Amplified Bible

Psalm 80

God Implored to Rescue His People from Their Calamities.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Lilies, a Testimony.” A Psalm of Asaph.

1Hear us O Shepherd of Israel,
You who lead Joseph like a flock;
You who sit enthroned above the cherubim [of the ark of the covenant], shine forth!

Before [a]Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up Your power
And come to save us!

Restore us, O God;
Cause Your face to shine on us [with favor and approval], and we will be saved.


O Lord God of hosts,
How long will You be angry with the prayers of Your people?

You have fed them the bread of tears,
And You have made them drink [bitter] tears in abundance.

You make us an object of contention to our neighbors,
And our enemies laugh [at our suffering] among themselves.

Restore us, O God of hosts;
And cause Your face to shine on us [with favor and approval], and we will be saved.


You uprooted a vine (Israel) from Egypt;
You drove out the [Canaanite] nations and planted the vine [in Canaan].

You cleared away the ground before it,
And it took deep root and filled the land.
10 
The mountains were covered with its shadow,
And its branches were like the cedars of God.
11 
Israel sent out its branches to the [Mediterranean] Sea,
And its branches to the [Euphrates] River.
12 
Why have You broken down its [b]walls and hedges,
So that all who pass by pick its fruit?
13 
A boar from the woods eats it away,
And the insects of the field feed on it.

14 
Turn again [in favor to us], O God of hosts;
Look down from heaven and see, and take care of this vine,
15 
Even the stock which Your right hand has planted,
And [look down on] the son that You have reared and strengthened for Yourself.
16 
It is burned with fire, it is cut down;
They perish at the rebuke of Your [angry] appearance.
17 
Let Your hand be upon the man of Your right hand,
Upon the son of man whom You have made strong for Yourself.
18 
Then we shall not turn back from You;
Revive us and we will call on Your name.
19 
Restore us, O Lord God of hosts;
Cause Your face to shine on us [in favor and approval], and we shall be saved.

Notas al pie

  1. Psalm 80:2 It is believed that these three tribes represented all twelve tribes of Israel, Benjamin being incorporated into Judah, Manasseh inhabiting the country beyond the Jordan, and Ephraim the remainder of the land. It was natural for the Israelites to think of the three in one group, for they had camped together on the west side of the tabernacle during the years in the wilderness, and they were also the only descendants of Jacob’s wife Rachel.
  2. Psalm 80:12 I.e. dry-stone walls, built without mortar from loose stones in the fields.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 80

Psalm 80

En bön om återupprättelse efter en stor förödelse

1För körledaren, efter ”Förbundstecknets lilja”[a]. En psalm av Asaf.

2Israels herde, lyssna,

du som leder Josef som en hjord!

Du, som tronar över keruberna,

träd fram i glans

3inför Efraim, Benjamin och Manasse.

Väck din styrka och kom till vår räddning!

4Upprätta oss, Gud!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

5Herre, härskarornas Gud,

hur länge ska du vara vred på ditt folks böner?

6Du har låtit dem äta tårebröd,

gett dem tårar att dricka i mängder.

7Du har gjort oss till ett stridsämne för våra grannar.

Våra fiender hånar oss.

8Härskarornas Gud, upprätta oss!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

9Du tog en vinranka ut ur Egypten,

du drev bort folken och planterade den.

10Du röjde marken

och den slog rot, den uppfyllde landet.

11Bergen täcktes av dess skugga,

mäktiga[b] cederträd av dess grenar.

12Den bredde ut sina grenar mot havet

och sina skott ända till floden[c].

13Varför har du brutit ner dess murar,

så att vem som helst som går förbi kan plocka av den?

14Vildsvin från skogen slukar i sig den,

markens djur äter upp den.

15Härskarornas Gud, kom tillbaka!

Se ner från himlen och ta hand om denna vinranka,

16den som du med egen hand har planterat

och låtit växa åt dig.

17De har huggit ner den och bränt den,

men de ska förgås inför din tillrättavisande blick.

18Håll din hand över mannen vid din högra sida,

den människoson som du har fostrat.

19Då ska vi inte mer vika bort från dig.

Håll oss vid liv så att vi alltid kan åkalla ditt namn.

20Herre, härskarornas Gud,

låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

Notas al pie

  1. 80:1 Jfr not till 60:1.
  2. 80:11 Ordagrant: Guds, vilket ibland tycks användas för att markera superlativ.
  3. 80:12 Det är floden Eufrat som avses.