Amplified Bible

Psalm 8

The Lord’s Glory and Man’s Dignity.

To the Chief Musician; set to [a]a Philistine lute [or perhaps to a particular Hittite tune]. A Psalm of David.

1O Lord, our Lord,
How majestic and glorious and excellent is Your name in all the earth!
You have displayed Your splendor above the heavens.

Out of the mouths of infants and nursing babes You have established strength
Because of Your adversaries,
That You might silence the enemy and make the revengeful cease.


When I see and consider Your heavens, the work of Your fingers,
The moon and the stars, which You have established,

What is man that You are mindful of him,
And the son of [earthborn] man that You care for him?

Yet You have made him a little lower than [b]God,
And You have crowned him with glory and honor.

You made him to have dominion over the works of Your hands;
You have put all things under his feet,

All sheep and oxen,
And also the beasts of the field,

The birds of the air, and the fish of the sea,
Whatever passes through the paths of the seas.


O Lord, our Lord,
How majestic and glorious and excellent is Your name in all the earth!

Notas al pie

  1. Psalm 8:1 Or perhaps to a particular key; meaning uncertain.
  2. Psalm 8:5 LXX reads angels; Heb Elohim is usually translated “God” or “god.” But it can also mean “gods” (with a lowercase “g”) when it is used with reference to the pagan gods of other nations. See, for instance, Ex 20:3: “You shall have no other gods (Elohim) before Me.” Since there are no capital letters in Hebrew as there are in English, the meaning of Ps 8:5 is ambiguous. It may be saying that humans were created a little lower than God Himself, or it may say that humans were created a little lower than the heavenly beings.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 8

Psalm 8

Guds storhet och makt och människans ställning i skapelsen

1För körledaren, enligt gittit.[a] En psalm av David.

2Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Din härlighet når högre än alla himlar!

3Ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt

för att tysta ovännen och hämnaren.[b]

4När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

månen och stjärnorna, som du har satt där uppe,

5vad är då en människa, att du tänker på henne,

en människoson[c], att du lägger märke till honom?

6Du gjorde honom lite lägre än Gud[d]

och krönte honom med härlighet och ära.

7Du satte honom att härska över allt du har skapat,

du lade allt under hans fötter,

8får, oxar, vilda djur,

9himlens fåglar, havets fiskar

och allt som vandrar på havets stigar.

10Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Notas al pie

  1. 8:1 Grundtextens innebörd är osäker; gittit kan syfta på vinpressen (så enligt Septuaginta), och psalmen har kanske sjungits vid vinskörden.
  2. 8:3 Grundtexten är svårförståelig, och ”makt” har i Septuaginta tolkats som lovsång (se Matt 21:16 där texten citeras ur Septuaginta).
  3. 8:5 Eller ett människobarn, här syftande på människan som skapad av Gud. Människoson blir i Nya Testamentet en benämning som Jesus använder om sig själv, (t.ex. Matt 16:27f.), och i Heb 2 tillämpas texten direkt på honom.
  4. 8:6 Jfr Heb 2:6-7 där texten citeras ur Septuaginta; t.ex. änglar i st.f. ”Gud”. Det hebreiska ordet elohim (Gud, gud, gudar) används ibland även i andra betydelser, se t.ex. fotnot till 2 Mos 22:8, beroende på sammanhanget.