. A Psalm of Asaph.

1Sing aloud to God our strength;
Shout for joy to the God of Jacob (Israel).

Raise a song, sound the timbrel,
The sweet sounding lyre with the harp.

Blow the trumpet at the New Moon,
At the [b]full moon, on our feast day.

For this is a statute for Israel,
An ordinance of the God of Jacob.

He established it for a testimony in [c]Joseph
When He went throughout the land of Egypt.
I heard the language [of One whom] I did not know, saying,


“I removed the burden from his shoulder;
His hands were freed from the basket.

“You called in [the time of] trouble and I rescued you;
I answered you in the secret place of thunder;
I tested you at the waters of Meribah. Selah.

“Hear, O My people, and I will admonish you—
O Israel, if you would listen to Me!

“Let there be no strange god among you,
Nor shall you worship any foreign god.
10 
“I am the Lord your God,
Who brought you up from the land of Egypt.
Open your mouth wide and I will fill it.

11 
“But My people would not listen to My voice,
And Israel did not [consent to] obey Me.
12 
“So I gave them up to the stubbornness of their heart,
To walk in [the path of] their own counsel.
13 
“Oh, that My people would listen to Me,
That Israel would walk in My ways!
14 
“Then I would quickly subdue and humble their enemies
And turn My hand against their adversaries;
15 
Those who hate the Lord would pretend obedience to Him and cringe before Him,
And their time of punishment would be forever.
16 
“But I would feed Israel with the finest of the wheat;
And with honey from the rock I would satisfy you.”

Notas al pie

  1. Psalm 81:1 A technical musical term, meaning uncertain.
  2. Psalm 81:3 Or New Moon, lit covering, i.e. when the moon is “covered” or hidden. This was taken by the ancient rabbis to refer to the festival of the Jewish New Year (Rosh Hashana).
  3. Psalm 81:5 Curiously, in this one verse Joseph’s name has an extra letter, an “h.” In an example of rabbinic lore, the ancient rabbis said that because Joseph sanctified the divine name in private (by resisting Potiphar’s wife) he merited having one letter of the divine name (Yahweh) added to his. Another rabbinic explanation is that when Pharaoh was about to elevate Joseph to power, the astrologers demanded that Joseph speak the 70 languages of the world. The angel Gabriel came to teach him, but Joseph was unable until Gabriel added to his name the extra letter from the divine name.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 81

Psalm 81

En högtidssång

1För körledaren, enligt gittit. Av Asaf.

2Jubla högt inför Gud, vår styrka!

Höj glädjerop till Jakobs Gud!

3Stäm upp musik och slå på trummor,

spela på ljuvliga lyror och harpor!

4Stöt i horn vid nymånadsfester

och vid fullmåne på vår högtidsdag.

5För det är en föreskrift för Israel,

en bestämmelse av Jakobs Gud.

6Han bestämde det till en förordning åt Josef

när han drog ut ur Egyptens land.

Jag hörde ett språk som jag inte förstod.[a]

7”Jag lyfte bördan från hans axlar,

och hans händer befriades från korgen.

8Du ropade i din nöd,

och jag räddade dig.

Jag svarade från åskmolnet,

och jag prövade dig vid Merivas vatten. Séla

9Hör mitt folk, jag vill varna dig!

Israel, om du bara ville lyssna!

10Hos dig får inte finnas någon främmande gud,

och du får inte tillbe någon utländsk gud.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun, och jag kommer att fylla den.

12Men mitt folk lyssnade inte på mig.

Israel vill inte ha med mig att göra.

13Därför lät jag dem gå sina egna hårdhjärtade vägar

och leva som de själva ville.

14Om mitt folk ändå ville lyssna på mig,

ack, om Israel ville följa min väg!

15Då skulle jag snabbt besegra deras fiender

och ingripa mot deras ovänner.

16De som hatar Herren skulle tvingas krypa inför honom

och deras straff vara för evigt.[b]

17Men mitt folk skulle jag låta äta det finaste vete

och mätta dem med honung ur klippan.”

Notas al pie

  1. 81:6 Vad som åsyftas är inte känt.
  2. 81:16 I stället för straff står det i grundtexten ordagrant tid. Hur tid och för evigt i detta sammanhang bör förstås är osäkert; här utgår tolkningen ifrån att den senare delen av versen är parallell till den första. En möjlig tolkning är att det syftar på fiendens underkastelse, Hes 22:3.